HomeBEYOND TURKEYAMERICASTurkey's First Think Tank: ASAM

Turkey’s First Think Tank: ASAM

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM):  Center for Eurasian Strategic Studies by Eurasia Foundation (Avrasya Bir Vakfı)

Küçükçekmece district, close to Marmaray Train Station.

Istanbul, Turkey

   

 

       

KİTAPLAR

 1. 21.Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği Muzaffer Özdağ’a Armağan I. Cilt Kolektif
 2. 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği Muzaffer Özdağ’a Armağan III. Cilt Kolektif
 3. 21.Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği Muzaffer Özdağ’a Armağan II. Cilt Kolektif
 4. 21.Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği Muzaffer Özdağ’a Armağan IV. Cilt Kolektif
 5. Afganistan ve Türkler Prof. Dr. Mehmet Saray
 6. Ankara Çalışmaları 10 Barış Çalışmaları ve Çatışmaların Çözümü Mustafa Aydın
 7. Ankara Çalışmaları 11 / Doğu Anadolu Projesi (DAP)Prof. Dr. Eyüp G. İsbir
 8. Ankara Çalışmaları 12 / 11 Eylül Sonrası Değişen Dengeler Çerçevesinde Türkiye’nin Irak Politikası E. Tümgeneral Armağan Kul…
 9. Ankara Çalışmaları 13 / Özerk Kurullar Dr. Mehmet Savaş Özdağ
 10. Ankara Çalışmaları 14/ Dünden Bugüne Ahıska Türkleri Sorunu Mahmut Niyazi Sezgin
 11. Ankara Çalışmaları 2 / Tırmandırma Siyasetinde Bir Örnek S-300 Krizi Gülden Ayman
 12. Ankara Çalışmaları 3 / Stratejik Düşüncenin Sivil ve Askeri Hayatta Kullanılması Muzaffer Özdağ
 13. Ankara Çalışmaları 4 / 21. Yüzyılda Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Manzarasına Bakış ve Çözüme Katkılar Şaban Gülbahar
 14. Ankara Çalışmaları 5 / Açık Kapı Politikası’ndan Yabancı Düşmanlığı Doç. Dr. Sedat Laçiner
 15. Ankara Çalışmaları 6 / İngiltere, Terör Kuzey İrlanda Sorunu ve İnsan Hakları Doç. Dr. Sedat Laçiner
 16. Ankara Çalışmaları 7 / İngiliz İstihbarat Örgütleri ve Güvenlik Birimleri Doç. Dr. Sedat Laçiner
 17. Ankara Çalışmaları 8 / ABD-İngiltere İlişkileri: ‘Özel’ Bir İlişki Doç. Dr. Sedat Laçiner
 18. Ankara Çalışmaları 9 / Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti Prof. Dr. Anıl Çeçen
 19. Arşiv Belgeleriyle Tehcir Ermeni İddiaları ve Gerçekler Necdet Sevinç
 20. Art And Armenian Propaganda Ararat As A Case Study Doç. Dr. Sedat Laçiner
 21. Atatürk ve Afganistan Bilal N. Şimşir
 22. Atatürk ve Türk Milliyetçiliği Toplu Eserler: 2Muzaffer Özdağ
 23. Avrasya’da Misyonerlik Ömer Turan
 24. Balkan Diplomasisi Birgül Demirtaş Coşkun
 25. Balkan Türkleri Balkanlar’da Türk Varlığı Erhan Türbedar
 26. Bir Ayaklanmanın Anatomisi Şeyh Sait Dr. Yaşar Kalafat
 27. Bir Başka Açıdan İngiltere Doç. Dr. Sedat Laçiner
 28. Bulgaristan’la Yeni Dönem / Soğuk Savaş Sonrası Ankara-Sofya İlişkileri Birgül Demirtaş Coşkun
 29. Cedidizm’den Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi Prof. Dr. A. Ahat Andican
 30. Cizvitler ve Katolik Kilisesi’ndeki Yeri Dr. Ali İsra Güngör
 31. Çevre Emperyalizmi Ve Ilısu Barajı Örneği Özden Bilen
 32. Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950-2000)Dr. Nuraniye Hidayet Ekrem
 33. Çin Kuşak Yol İnisiyatifi Türkiye’nin Uluslararası Ticaretine Etkisi Tuğçenur Ekinci Furtana
 34. Devrim Zamanları Prof. Dr. Ludger Kühnhardt
 35. Dünyada Su Sorunları ve Stratejileri Kolektif
 36. Elçibey Dönemi Azerbaycan Dış Politikası (Haziran 1992-Haziran 1993) Bir Bağımsızlık Mücadelesinin Diplomatik Öyküsü Nazim Cafersoy
 37. Ermeni Araştırmaları 2. Cilt /1. Türkiye Kongresi Bildirileri Kolektif
 38. Ermeni Araştırmaları 3. Cilt /1. Türkiye Kongresi Bildirileri Kolektif
 39. Ermeni Sorunu Temel Bilgi ve Belgeler Ömer Engin Lütem
 40. Eski Sovyet Ülkelerinde Etnik İlişkiler ve Sorunlar Kolektif
 41. Genel Sistem Kuramı ve Uluslararası Siyasetteki Yeri Prof. Dr. Hasan Koni
 42. Güncelden Genele Halkbilimi Strateji Yazıları 2 Dr. Yaşar Kalafat
 43. Güncelden Genele Halkbilimi Strateji Yazıları 3 Dr. Yaşar Kalafat
 44. Güncelden Genele Halkbilimi Strateji Yazıları. Dr. Yaşar Kalafat
 45. Güney Kafkasya&Sosyal Antropoloji Araştırmaları Dr. Yaşar Kalafat
 46. Halkbiliminden Armağanlar 1 Dr. Yaşar Kalafat
 47. Halkbiliminden Armağanlar 2 Dr. Yaşar Kalafat
 48. Halkbiliminden Armağanlar 3 Dr. Yaşar Kalafat
 49. Irak Krizi (2002-2003)Prof. Dr. Ümit Özdağ
 50. Japonya-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri Mete Tuncoku
 51. Jeopolitik, Strateji ve Coğrafya Colin Gray
 52. Kalafatlılar ve Halk Kültürleri Kalafatlılar ve Halk Kültürleri. Dr. Yaşar Kalafat
 53. Kazakistan ve Özbekistan Ekonomileri Geçiş ve Büyüme Stratejileri Anar Somuncuoğlu
 54. Kıbrıs Sorunu Hukuksal Bir İnceleme Dr. Kudret Özersay
 55. Kritik On Yıl Nursultan Nazarbayev
 56. Kumuk Halk İnanmaları Dr. Yaşar Kalafat
 57. Küresel Toplum Prof. Dr. Mim Kemal Öke
 58. Libya Türkiye’nin Denizden Komşusudur Dr. Tümamiral Cihat Yaycı
 59. Makedonya Sorunu Dünden Bugüne Murat Hatipoğlu
 60. Mehmed’in Dünyası Tuncer Sevinç
 61. Mitostrateji 1 Türkoloji Üzerine Düşünceler Dr. Yaşar Kalafat
 62. Mitostrateji 2 Atayurt’tan Anayurt’a Türk Halkı İnançları Dr. Yaşar Kalafat
 63. Mitostrateji 3 Türk Halk İnançlarında Kara İyeler (Cin – Albıs – Al Ruhu – Al Karısı) Dr. Yaşar Kalafat
 64. Mitostrateji 4 Anadolu Türk Halk Kesimlerinden İnanç Örnekleri Dr. Yaşar Kalafat
 65. Modern Alman Oryantalizmi Tamer Bacınoğlu
 66. Modern Stratejinin Yaratıcıları Edward Mead Earle
 67. Mustafa Kemal Atatürk 57 Yılın Öyküsü İkinci Kitap Kurtuluş İlhan Lütem
 68. Mustafa Kemal Atatürk 57 Yılın Öyküsü Kendisiİlhan Lütem
 69. Mustafa Kemal Atatürk 57 Yılın Öyküsü Üçüncü Kitap Devrimler İlhan Lütem
 70. Ne Olacak Bu Dünyanın Düzeni? Mehmet Şüküroğlu
 71. Oğuz Boylarından Kızıklar ve Halk İnançları Dr. Yaşar Kalafat
 72. Ordu ve Kastamonu Efsaneleri Dr. Yaşar Kalafat
 73. Ortadoğu’da Süryanilik / Dini-Sosyal-Kültürel Hayat Aziz Koluman
 74. Örtülü İstila ve Psikolojik Savaş Toplu Eserler -3-Muzaffer Özdağ
 75. Radikal İslam Barry Rubin
 76. Rus İmparatorluk Stratejisi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
 77. Rusya Federasyonu Askeri Doktrini Prof. Dr. Osman Metin Öztürk
 78. Siber İstihbarat / Sanal ve Dijital Casusluğun Anatomisi Nedret Arsanel
 79. Son Kararınız Mı? Yurdagün Göker
 80. Strateji Dolaylı Tutum H. B. Liddel Hart
 81. Stratejik İstihbarat Prof. Dr. Sherman Kent
 82. Tarihte Vehhabi Hareketi ve Etkileri Dr. Ahmet Vehbi Ecer
 83. Terör: Neden Türkiye? Suat İlhan
 84. Türk Aleviliğinin Yükselişi Muzaffer Özdağ
 85. Türk Dış Politikasında Hatay (1918-1939)Prof. Dr. Hamit Pehlivanlı
 86. Türk-Batı İlişkilerinin Geleceği: Stratejik Bir Plana Doğru Ian O. Lesser
 87. Türk-İsrail Stratejik Ortaklığı Prof.Dr. Efraim Inbar
 88. Türkiye – Yunanistan Eski Sorunlar, Yeni Arayışlar Birgül Demirtaş Coşkun
 89. Türkiye ve Irak Hududu Mes’elesi Mesut Aydın
 90. Türkiye ve Türk Dünyası Jeopolitiği Toplu Eserler -4-Muzaffer Özdağ
 91. Türkiye ve Türk Dünyası Jeopolitiği Üzerine Muzaffer Özdağ
 92. Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Bilal N. Şimşir
 93. Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Jeopolitik İnceleme Prof. Dr. Ümit Özdağ
 94. Türklük ve İslamiyet Toplu Eserler -1-Muzaffer Özdağ
 95. Uluslararası İlişkilerin Psikolojisi Erol Göka
 96. Uluslararası Suçlar Bosna-Hersek Örneği Erhan Türbedar
 97. Yaşayan Türk Halk İnançlarında Büyü 1 Dr. Yaşar Kalafat
 98. Yaşayan Türk Halk İnançlarında Büyü-2 Dr. Yaşar Kalafat
 99. Yüzyıllık Düğüm: Musul Vilayeti/Belgesel Söyleşi ve Görüşler A. Tarık Çelenk
 100. Yüzyıllık Kutuplaşma Aytaç Yalman

AVRASYA DOSYASI

  

 1. Avrasya Dosyası/ Enerji Özel Bahar 2003 Cilt: 9 Sayı:1
 2. Avrasya Dosyası Cilt:13 Sayı:3 2007
 3. Avrasya Dosyası / Jeopolitik Özel / Kış 2002 Cilt: 8 Sayı:4
 4. Avrasya Dosyası / Yaz 2002-Sayı 2 Cilt: 8 İstihbarat Özel
 5. Avrasya Dosyası Moleküler Biyoloji ve Gen Teknolojileri Özel Sonbahar 2002 Cilt: 8 Sayı:3
 6. Avrasya Dosyası Cilt:13 Sayı:2 2007
 7. Avrasya Dosyası Sayı: 4 Cilt: 9- -Kış 2003
 8. Avrasya Dosyası/ Güvenlik Bilimleri Özel 2003 Cilt: 9 Sayı:2
 9. Avrasya Dosyası- Sayı:3 Cilt: 9- Özel 2003 Küresel Değerlendirme
 10. Avrasya Dosyası-İran Özel Sonbahar 1999 Cilt: 5 Sayı: 3
 11. Avrasya Dosyası- Sayı:2 Cilt: 11-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2005
 12. Avrasya Dosyası- Sayı:1 Cilt: 11- Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2005
 13. Avrasya Dosyası- Sayı:3 Cilt: 11-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2005
 14. Avrasya Dosyası Sayı 3 Cilt: 10–Sonbahar 2004
 15. Avrasya Dosyası Sayı:2 Cilt: 10- / Yaz 2004
 16. Avrasya Dosyası / Japonya Özel
 17. Avrasya Dosyası / Avrupa Birliği Özel
 18. Avrasya Dosyası / İsrail Özel
 19. Avrasya Dosyası- Sayı:1 Cilt: 10-11- İlkbahar 2004
 20. Avrasya Dosyası Rusya Özel Cilt: 6 Kış 2000 Sayı: 4
 21. Avrasya Dosyası- Sayı:1 Cilt: 12-Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2006
 22. Avrasya Dosyası / İlkbahar 2001-Sayı 1 Azerbaycan Özel
 23. Avrasya Dosyası- Sayı:2 Cilt: 12-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos
 24. Avrasya Dosyası- Sayı:3 Cilt: 12-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2006
 25. Avrasya Dosyası / Kış 2001-2002 -Sayı:7 Kazakistan Kırgızistan Özel
 26. Avrasya Dosyası /BM Özel / İlkbahar 2002-Sayı 1 Cilt: 8
 27. Avrasya Dosyası- Sayı:1 Cilt: 13-Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2007
 28. Avrasya Dosyası-Irak Özel Sonbahar 2000 Cilt: 6 Sayı: 3
 29. Avrasya Dosyası- Afganistan ve Pakistan Özel Sonbahar-Kış1998/99 Cilt:4 Sayı: 3-4
 30. Avrasya Dosyası-Arap Dünyası Özel İlkbahar 2000 Cilt: 6 Sayı: 1
 31. Avrasya Dosyası-Türkmenistan Özel Yaz 2001 Cilt: 7 Sayı: 2
 32. Avrasya Dosyası-Özbekistan Özel Sayı
 33. Avrasya Dosyası-ABD Özel Yaz 2000 Cilt: 6 Sayı: 2

STRATEJİK ANALİZ DERGİSİ

 1. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:95 Mart 2008
 2. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:96 Nisan 2008
 3. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:102 Ekim 2008
 4. Stratejik Analiz /Sayı:65 / Eylül 2005 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 5. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:104 Aralık 2008
 6. Stratejik Analiz/ Sayı 2 Haziran 2000
 7. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:97 Mayıs 2008
 8. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:98 Haziran 2008
 9. Stratejik Analiz /Sayı:54 / Ekim 2004 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 5
 10. Stratejik Analiz Mart 2003 – Cilt:3 Sayı: 35
 11. Stratejik Analiz Nisan 2003 – Cilt:3 Sayı: 36
 12. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:91/Kasım 2007
 13. Stratejik Analiz Şubat 2003 – Cilt: 3 Sayı: 34
 14. Stratejik Analiz Haziran 2003 – Cilt:4 Sayı: 38
 15. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:92 Aralık 2007
 16. Stratejik Analiz Temmuz 2003 – Cilt:4 Sayı: 39
 17. Stratejik Analiz / Sayı: 40 Ağustos 2003
 18. Stratejik Analiz Şubat 2003 – Cilt: 3 Sayı: 34
 19. Stratejik Analiz Haziran 2003 – Cilt:4 Sayı: 38
 20. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:92 Aralık 2007
 21. Stratejik Analiz Temmuz 2003 – Cilt:4 Sayı: 39
 22. Stratejik Analiz / Sayı: 40 Ağustos 2003
 23. Stratejik Analiz / Sayı:25 Mayıs 2002
 24. Stratejik Analiz / Sayı: 29 Eylül 2002
 25. Stratejik Analiz / Sayı:21 Ocak 2002
 26. Stratejik Analiz Mayıs 2003 – Cilt:4 Sayı: 37
 27. Stratejik Analiz / Sayı: 31 Kasım 2002
 28. Stratejik Analiz / Sayı: 32 Aralık 2002
 29. Stratejik Analiz Dergi /Sayı 90-Ekim’07
 30. Stratejik Analiz / Sayı:30 / Ekim 2002
 31. Stratejik Analiz Ocak 2003 – Cilt: 3 Sayı: 33
 32. Stratejik Analiz /Sayı:49 / Mayıs 2004 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 5
 33. Stratejik Analiz /Sayı:50 / Haziran 2004 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 5
 34. Stratejik Analiz / Sayı:43 / Kasım 2003 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 4
 35. Stratejik Analiz / Sayı:42 / Ekim 2003 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 4
 36. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:94 Şubat 2008
 37. Stratejik Analiz /Sayı:44 / Aralık 2003 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 4
 38. Stratejik Analiz /Sayı:48 / Nisan 2004 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 4
 39. Stratejik Analiz /Sayı:45 / Ocak 2004 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 4
 40. Stratejik Analiz /Sayı:61 / Mayıs 2005 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 41. Stratejik Analiz /Sayı:69 / Ocak 2006 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 42. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:109 Mayıs 2009
 43. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:110 Haziran 2009
 44. Stratejik Analiz /Sayı:71 / Mart 2006 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 45. Stratejik Analiz /Sayı:72 / Nisan 2006 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 46. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:107 Mart 2009
 47. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:108 Nisan 2009
 48. Stratejik Analiz /Sayı:70 / Şubat 2006 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 49. Stratejik Analiz /Sayı:73 / Mayıs 2006 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 50. Stratejik Analiz Sayı: 10 Şubat 2001
 51. Stratejik Analiz /Sayı:68 / Aralık 2005 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 52. Stratejik Analiz / Sayı:75 / Temmuz 2006 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 53. Stratejik Analiz / Sayı:74 / Haziran 2006 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 54. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:99 Temmuz 2008
 55. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:100 Ağustos 2008
 56. Stratejik Analiz /Sayı:58 / Şubat 2005 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 5
 57. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:103 Kasım 2008
 58. Stratejik Analiz /Sayı:60 / Nisan 2005 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 5
 59. Stratejik Analiz /Sayı:64 / Ağustos 2005 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 60. Stratejik Analiz /Sayı:62 / Haziran 2005 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 61. Stratejik Analiz /Sayı:63 / Temmuz 2005 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 62. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:105 Ocak 2009
 63. Stratejik Analiz /Sayı:57 / Ocak 2005 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 5
 64. Stratejik Analiz /Sayı:55 / Kasım 2004 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 5
 65. Stratejik Analiz /Sayı:56 / Aralık 2004 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 5
 66. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:101 Eylül 2008
 67. Stratejik Analiz /Sayı:67 / Kasım 2005 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 68. Stratejik Analiz /Sayı:66 / Ekim 2005 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 69. Stratejik Analiz / Sayı 1 Mayıs 2000
 70. Stratejik Analiz Dergi/Sayı:106 Şubat 2009
 71. Stratejik Analiz /Sayı:51 / Temmuz 2004 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 5
 72. Stratejik Analiz /Sayı:53 / Eylül 2004 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 5
 73. Stratejik Analiz / Sayı 13 / Mayıs 2001
 74. Stratejik Analiz / Sayı:78 / Ekim 2006 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 7
 75. Stratejik Analiz / Sayı:80 / Aralık 2006 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 76. Stratejik Analiz / Sayı:77 / Eylül 2006 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 77. Stratejik Analiz / Sayı:79 / Kasım 2006 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 78. Stratejik Analiz / Sayı:81 / Ocak 2007 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 79. Stratejik Analiz / Sayı:14 / Haziran 2001
 80. Stratejik Analiz / Sayı:15 / Temmuz:2001
 81. Stratejik Analiz / Sayı: 16 / Ağustos 2001
 82. Stratejik Analiz / Sayı:82 / Şubat 2007 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 83. Stratejik Analiz / Sayı:76 / Ağustos 2006 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 84. Stratejik Analiz / Sayı:84 / Nisan 2007 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt

 

 

 1. Stratejik Analiz / Sayı:83 / Mart 2007 Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 6
 2. Stratejik Analiz / Sayı 17 Eylül 2001
 3. Stratejik Analiz / Sayı:85 / Mayıs 2007 Uluslararası İlişkiler Dergisi
 4. Stratejik Analiz / Sayı:86 / Haziran 2007 Uluslararası İlişkiler Dergisi
 5. Stratejik Analiz / sayı:22, Şubat 2002
 6. Stratejik Analiz / Sayı:26, Haziran 2002
 7. Stratejik Analiz / Sayı:87 / Temmuz 2007 Uluslararası İlişkiler Dergisi
 8. Stratejik Analiz / Sayı:88 / Ağustos 2007 Uluslararası İlişkiler Dergisi
 9. Stratejik Analiz / Sayı:89 / Eylül 2007 Uluslararası İlişkiler Dergisi
 10. Stratejik Analiz / Sayı: 28 Ağustos 2002

 


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular