HomeREADERSArt & CultureCultural Heritages of Turks on Thematic Basis

Cultural Heritages of Turks on Thematic Basis

Check under TEMA  of https://kulturenvanteri.com/arastir/d/

Subjects

Map 

 

Works by Alexandre Vallaury (22) Alexandre Vallaury Eserleri (22)
Tumuli of Ankara (19) Ankara’nın Tümülüsleri (19)
Ayan Tower (9) Ayan Kulesi (9)
Battle of the Commander-in-Chief (26) Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26)
Thousand Heights (77) Bin Tepeler (77)
First National Architecture Movement (233) Birinci Ulusal Mimarlık Akımı (233)
Great Offensive (27) Büyük Taarruz (27)
Lighter Line (764) Çakmak Hattı (764)
Churches Converted to Mosques (109) Camiye Çevrilen Kiliseler (109)
Çanakkale War (106) Çanakkale Savaşı (106)
Cittaslow Turkey Cities (19) Cittaslow Türkiye Şehirleri (19)
Mosques Without Nails (63) Çivisiz Camiler (63)
Seven Wonders of the World (7) Dünyanın Yedi Harikası (7)
Ernst Arnold Egli Works (19) Ernst Arnold Egli Eserleri (19)
Galata Walls (10) Galata Surları (10)
Works of Giulio Mongeri (25) Giulio Mongeri Eserleri (25)
Hejaz Railway (38) Hicaz Demiryolu (38)
Second National Architecture Movement (43) İkinci Ulusal Mimarlık Akımı (43)
Silk Road (81) İpek Yolu (81)
Istanbul Walls (185) İstanbul Surları (185)
Female Patrons (272) Kadın Baniler (272)
Kalemisi Panorama (30) Kalemişi Panorama (30)
Lost Artifacts (616) Kaybolan Eserler (616)
Mosques Converted to Church (20) Kiliseye Çevrilen Camiler (20)
Cultural Routes (16) Kültür Rotaları (16)
Liberation War Fronts (76) Kurtuluş Savaşı Cepheleri (76)
Hungarian Traces (54) Macar İzleri (54)
Mevlevihanes (28) Mevlevihaneler (28)
Architect Kemalettin Works (35) Mimar Kemalettin Eserleri (35)
Works of Mimar Sinan (250) Mimar Sinan Eserleri (250)
Mosques Converted to Museum (4) Müzeye Çevrilen Camiler (4)
Nimelceyş Graves and Tombs (179) Nimelceyş Kabir ve Türbeleri (179)
Ottoman Sultan Tombs (25) Osmanlı Padişah Türbeleri (25)
Buildings in Restoration (129) Restorasyondaki Yapılar (129)
Houses of Poets and Writers (44) Şair ve Yazarların Evleri (44)
Battle of Sakarya (14) Sakarya Meydan Muharebesi (14)
Selatin Mosques (36) Selatin Camileri (36)
Under Water (9) Su Altında (9)
Stone Peaks (8) Taş Tepeler (8)
Topkapi Palace (121) Topkapı Sarayı (121)
Tur Abdin (23) Tur Abdin (23)
Tentative List of UNESCO World Heritage Sites in Turkey (160) Türkiye’deki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi (160)
Great Mosques (137) Ulu Camiler (137)
UNESCO World Heritage (43) UNESCO Dünya Mirası (43)
Vedat Tek Works (21) Vedat Tek Eserleri (21)
Seven Churches (7) Yedi Kilise (7)
Reconstructed Buildings (93) Yeniden İhya Edilen Yapılar (93)
Works Smuggled Abroad (9) Yurt Dışına Kaçırılan Eserler (9)
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular