HomeREADERSPHILOSOPHY & WISDOMHacı Bektaşı Veli

Hacı Bektaşı Veli

 

Haci Bektasi Veli (1209-1271): Khorasan Nishapur, (Iran). Sufi “Horasan Saints” Velayet-nâme-i Hacı Bektaş-ı Velî, Makalat – (in Arabic), Kitâbu’l-Fevâid, Şerh-i Besmele, Şathiyye, Makalât-ı Gaybiyye and Kelimât-ı Ayniyye, one of the leading representatives of Horasan Yusufeliism. Kalenderî / Haydarî sheikh, Islamic mystic. Lokman received his first education from Parende and followed the teachings of Hoca Ahmed Yesevi (1103-1165).

 

Therefore, he is accepted as the caliph of Yesevi. After coming to Anatolia, he was recognized in a short time and trained valuable students. Hacı Bektaş-ı Veli made important contributions to the development of the social structure in Anatolia during the establishment period of the Ottoman Empire with the “Ahilik Organization” to which he was affiliated. Hacı Bektaş-ı Veli, who spent most of his life in Sulucakarahöyük (Hacıbektaş), also completed his life here. His grave is located in Hacibektas district of Nevşehir province.

…………………………………..

A
There is no curtain between God and the heart.
It is necessary to refrain from what Allah says beware. Not to be afraid is not to believe in it. Those who are human are self-aware and avoid Allah’s prohibitions.
Research is an open exam.
Arifs are both bees and purifiers.
(Arifs: understanding)
He created the essence of Adam from the soil of Medina. He created his head from the ground of Beytülmukaddes. He created his ear from the soil of Tur. He created his nose from the soil of Damascus. Flying His Beard created his forehead from the soil of Medina in favor of the Moor. He created his mouth from the Madina’s Pro-Mashrik soil. He created his language from the soil of Bukhara. He created his lips from Berber soil. He created his teeth from Harzem soil. He created his neck from Chinese property soil. He created his arms from the soil of Yemen Taif. He created his right hand from Egyptian soil and his left hand from Persian soil. He created his nails from Hitay soil. He created his fingers from Sitan, his chest from Iraq, his back from Hamadan, his zeker (genital organ) from India, his thighs from Turkestan, his balls from Constantinople (Istanbul). He created his knees from the soil of Crimea, and his shins from the soil of Antalus.
B
My Kaaba is human.
Let’s be one, be big, be alive.
No way to go without science.
We do not look at language and speech; Let’s look at the essence and the situation.
Let them be called Janissaries. May Allah Almighty always prevail over them, their faces white, their biceps strong, their swords sharp, their arrows dangerous.[1]
(Orhan Gazi’s prayer for a few Janissary soldiers brought in. Thus, the name “Janissary” was given to the hearth, and the pir of the hearth was Hacı Bektaş-i Veli.)
C
Those who make a living without working are not from us.
D
Be careful, don’t let the bite eat you, you eat the bite!
Regardless of language, religion or color, good people are good.
whatever exists in the world; halal, haram, clean and dirty are all known by religion (Islam).
Remember that even your enemy is human.
Blessed are those who shine a light on the darkness of thought.
TO
If a person is both hardworking and smart, appreciate it; be careful if hardworking but not smart; warn if smart but lazy; if he is both stupid and lazy, leave.
Own your hands, your waist, your tongue.
The highest wealth is knowledge.
H
The heat is in the pomegranate, not in the sheet metal. Keramet is on the head, not on the crown. Whatever you look, look to yourself. He is not on the Hajj in Mecca in Jerusalem.
Whatever you look, look to yourself.
Do not shame any nation or people.
Three hundred and sixty angels guard each person. You think that you are alone among all these angels and you act rudely, but you do not act rudely in front of people like yourself. You know, you believe in angels.
I
Science begins in the cradle and ends in the grave.
The end of the road without knowledge is darkness.
(Science: science)
Even if you get hurt, don’t hurt
The beauty of man is the beauty of his word.
(Jamali: the beauty of your face)
Faith is a treasure, the devil is a thief, and reason is a treasurer. If the treasurer leaves, the thief will steal the treasure.
K
Do not do to others what is hard for you!
Do not let treacherous people come to our assembly, we have a conversation with the saints.
M
With the darkness of matter, the light of mind; the darkness of ignorance, with the light of knowledge; the darkness of the soul with the light of ingenuity; the darkness of the heart is also illuminated by the light of love.
The first station of the people of knowledge is adab.
(“Ingenuity: mastery, skill.” “Your people: your house.” “Office: position, floor.” “Dec: behave properly”.)
Ingenuity is not erasing the soul, but knowing.
Reaching Murada is with patience.
(To reach Murada happens with patience.)
N
Nabis, Veli are a gift from Allah to humanity.
(Nabis: prophets)
(Parents: saints)
Do not apply what is hard for your soul to anyone.
(Self: essence, personality)
HE
The greatest book to be read is man.
HE
If you know yourself, you will get rid of apology.
S
If you know you, your face is Hüda; If you don’t know you, the truth is druid from you.
(Judâ: separate)
Troubled days can be overcome with unity and togetherness. Good days come quickly when you join hands.

…………………………………….

A
Allah ile gönül arasında perde yoktur.
Allah’ın sakının dediğinden sakınmak gerekir. Sakınmamak, ona inanmamaktır. İnsan olanlar, kendilerini bileler ve Allah’ın yasaklarından sakınalar.
Araştırma açık bir sınavdır.
Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.
(Arifler: anlayışlılar)
Ademin özünü Medine toprağından yarattı. Başını, Beytülmukaddes toprağından yarattı. Kulağını Tur toprağından yarattı. Burnunu Dımışık (Şam) toprağından yarattı. Sakalını Uçmak, alnını Medine’nin Mağribinden yana toprağından yarattı. Ağzını Medine’nin Maşrıktan yana toprağından yarattı. Dilini, Buhara toprağından yarattı. Dudaklarını Berberiye toprağından yarattı. Dişlerini Harzem toprağından yarattı. Boynunu Çin mülkü toprağından yarattı. Kollarını Yemen Tayif toprağından yarattı. Sağ elini Mısır, sol elini Pers toprağından yarattı. Tırnaklarını Hıtay toprağından yarattı. Parmaklarını Sitan, göğsünü Irak, arkasını Hemedan, zekerini (cinsel organını) Hindistan, uyluklarını Türkistan, hayalarını Kostantiniyye (İstanbul) toprağından yarattı. Dizlerini Kırım, inciklerini Antalus toprağından yarattı.
B
Benim Kâbem insandır.
Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
Bilimle gidilmeyen yolun sonu yoktur.
Biz dile ve söze bakmayız; öze ve hale bakarız.
Bunların adı Yeniçeri olsun. Cenab-ı Hak yüzlerini ak, pazularını kuvvetli, kılıçlarını keskin, oklarını tehlikeli, kendilerini daima galip buyursun.[1]
(Orhan Gazi’nin getirdiği birkaç Yeniçeri askerine olan duası. Böylece ocağa “Yeniçeri” ismi konulmuş, ocağın pir’i de Hacı Bektaş-i Veli olmuştur.)
Ç
Çalışmadan geçinenler bizden değildir.
D
Dikkat et, lokma seni yemesin, sen lokmayı ye!
Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir.
Dünyada ne varsa; helal, haram, temiz ve pis hepsi din (İslam) ile bilinir.
Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.
Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.
E
Eğer bir insan, hem çalışkan hem akıllı ise takdir et; çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et; akıllı fakat tembel ise ikaz et; hem akılsız hem tembel ise terk et.
Eline, beline, diline sahip ol.
En yüce servet ilimdir.
H
Hararet nardadır, sacda değildir. Keramet baştadır, tacda değildir. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs’de Mekke’de Hac’da değildir.
Her ne ararsan kendinde ara.
Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.
Her kişiyi, üç yüz altmış melek korur. Bunca melek arasında kendini yalnız sanıp edepsizlik (ahlâksızlık) edersin de sen, kendin gibi kişi yanında edepsizlik etmezsin. Hani senin meleklere inandığın.
İ
İlim beşikte başlar, mezarda biter.
İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
(İlim: bilim)
İncinsen de incitme
İnsanın cemâli sözünün güzelliğidir.
(Cemâli: yüzünün güzelliği)
İman bir hazine, iblis bir hırsız, akıl ise hazinedardır. Hazinedar giderse hırsız hazineyi çalar.
K
Kendine ağır geleni başkasına yapma!
Kalleşler gelmesin meclisimize bizim erenlerle sohbetimiz var.
M
Madde karanlığı, akıl nûru ile; cehâlet karanlığı, ilim nûru ile; nefis karanlığı marifet nûru ile; gönül karanlığı da aşk nûru ile aydınlanır.
Mârifet ehlinin ilk makamı edeptir.
(“Marifet: ustalık, hüner.” “Ehlinin: evinin.” “Makam: mevki, kat.” “Edep: uygun davranma”.)
Mârifet, nefsi silmek değil, bilmektir.
Murada ermek sabır iledir.
(Murada ermek sabir ile olur.)
N
Nebiler, Veliler insanlığa Allah’ın bir hediyesidir.
(Nebiler: peygamberler)
(Veliler: ermişler)
Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme.
(Nefis: öz varlık, kişilik)
O
Okunacak en büyük kitap insandır.
Ö
Özünü bilirsen özürden kurtulursun.
S
Sen seni bilirsen yüzün Hüdâ’dır; sen seni bilmezsen, Hak senden cüdâdır.
(Cüdâ: ayrı)
Sıkıntılı günler birlik ve beraberlikle aşılabilir.El ele verince güzel günler çabuk gelir.

……………………………………..

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular