HomeREADERSArt & CultureCultural Heritage Monuments in Turkey on Culture Basis

Cultural Heritage Monuments in Turkey on Culture Basis

Culture 

Map 

? (157)

? (157)

Abbasid (19)

Abbasi (19)

Adilşahi (7)

Adilşahi (7)

Achaemenid (28)

Ahameniş (28)

Akkadian (1)

Akad (1)

Akkoyunlu (29)

Akkoyunlu (29)

German (20)

Alman (20)

Golden Horde (1)

Altın Orda (1)

Anatolian Seljuk (16)

Anadolu Selçuklu (16)

Ancient Egypt (4)

Antik Mısır (4)

Ancient Greece (486)

Antik Yunan (486)

Apostolic (99)

Apostolik (99)

Aramaic (10)

Arami (10)

Arab (17)

Arap (17)

Aras Painted (1)

Aras Boyalıları (1)

Albanian (3)

Arnavut (3)

Artuqid (46)

Artuklu (46)

Assyria (27)

Asur (27)

Austria (9)

Avusturya (9)

Aydinoglu (106)

Aydınoğlu (106)

Babylon (2)

Babil (2)

Babur (73)

Babür (73)

Bithynia (20)

Bitinya (20)

Byzantium (826)

Bizans (826)

Bosnian(1)

Boşnak (1)

Bulgarian (16)

Bulgar (16)

Candaroglu (36)

Candaroğlu (36)

Jalayirs(1)

Celâyirîler (1)

Genoese (40)

Ceneviz (40)

Cobanoglu (3)

Çobanoğlu (3)

Republic (2423)

Cumhuriyet (2423)

Consultation (21)

Danişment (21)

Delhi Sultanate (3)

Delhi Sultanlığı (3)

Doric (1)

Dor (1)

Four Caliphs (3)

Dört Halife (3)

Dulkadiroglu (16)

Dulkadiroğlu (16)

Umayyad (23)

Emevi (23)

Eretna (4)

Eretna (4)

Early Christian (14)

Erken Hristiyan (14)

Early Bronze Age (10)

Erken Tunç Çağı (10)

Armenian (272)

Ermeni (272)

Esrefoglu (6)

Eşrefoğlu (6)

Ayyubid (34)

Eyyubi (34)

Fatimid (3)

Fatimi (3)

Phoenician (6)

Fenike (6)

Fikirtepe (2)

Fikirtepe (2)

Frank (3)

Frank (3)

French (61)

Fransız (61)

Phrygian (160)

Frig (160)

Galatia (13)

Galatya (13)

Ghaznavids (6)

Gazneliler (6)

Late Hittite (32)

Geç Hitit (32)

Germiyanoglu (39)

Germiyanoğlu (39)

Gokturk (12)

Göktürk (12)

Gothic (3)

Gotik (3)

Greco-Persian (2)

Greko-Pers (2)

Gur(1)

Gur (1)

Georgian (17)

Gürcü (17)

Crusader (11)

Haçlı (11)

Halaf (3)

Halaf (3)

Hamitoglu (15)

Hamitoğlu (15)

Harzemshahs (3)

Harzemşahlar (3)

Hatti (11)

Hatti (11)

Caspian (3)

Hazar (3)

Hellenistic (279)

Helenistik (279)

Hellenistic Jew(1)

Helenistik Yahudi (1)

Hittite (161)

Hitit (161)

Huns (1)

Hunlar (1)

Hurrian (2)

Hurri (2)

İlhanlı (23)

İlhanlı (23)

İnaloğlu(1)

İnaloğlu (1)

British (57)

İngiliz (57)

Illyria (2)

İrilya (2)

Scythians(1)

İskitler (1)

Italian (42)

İtalyan (42)

Ion (43)

İyon (43)

Chalcolithic (5)

Kalkolitik (5)

Cappadocia(1)

Kapadokya (1)

Karabakh Khanate (4)

Karabağ Hanlığı (4)

Karakhanli (22)

Karahanlı (22)

Karakoyunlu (7)

Karakoyunlu (7)

Karamanli (15)

Karamanlı (15)

Karamanli Dynasty (2)

Karamanlı Hanedanı (2)

Karamanoglu (101)

Karamanoğlu (101)

Karesioglu (7)

Karesioğlu (7)

Caria (169)

Karya (169)

Catholic (78)

Katolik (78)

Chaldean (2)

Keldani (2)

Kievan Rus(1)

Kievan Rus (1)

Cilicia (36)

Kilikya (36)

Cilician Armenian (17)

Kilikya Ermeni (17)

Crimea (5)

Kırım (5)

Commagene (9)

Kommagene (9)

Kura-Aras(1)

Kura-Aras (1)

Kurdish (6)

Kürt (6)

Latin (6)

Latin (6)

Polish (14)

Leh (14)

Leleg (12)

Leleg (12)

Lydia (120)

Lidya (120)

Lycaonia (8)

Likaonya (8)

Lycia (109)

Likya (109)

Luwi (32)

Luvi (32)

Lusignan(1)

Lüzinyan (1)

Hungarian (13)

Macar (13)

Macedonian (4)

Makedon (4)

Med(1)

Med (1)

Mamluk (84)

Memlük (84)

Mengucek (19)

Mengücek (19)

Menteşeoğlu (55)

Menteşeoğlu (55)

Marwan (6)

Mervani (6)

Mesolithic(1)

Mezolitik (1)

Mycenae (7)

Miken (7)

Miletus (7)

Milet (7)

Minoan(1)

Minoan (1)

Misya (27)

Misya (27)

Mitanni (5)

Mitanni (5)

Mongolian (4)

Moğol (4)

Mytilene (2)

Mytilene (2)

Nakhchivan Khanate(1)

Nahçıvan Hanlığı (1)

Nestorian (3)

Nasturi (3)

Neolithic(1)

Neolitik (1)

Orthodox (303)

Ortodoks (303)

Ottoman (10437)

Osmanlı (10437)

Osroene (2)

Osroene (2)

Paflagon (8)

Paflagon (8)

Pamphylia (25)

Pamfilya (25)

Part (3)

Part (3)

Persian (30)

Pers (30)

Pisidia (63)

Pisidya (63)

Pontus (22)

Pontus (22)

Portugal (2)

Portekiz (2)

Protestant (11)

Protestan (11)

Ptolemy (1)

Ptolemaios (1)

Ramazanoglu (18)

Ramazanoğlu (18)

Revan(1)

Revan (1)

Rome (1013)

Roma (1013)

Rum (501)

Rum (501)

Romanian (2)

Rumen (2)

Russian (53)

Rus (53)

Safavid (30)

Safevi (30)

Saltuklu (15)

Saltuklu (15)

straw (1)

Samani (1)

Saruhanoglu (35)

Saruhanoğlu (35)

Sassanid (13)

Sasani (13)

Shaddadi (2)

Şeddadi (2)

Seljuk (741)

Selçuklu (741)

Seleukos (6)

Seleukos (6)

Shaybani(1)

Şeybani (1)

Shirvanshahs (2)

Şirvanşahlar (2)

Syriac (57)

Süryani (57)

Taceddinoğulları (4)

Taceddinoğulları (4)

Tekeoglu(1)

Tekeoğlu (1)

Timur (36)

Timur (36)

Tolunogullari(1)

Tolunoğulları (1)

Thracian (46)

Trak (46)

Troy (24)

Truva (24)

Ubaid (5)

Ubeyd (5)

Urartian (54)

Urartu (54)

Uruk (2)

Uruk (2)

Uyghur (34)

Uygur (34)

Uyghur Khaganate (8)

Uygur Kağanlığı (8)

Venice (14)

Venedik (14)

Jewish (171)

Yahudi (171)

Yoruk(1)

Yörük (1)

Greek (8)

Yunan (8)

Zoroastrian (1)

Zerdüşt (1)

 

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular