HomeMAINDinlerine göre Dünya Türklüğü

Dinlerine göre Dünya Türklüğü

FARKLI İNANÇLARA SAHİP TÜRK BOY VE TOPLULUKLARI

21.yyda Türkler

1. Altay Türkleri: Budist ve Hristiyan (Rusya)
2. Avşarlar: Müslüman (Türkiye)
3. Ahıska Türkleri: Müslüman (Gürcistan)
4. Azeriler: Müslüman Caferi (Azerbaycan, İran)
5. Balkarlar Müslüman (Kabardin-Balkar, Rusya)
6. Başkurtlar Müslüman (Rusya)
7. Çuvaş: Hristiyan (Rusya)
8. Dolgan: Şamanist (Rusya)
9. Gagauz: Hristiyan-Ortodoks (Gagavuzya/Moldova)
10. Hakas: Hristiyan (Rusya)
11. Hazar Türkleri: Yahudi
12. Hazaralar: Müslüman (Afganistan)
13. Karaçaylar Müslüman (Karaçay-Çerkes, Rusya)
14. Karaim- Karay: Judeo-Karaim Tarikatı (Ukrayna, Polonya)
15. Karamanlılar: Hristiyan Ortodoks (Yunanistan)
16. Kaşkay: Müslüman (İran)
17. Kazaklar: Müslüman(Kazakistan)
18. Kırımçak: Yahudi (Ukrayna)
19. Kırgız: Müslüman (Kırgızistan)
20. Kırım Tatarları: Müslüman (Kırım)
21. Kreşin Tatarları: Hristiyan (Ukrayna)
22. Kumuklar: Müslüman (Rusya)
23. Nogaylar: Müslüman (Rusya)
24. Özbekler: Müslüman (Özbekistan)
25. Pomaklar: Müslüman (Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye)
26. Rumeyler: Hristiyan (Ukrayna)
27. Sahalar (Yakutlar) : Hristiyan ve Şamanist (Rusya)
28. Salar: Müslüman (Çin)
29. Sarı Uygurlar: Budist (Çin)
30. Sekeller: Hıristiyan Katolik (Romanya)
31. Tatarlar: Müslüman (Rusya)
32. Terekeme (Karapapak): Müslüman (Azerbaycan)
33. Torbeş: Müslüman (Makedonya)
34. Tuva: Budist (Rusya)
35. Tofa: Şamanist (Rusya)
36. Türkler: Müslüman (Türkiye)
37. Türkmen: Müslüman (Türkiye, Türkmenistan, İran, Suriye, Irak, Lübnan, Afganistan)
38. Urumlar: Hristiyan (Ukrayna)
39. Uygurlar: Müslüman (Çin)
40. Yörükler: Müslüman (Türkiye)

……………………………………..

• Müslüman:        23
• Gayri Müslim:    17
• Rusya:              13

Türkiye’yi yöneten siyaset içerde 38 etnik grup var derken dünyada 40 Türk topluluğu var ve bunlarla ilişkimiz yok. Türklük, Çin Seddinin dibinden başlar.

MÜSLÜMAN TÜRKLER

RUSYA

 • Balkarlar Müslüman (Kabardin-Balkar, Rusya)
 • Başkurtlar Müslüman (Rusya)
 • Karaçaylar Müslüman (Karaçay-Çerkes, Rusya)
 • Kumuklar: Müslüman (Rusya)
 • Nogaylar: Müslüman (Rusya)
 • Tatarlar: Müslüman (Rusya)

TÜRKİYE

 • Avşarlar: Müslüman (Türkiye)
 • Türkler: Müslüman (Türkiye)
 • Türkmen: Müslüman (Türkiye, Türkmenistan, İran, Suriye, Irak, Lübnan, Afganistan)
 • Yörükler: Müslüman (Türkiye)
 • Pomaklar: Müslüman (Türkiye)

GÜRCİSTAN

 • Ahıska Türkleri: Müslüman (Gürcistan)

İRAN

 • Azeriler: Müslüman Caferi (Azerbaycan, İran)
 • Kaşkay: Müslüman (İran)
 • Türkmenler: Müslüman (İran)

AFGANİSTAN

 • Hazaralar: Müslüman (Afganistan)
 • Türkmen: Müslüman (Afganistan)

TÜRKMENİSTAN

 • Türkmen: Müslüman ( Türkmenistan)

SURİYE

 •  Türkmen: Müslüman ( Suriye)

IRAK

 • Türkmen: Müslüman  ( Irak )

LÜBNAN

 • Türkmen: Müslüman (Lübnan)

KAZAKİSTAN

 • Kazaklar: Müslüman (Kazakistan)

KIRGIZİSTAN

 • Kırgız: Müslüman (Kırgızistan)

KIRIM

 • Kırım Tatarları: Müslüman (Kırım)

 ÖZBEKİSTAN

 • Özbekler: Müslüman (Özbekistan)

YUNANİSTAN

 • Pomaklar: Müslüman (Yunanistan)

BULGARİSTAN

 • Pomaklar: Müslüman (Bulgaristan)

AZERBAYCAN

 • Terekeme (Karapapak): Müslüman (Azerbaycan)

MAKEDONYA

 • Torbeş: Müslüman (Makedonya)

ÇİN

 • Salar: Müslüman (Çin)
 • Uygurlar: Müslüman (Çin)

MUSEVİ TÜRKLER

 • Hazar Türkleri: Yahudi
 • Karaim- Karay: Judeo-Karaim Tarikatı (Ukrayna, Polonya)
 • Kırımçak: Yahudi (Ukrayna)

 

Ortodoks Hristiyan Türkler

MOLDOVA

 • Gagavuzlar. Moldova

UKRAYNA

 • Urumlar. Ukrayna
 • Rumeyler. Ukrayna

YUNANİSTAN

 • Karamanlılar. Yunanistan

RUSYA

 • Çuvaşlar. Çuvaşistan. Rusya
 • Hakaslar. Hakas . Rusya
 • Gorno Altay. Altay. Rusya
 • Yakutlar. Saha. Rusya
 • Dolganlar.  Dolgan Neneth. Rusya
 • Tofalar. Tuva- Buryat. Rusya
 • Kreşin Tatarları, Rusya
 • Altay Türkleri: (Rusya)

 

Katolik Hristiyan Türkler

MACARİSTAN

 • Macarlar

ROMANYA

 • Macarlar
 • Sekeller

SLOVAKYA

 • Macarlar

SIRBİSTAN

 • Macarlar

ÇEKYA

 • Macarlar

ALMANYA

 • Macarlar

AVUSTURYA

 • Macarlar

SLOVENYA

 • Macarlar

BOSNA

 • Macarlar

MAKEDONYA

 • Macarlar

HIRVATİSTAN

 • Macarlar

UKRAYNA

 • Macarlar

ABD

 • Macarlar

BUDİST TÜRKLER

RUSYA

 • Altay Türkleri: Budist (Rusya)
 • Tuva: Budist (Rusya)

ÇİN

 • Sarı Uygurlar

ŞAMAN TÜRKLER

RUSYA

 • Dolgan: Şamanist (Rusya)
 • Sahalar (Yakutlar) : Şamanist (Rusya)
 • Tofa: Şamanist (Rusya)

 


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Most Popular