HomeMAINFOWPAL to Ring Peace Bell in Türkiye

FOWPAL to Ring Peace Bell in Türkiye

Dr. Hong, Tao-Tze, president of FOWPAL, left, exchanged ideas of love and peace with UN Secretary-General Kofi Annan in 2000.

FOWPAL to Ring Peace Bell in Türkiye. FOWPAL to Ring Peace Bell in Türkiye. FOWPAL to Ring Peace Bell in Türkiye. FOWPAL to Ring Peace Bell in Türkiye. FOWPAL to Ring Peace Bell in Türkiye

FOWPAL to Ring Peace Bell in Türkiye to Pray for People Affected by the Earthquakes

FOWPAL Depremden Etkilenen İnsanlar İçin Dua Etmek Üzere Türkiye’de Barış Çanı Çalacak

The deadliest earthquake in 200 years struck Türkiye and Syria on February 6, killing over 50,000 people. Since then, more than 6,000 aftershocks have occurred, putting people on edge. The protracted conflict between Russia and Ukraine, which has been going on for over a year and has put Europe and Asia in danger of war, has created a terrible geopolitical situation. Currently, the world desperately needs the power to calm people’s hearts.
Son 200 yılın en ölümcül depremi 6 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’yi vurarak 50,000’den fazla insanın ölümüne neden oldu. O tarihten bu yana 6,000’den fazla artçı sarsıntı meydana gelmiş ve bu durum insanları tedirgin etmiştir. Rusya ve Ukrayna arasında bir yılı aşkın süredir devam eden ve Avrupa ile Asya’yı savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakan uzun süreli çatışma, korkunç bir jeopolitik durum yarattı. Şu anda dünyanın, insanların kalplerini sakinleştirecek güce şiddetle ihtiyacı var.
On the occasion of the 100th anniversary of the founding of Türkiye, Dr. Hong, Tao-Tze, president of the Federation of World Peace and Love (FOWPAL), will lead a delegation of international volunteers to Istanbul from March 10 to 17 with the 240-kilogram Bell of World Peace and Love, which has garnered the peace wishes of 464 influential leaders from 128 nations, including heads of state and government.
Türkiye’nin 100. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Dünya Barış ve Sevgi Federasyonu (FOWPAL) başkanı Dr. Hong Tao-Tze, 10-17 Mart tarihlerinde İstanbul’a uluslararası gönüllülerden oluşan bir heyete başkanlık edecek. Devlet ve hükümet başkanları da dahil olmak üzere 128 ülkeden 464 etkili liderin barış dileklerini toplayan 240 kiloluk Dünya Barış ve Sevgi Çanı.
They will host ancient solemn bell ringing ceremonies to pray for the people of the world, hoping that the souls of the deceased will rest in peace and the living will be comforted and that all disasters will be averted and there will be peace on Earth. All media are cordially invited to participate and cover the bell ringing ceremonies to spread the power of light and hope in Türkiye and around the world.
Ölülerin ruhları huzur içinde yatsın, yaşayanlar teselli bulsun, tüm felaketler önlenebilsin ve yeryüzünde barış olsun umuduyla dünya insanları için dua etmek için eski çan çalma törenlerine ev sahipliği yapacaklar. Işığın ve umudun gücünü Türkiye’de ve dünyada yaymak için tüm medya kuruluşları çan çalma törenlerine katılmaya ve haber yapmaya davetlidir.

To Ring the Peace Bell to Pray for the World and Comfort People’s Hearts at the Critical Moment

Dünya İçin Dua Etmek ve Kritik Anlarda İnsanların Kalplerini Rahatlatmak İçin Barış Çanını Çalmak

During the ancient ceremonies of ringing the Bell of World Peace and Love, the bell ringers and other participants will express their respect for Heaven and Earth and all other living things. Through the peaceful sound of the bell, FOWPAL aims to awaken people’s conscience, consolidate their collective love of the world, and pray for everyone. Three devastating earthquakes occurred in 1999, including a 6.0-magnitude earthquake in Colombia, a 7.6-magnitude earthquake in Izmit, Türkiye, and a 7.3-magnitude earthquake in Taiwan, causing many individuals to lose their loved ones and homes.
On September 25, 1999, Dr. Hong, Tao-Tze held a prayer ceremony, inviting nearly 40,000 people from all walks of life, to unite their kind intentions and prayers to comfort the terrified souls. Dr. Hong also issued “Love of the World, A Declaration of Peace,” expressing the aspirations of all humanity. In 2001, when the 9/11 terrorist attacks occurred in the United States, Dr. Hong and members of his delegation witnessed the tragedy firsthand and held several ceremonies of ringing the Bell of World Peace and Love in New York for three consecutive days. The MNN TV in Manhattan broadcast the ceremonies on September 12th, sending blessings to all corners of the United States.
Dünya Barışı ve Sevgi Çanı’nın çalındığı kadim törenler sırasında, zil çalanlar ve diğer katılımcılar Yaradan’a, Dünya’ya ve diğer tüm canlılara minnet duygularını ifade edecekler. FOWPAL, huzurlu zil sesiyle insanların vicdanını uyandırmayı, dünyaya olan ortak sevgilerini pekiştirmeyi ve herkes için dua etmeyi amaçlıyor. 1999’da Kolombiya’da 6,0 büyüklüğünde, Türkiye’nin İzmit kentinde 7,6 büyüklüğünde ve Tayvan’da 7,3 büyüklüğünde deprem olmak üzere üç yıkıcı deprem meydana geldi ve birçok kişinin sevdiklerini ve evlerini kaybetmesine neden oldu.
25 Eylül 1999’da Dr. Hong, Tao-Tze, korkmuş ruhları teselli etmek için iyi niyetlerini ve dualarını birleştirmeleri için hayatın her kesiminden yaklaşık 40.000 kişiyi davet eden bir dua töreni düzenledi. Dr. Hong ayrıca tüm insanlığın özlemlerini ifade eden “Dünya Sevgisi, Barış Bildirgesi” yayınladı. 2001’de Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 Eylül terör saldırıları meydana geldiğinde, Dr. Hong ve heyetinin üyeleri trajediye ilk elden tanık oldular ve New York’ta Dünya Barış ve Sevgi Çanı’nın üç gün üst üste çalınması için çeşitli törenler düzenlediler. Manhattan’daki MNN TV, 12 Eylül’deki törenleri yayınlayarak Amerika Birleşik Devletleri’nin her köşesine kutsamalar gönderdi.

Connecting and Inspiring Visionary Leaders in 128 Nations to Exert Positive Influences

128 Ülkedeki Vizyoner Liderleri Olumlu Etkiler Yaratmak İçin Bir Araya Getirmek ve İlham Vermek

The collective thoughts of humans shape their future. In the past few decades, Dr. Hong has led the FOWPAL delegation to 101 countries, organizing bell ringing ceremonies and the World Leader Summits of Love and Peace. To date, 464 influential leaders in 128 nations have rung the Bell, including 51 heads of state and government and seven Nobel Peace Prize laureates.
Across countries, races, and faiths, the ringers have made peace wishes with reverence for Heaven and Earth, praying for all living creatures and continuing to exert their positive influences to contribute to world peace. In 2005, Leonel Fernandez, the then president of the Dominican Republic, for example, rang the Bell of World Peace and Love and made a wish for peace in New York, and he fulfilled his commitment to peace in 2008 by successfully defusing a potential war among Colombia, Ecuador, and Venezuela.
İnsanların kolektif düşünceleri geleceklerini şekillendirir. Dr. Hong geçtiğimiz birkaç on yıl içinde FOWPAL heyetini 101 ülkeye götürerek çan çalma törenleri ve Dünya Liderleri Sevgi ve Barış Zirveleri düzenlemiştir. Bugüne kadar aralarında 51 devlet ve hükümet başkanı ile yedi Nobel Barış Ödülü sahibinin de bulunduğu 128 ülkeden 464 etkili lider çanı çaldı.
Ülkeler, ırklar ve inançlar arasında, çanı çalanlar Yaradan’a ve Dünya’ya minnet ederek barış dileklerinde bulunmuş, tüm canlılar için dua etmiş ve dünya barışına katkıda bulunmak için olumlu etkilerini göstermeye devam etmişlerdir. Örneğin 2005 yılında dönemin Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Leonel Fernandez, New York’ta Dünya Barış ve Sevgi Çanı’nı çalarak barış dileğinde bulunmuş ve 2008 yılında Kolombiya, Ekvator ve Venezuela arasındaki potansiyel bir savaşı başarıyla yatıştırarak barışa olan bağlılığını yerine getirmiştir.
From June 2022 to January of this year, FOWPAL also hosted bell ringing ceremonies at other important events, including Stockholm+50 in Stockholm, Sweden; the 25th Eurasian Economic Summit in Istanbul, Türkiye; the conference in New York during the high-level week of the United Nations General Assembly; the International Conference of Chief Justices of the World in Lucknow, India; and the International Religious Freedom Summits 2022 and 2023 in Washington, D.C.
FOWPAL, Haziran 2022’den bu yılın Ocak ayına kadar İsveç’in Stockholm kentinde düzenlenen Stockholm+50; Türkiye’nin İstanbul kentinde düzenlenen 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun üst düzey haftasında New York’ta düzenlenen konferans; Hindistan’ın Lucknow kentinde düzenlenen Uluslararası Dünya Başyargıçları Konferansı ve Washington D.C.’de düzenlenen 2022 ve 2023 Uluslararası Dini Özgürlükler Zirveleri gibi diğer önemli etkinliklerde de çan çalma törenlerine ev sahipliği yapmıştır.

FOWPAL Has Been Widely Praised for Promoting Love and Peace

FOWPAL Sevgi ve Barışı Teşvik Ettiği İçin Büyük Övgü Aldı

Dr. Hong, Tao-Tze and FOWPAL have received numerous awards and honors for their efforts to promote world peace over the years, including the Mahatma Gandhi Award from the City Montessori School of India in 2010, the Flame of Peace Award from the Vienna-based NGO Flame of Peace in 2018, the Global Humanitarian Leadership Award from the Foundation for a Drug-Free World Americas Chapter and COJEP International, the International Distinguished Leadership Award from the Caribbean and African Faith-Based Leadership Conference, and the Global Human Rights Award from the United Churches in 2022.
Dr. Hong, Tao-Tze ve FOWPAL, 2010 yılında Hindistan Şehir Montessori Okulu’ndan Mahatma Gandhi Ödülü ve Viyana- merkezli STK Flame of Peace 2018, Foundation for a Drug-Free World Americas Chapter ve COJEP International’dan Küresel İnsani Liderlik Ödülü, Karayipler ve Afrika İnanç Temelli Liderlik Konferansı’ndan Uluslararası Seçkin Liderlik Ödülü ve Küresel İnsan Hakları Ödülü 2022’de Birleşik Kiliselerden.

Changing Humanity’s Destiny by Promoting Conscience, Praying for the World, and Amplifying the Power of Hope

Vicdanı Teşvik Ederek, Dünya İçin Dua Ederek ve Umudun Gücünü Artırarak İnsanlığın Kaderini Değiştirmek

Beginning in 2018, Dr. Hong worked with the Permanent Missions of various nations to the United Nations on a draft resolution titled “Promoting the Culture of Peace with Love and Conscience” and promoted the endorsement for the Declaration of International Day of Conscience. In 2019, the United Nations General Assembly designated April 5 as the International Day of Conscience, urging the people of the world to follow and apply their conscience, so that the world can be peaceful, and every family can be happy.
In 2022, Dr. Hong proclaimed September 23 as World Day of the Power of Hope and issued the Declaration of World Day of the Power of Hope, calling on global citizens to take action for the safety and sustainable development of themselves, others, and the world with conscience and the power of hope, allowing the positive energy of the universe to lead the Earth to the path of sustainable development. In the same year,
Dr. Hong also proclaimed October 16 as World Prayer Day and issued the Declaration of World Prayer Day, encouraging global citizens to pray to Heaven with sincerity and respect, as well as pledge to do good deeds and encourage others to think kind thoughts in the hopes that disasters and epidemics will come to an end soon. During this trip to Türkiye, the FOWPAL delegation will invite people to endorse three meaningful declarations to continue to motivate global citizens to do their part to save themselves and others and to move toward a more peaceful and hopeful future.
2018’den başlayarak Dr. Hong, çeşitli ulusların Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcilikleri ile “Barış Kültürünü Sevgi ve Vicdanla Teşvik Etmek” başlıklı bir karar taslağı üzerinde çalıştı ve Uluslararası Vicdan Günü Bildirgesi’nin onaylanmasını destekledi. 2019 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 5 Nisan’ı Uluslararası Vicdan Günü olarak belirleyerek, dünyanın barış içinde olması ve her ailenin mutlu olabilmesi için dünya insanlarını vicdanlarının izinden gitmeye ve uygulamaya davet etmiştir.
2022’de Dr. Hong, 23 Eylül’ü Dünya Umut Gücü Günü ilan etti ve Dünya Umut Gücü Günü Bildirgesi’ni yayınlayarak dünya vatandaşlarını kendilerinin, başkalarının ve dünyanın güvenliği ve sürdürülebilir gelişimi için, Evrenin pozitif enerjisinin Dünya’yı sürdürülebilir kalkınma yoluna götürmesine imkan sağlayarak, vicdan ve umudun gücüyle harekete geçmeye çağırdı.
Aynı yıl Dr. Hong, 16 Ekim’i Dünya Dua Günü olarak ilan etti ve Dünya Dua Günü Bildirgesi’ni yayınlayarak, küresel vatandaşları samimiyet ve minnetle Cennete dua etmeye, iyi işler yapma sözü vermeye ve başkalarını afetlerin ve salgın hastalıkların bir an önce son bulması ümidiyle güzel düşüncelere çağırdı ve teşvik etti.
FOWPAL heyeti, Türkiye’ye yapacağı bu gezi sırasında, dünya vatandaşlarını kendilerini ve başkalarını kurtarmak ve daha barışçıl ve umutlu bir geleceğe doğru ilerlemek için üzerlerine düşeni yapmaya motive etmeye devam etmek için insanları üç anlamlı bildiriyi onaylamaya davet edecek.
Introduction to FOWPAL
FOWPAL’a giriş
Figure 1:
FOWPAL’s Bell of World Peace and Love, which has traveled the world, will ring in Türkiye to pray for people affected by the earthquakes in Türkiye and Syria.
Şekil 1:
FOWPAL’ın dünyayı dolaşan Dünya Barış ve Sevgi Çanı, Türkiye ve Suriye’deki depremlerden etkilenen insanlar için dua etmek üzere Türkiye’de çalacak.
Figure 2:
In 2001, shortly after the 9/11 terrorist attacks occurred, Dr. Hong, Tao-Tze hosted ceremonies of ringing the Bell of World Peace and Love in New York, and the MNN TV in Manhattan broadcast the ceremonies, sending blessings to all corners of the United States.
Şekil 2:
2001 yılında, 11 Eylül terör saldırılarının gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra, Dr. Hong, Tao-Tze New York’ta Dünya Barış ve Sevgi Çanı’nın çalınması törenlerine ev sahipliği yaptı ve Manhattan’daki MNN TV kanalı törenleri yayınlayarak ABD’nin her köşesine kutsamalar gönderdi.
Figure 3:
In 2005, Leonel Fernandez, the then president of the Dominican Republic, rang the Bell of World Peace and Love and made a wish for peace in New York, and he fulfilled his commitment to peace by successfully defusing a potential war among Colombia, Ecuador, and Venezuela in 2008.
Şekil 3:
2005 yılında dönemin Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Leonel Fernandez, New York’ta Dünya Barış ve Sevgi Çanı’nı çalarak barış dileğinde bulunmuş ve 2008 yılında Kolombiya, Ekvator ve Venezuela arasındaki potansiyel bir savaşı başarıyla yatıştırarak barışa olan bağlılığını yerine getirmiştir.
Figure 4:
During the 77th session of the UN General Assembly, FOWPAL organized the World Leader Summit of Love and Peace in New York on September 23, 2022, with over 100 influential leaders from 27 nations in attendance. (AP Images)
Şekil 4:
BM Genel Kurulu’nun 77. oturumunda FOWPAL, 23 Eylül 2022’de New York’ta 27 ülkeden 100’ün üzerinde etkili liderin katılımıyla Dünya Liderler Sevgi ve Barış Zirvesi’ni düzenledi. (AP Resimleri)
Figure 5:
Dr. Hong, Tao-Tze, president of FOWPAL, left, exchanged ideas of love and peace with UN Secretary-General Kofi Annan in 2000.
Şekil 5:
FOWPAL Başkanı Dr. Hong, Tao-Tze, solda, 2000 yılında BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile sevgi ve barış üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Figure 6:
Beginning in 2018, Dr. Hong, Tao-Tze worked with the Permanent Missions of various nations to the United Nations on a draft resolution titled “Promoting the Culture of Peace with Love and Conscience” and promoted the endorsement for the Declaration of International Day of Conscience.
Şekil 6:
Dr. Hong, Tao-Tze 2018 yılından itibaren çeşitli ülkelerin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcilikleri ile birlikte “Sevgi ve Vicdan ile Barış Kültürünün Teşvik Edilmesi” başlıklı bir karar taslağı üzerinde çalışmış ve Uluslararası Vicdan Günü Bildirgesi’nin desteklenmesini teşvik etmiştir.
Figure 7:
Dr. Hong, Tao-Tze led the FOWPAL delegation to visit various countries to encourage global citizens to pray for the end of disasters, epidemics, and wars.
Şekil 7:
Dr. Hong, Tao-Tze, dünya vatandaşlarını afetlerin, salgın hastalıkların ve savaşların sona ermesi için dua etmeye teşvik etmek üzere çeşitli ülkeleri ziyaret eden FOWPAL heyetine liderlik etti.

Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular