Divanı Lügat it Türk

TESPİT: Divanı Lügat it Türk

SORU: Divanı Lügat it Türk

https://drive.google.com/file/d/1WsJMt4LmEJSnDaAqoio_A3H0MjLSTFvR/view

https://www.uygur.com/tr/divanu-lugatit-turk/

Dil obalarda halkın arasında, içinde. Deha halktadır. Kaşgarlı da deli gönüllüdür.

Yabancılaşma. Ülkemizde Aristoteles hakkında yayınlanan kitaplar Kaşgarlı Mahmut hakkındakilerden 3 misli fazladır.
Kaşgarlı Mahmut’un saha araştırmalarında kullandığı yöntem bugün sosyal bilimlerde kullanılan yöntemden daha ileri, birde dolaylı ifadeyle bir dili bilmek o dili konuşanların kültürünü bilmektir dediği için çok önemlidir. Fakat onu tanımamış ve tanıtamamışsak sorun bizde. @SosyologAksoy

Divanü Lügati’t Türk Kitabının 1000 yıllık serüveni

  • Filmin adı : Uçuf
  • Filmin ana karakteri: Divanü Lügati’t Türk Kitabı
  • Yan karakterler  : 1008 ile 1914 yılına kadar bu kitapla temas eden herkes;

–  Karahanlı Devleti hanedanı
–  Kaşgarlı Mahmud
–  Kaşgarlı Mahmud’un Hocası (Şeyh İmam ez-Zahid Hüseyin bin Halef el-Kâşgâri)

– Bu süre için de bulunan ve ekinimizin gelişmesine ve milletimizin şekillenmesine    katkı sağlamış, ozanlar, şairler, şaireler, halk kahramanları, filozoflar, âlimler, ilim adamları, bilim adamları, halk efsanelerine konu olmuş kişiler, devlet adamları,   insani derinliği olan,  sıradan insanlar içinde kalmış ancak hayatın gizli kahramanı niteliğine haiz değerli insanlar.

[ Yunus Emre’den, Karacaoğlan’a, Ali Şîr Nevaî’den Fuzuli’ye, Bayburtlu Zihni’den, Ahmet Paşa’ya kadar birçok karaktere filmde yer verilecek. Bu kişilere hamasetle değil gerçeklik ve insani bakış açısıyla, samimiyetle ve saygıyla bakılacak ve yeni kuşaklara tanıtılması sağlanacak].

–  Ali Emiri, Kilisli Muallim Rifat Bey, Ziya Gökalp, Talat Paşa…

Filmin kıssası : Kaşgarlı Mahmud’un çocukluğundan itibaren eğitimi, onun bir devlet adamı olacak nitelikte donanımlı hala getirilmesi, Hocasının ona karşı gösterdiği özen, Kaşgarlı Mahmud’un taht iddiasından vazgeçmesi ve kendisini milleti ve dili için vakfetmesi, kitabın 20 yıllık hazırlık ve iki yıllık yazıya alınma süreci, kitabın Halife Muktedi Biemrillah’a takdimi ve kitabın kaybolma sürecinin başlaması. 1914 yılında kitabın  yeniden bulunması, tasnif edilmesi ve milli servetlerimiz içine dâhil edilmesi süreci.

Filmin hissesi : Bir kişinin kendisine, milletine ve insanlığa faydalı olacak bir şey üretebilmesi için illa ekonomik, siyasi veya başka bir güce çok fazla da ihtiyacı yoktur. Siz doğru bir işi samimiyet ve tevazu ile yaparsanız doğru olan şey önünde sonunda değerini  bulur ve hiç bir şey onun kaybolmasına sebep olamaz.

Filmin ana fikri : Bir devlet yetişmesine vesile olduğu ve yetişmesi için gerekli alt yapıyı  oluşturduğu sağlam karakterli, samimi, iyi niyetli, teknik ve insani açıdan donanımlı,  kendi devleti ve milletine olduğu kadar insanlığın inkişafına da olumlu katkılar  yapacak nitelik ve seviyeye haiz,  zengin ve güçlü insan kaynağına sahip olduğu      kadar güçlü ve kalıcı olur. Bir millet de ürettiği medeniyet seviyesinin kalitesi  oranında güçlü, zengin ve müreffeh olur.

İnsani nitelikler açısından doğru insan yetiştirmeyen, yetiştiremeyen ve/veya   yetiştirmek istemeyen devletler yıkılmaya, bu unsurlara gerekli özeni, dikkati ve rikkati göstermeyen milletler de rezil, zelil ve esir olmaya mahkûmdur.

Filmin önermesi : Yazı ve dil bir toplumu millet yapan ve o toplumun millet olarak güçlenmesine ve  tarih sahnesinde onurlu bir şekilde kalıcı olmasına neden olan en önemli unsurdur.  Yazısı olmayan toplumların kaderini, yazı olan milletler yazar.
Kişisel ve toplumsal olarak kaderinizin başkası tarafından yazılmasını istemiyorsanız  yazınıza ve dilinize sahip olmanız ve bu unsurlara her hâlükârda da sahip çıkmanız şarttır, çünkü sahip olamadığınızı ve sahip çıkmadığınızı kaybedersiniz.

Spoiler : Divanü Lügati’t Türk Kitabının kendisine ait metafizik bir kimliği ve kişiliği olacak.  Yazılmasından tekrar bulunmasına kadar olan süreçte kendisini koruyacak ve      kaybolmasına mani olacak kişilere bir şekilde oluşacak ve yok olmaktan kurtulacak.


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular