HomeREADERSArt & CultureCultural Heritage Monuments Types in Turkey

Cultural Heritage Monuments Types in Turkey

Type 

Map

 

? (27)

? (27)

Ablution Boat (31)

Abdest Teknesi (31)

Island (304)

Ada (304)

Courthouse (6)

Adliye (6)

Agora (35)

Agora (35)

Barn(1)

Ahır (1)

Acropolis (10)

Akropolis (10)

Amphitheater (4)

Amfitiyatro (4)

Monument (295)

Anıt (295)

Memorial Tree (114)

Anıt Ağaç (114)

Mausoleum (460)

Anıt Mezar (460)

Monumental Gate (82)

Anıtsal Kapı (82)

Ancient City (562)

Antik Kent (562)

Ancient Stadium (22)

Antik Stadyum (22)

Ancient Theater (142)

Antik Tiyatro (142)

Ancient Way (23)

Antik Yol (23)

Apartment (439)

Apartman (439)

Arasta (36)

Arasta (36)

Archive (2)

Arşiv (2)

Ayan Tower(1)

Ayan Kulesi (1)

Ayazma (24)

Ayazma (24)

Chimney (3)

Baca (3)

Garden (13)

Bahçe (13)

Bank (66)

Banka (66)

Dam (8)

Baraj (8)

Gunpowder (5)

Baruthane (5)

Shipwreck (24)

Batık (24)

Basilica (29)

Bazilika (29)

Bedesten (55)

Bedesten (55)

Ben (18)

Bent (18)

Mounting Stone (15)

Binek Taşı (15)

Bouleuterion (18)

Bouleuterion (18)

Bust (27)

Büst (27)

Icehouse (5)

Buzhane (5)

Laundry (11)

Çamaşırhane (11)

Fountain (2570)

Çeşme (2570)

Çilehane (8)

Çilehane (8)

Breakwater (3)

Dalgakıran (3)

Hospital (15)

Darüşşifa (15)

Delphinion(1)

Delphinion (1)

Railway (3)

Demiryolu (3)

Lighthouse (53)

Deniz Feneri (53)

Warehouse (31)

Depo (31)

Other Genres (263)

Diğer Türler (263)

Obelisk and Column (20)

Dikilitaş ve Sütun (20)

Dolmen (3)

Dolmen (3)

Shop (71)

Dükkân (71)

Wall Board (139)

Duvar Panosu (139)

Embassy (30)

Elçilik (30)

Factory (101)

Fabrika (101)

Fasade (5)

Fasad (5)

Fresco (10)

Fresk (10)

Gate (6)

Geçit (6)

Lake (316)

Göl (316)

The Watchtower (26)

Gözetleme Kulesi (26)

Granary (2)

Granarium (2)

Customs Building (7)

Gümrük Binası (7)

Sundial (15)

Güneş Saati (15)

Gymnasium (18)

Gymnasium (18)

Turkish Bath (793)

Hamam (793)

Hankah (6)

Hankah (6)

Hospital (77)

Hastane (77)

Pool (35)

Havuz (35)

Cemetery-Cemetery (437)

Hazire-Mezarlık (437)

Heron (4)

Heroon (4)

Sculpture (160)

Heykel (160)

Hippodrome (5)

Hipodrom (5)

Hypogee(1)

Hipoje (1)

Mound (602)

Höyük (602)

Hunkar Pavilion (7)

Hünkar Kasrı (7)

Nursing Home (3)

Huzurevi (3)

Imaret (52)

İmaret (52)

Pier-Port (64)

İskele-Liman (64)

Workshop (9)

İşlik (9)

Grave (140)

Kabir (140)

Castle (874)

Kale (874)

Relic (454)

Kalıntı (454)

Public Structure(231)

Kamusal Yapı (231)

Channel (2)

Kanal (2)

Hot Spring (5)

Kaplıca (5)

Police Station (47)

Karakol (47)

Headquarters (17)

Karargah (17)

Rock Church (39)

Kaya Kilise (39)

Rock Tomb (81)

Kaya Mezarı (81)

Rock Painting (12)

Kaya Resmi (12)

Rock Settlement (13)

Kaya Yerleşimi (13)

City Gate (90)

Kent Kapısı (90)

Caravanserai (368)

Kervansaray (368)

Church and Monastery (974)

Kilise ve Manastır (974)

Barracks (26)

Kışla (26)

Housing (256)

Konut (256)

Bridge (1045)

Köprü (1045)

Cortejo (11)

Kortejo (11)

Blockhouse (990)

Korugan (990)

Dome (2)

Kubbe (2)

Tower (29)

Kule (29)

Kulliye (114)

Külliye (114)

Cupola (129)

Kümbet (129)

Bird House (30)

Kuş Evi (30)

Sanctuary (52)

Kutsal Alan (52)

Library (93)

Kütüphane (93)

Well (59)

Kuyu (59)

Sarcophagus (3)

Lahit (3)

Latin (10)

Latrina (10)

Locomotive (8)

Lokomotif (8)

Magellan (2)

Macellum (2)

Cave (69)

Mağara (69)

Cave Settlement(1)

Mağara Yerleşimi (1)

Max (4)

Maksem (4)

Mansio(1)

Mansio (1)

Martyrium (2)

Martyrium (2)

Madrasa (370)

Medrese (370)

Megaron (1)

Megaron (1)

Masjid (139)

Mescit (139)

Burial Chamber (2)

Mezar Odası (2)

National Park (39)

Milli Park (39)

Minaret (20)

Minare (20)

Break Move (2)

Mola Taşı (2)

Mosaic (12)

Mozaik (12)

Faucet / No Cube (18)

Musluk / Hayır Küpü (18)

Muvakkithane (29)

Muvakkithane (29)

Museum (725)

Müze (725)

Namazgah (79)

Namazgah (79)

Necropolis (69)

Nekropol (69)

Engagement Stone (45)

Nişan Taşı (45)

Nymphaeum (14)

Nymphaeum (14)

Odeion (10)

Odeion (10)

School (461)

Okul (461)

Ruins (581)

Ören Yeri (581)

Hotel (52)

Otel (52)

Palaestra (3)

Palaestra (3)

Passage-Business Hall (275)

Pasaj-İşhanı (275)

petroglyph (1)

Petroglif (1)

Post Office (19)

Postane (19)

Propylon (4)

Propylon (4)

Observatory (5)

Rasathane (5)

Relief (27)

Rölyef (27)

Clock Tower (145)

Saat Kulesi (145)

Charity Stone (22)

Sadaka Taşı (22)

Fountain (38)

Şadırvan (38)

Chapel (29)

Şapel (29)

Palace (67)

Saray (67)

Cistern (491)

Sarnıç (491)

Defense Tower (17)

Savunma Kulesi (17)

Sebil and Selsebil (150)

Sebil ve Selsebil (150)

Martyrdom (142)

Şehitlik (142)

Waterfall (150)

Şelale (150)

Primary School (131)

Sıbyan Mektebi (131)

Synagogue (70)

Sinagog (70)

Stadium (7)

Stadyum (7)

Stoa (3)

Stoa (3)

Water Tank (13)

Su Deposu (13)

Water Tank (13)

Su Haznesi (13)

Water Canal (7)

Su Kanalı (7)

Aqueduct (168)

Su Kemeri (168)

Spirit Level (95)

Su Terazisi (95)

altar (8)

Sunak (8)

Wall (207)

Sur (207)

Tabernacle (9)

Tabhane (9)

Nature Park (215)

Tabiat Parkı (215)

Bastion (58)

Tabya (58)

Undefined (3)

Tanımsız (3)

Temple (134)

Tapınak (134)

Temple Tomb (3)

Tapınak Mezar (3)

Historical Mosque (3373)

Tarihi Cami (3373)

Historical City (50)

Tarihi Kent (50)

Historic Village (62)

Tarihi Köy (62)

Stone Room (16)

Taş Oda (16)

Tekke (207)

Tekke (207)

Shipyard (3)

Tersane (3)

Train Station (237)

Tren İstasyonu (237)

Tumulus (276)

Tümülüs (276)

Tunnel (8)

Tünel (8)

Tomb (1621)

Türbe (1621)

University (3)

Üniversite (3)

Baptistery (3)

Vaftizhane (3)

Villa Rustica (8)

Villa Rustika (8)

Judahhane (10)

Yahudhane (10)

Mansion, Mansion, Mansion (851)

Yalı, Köşk, Konak (851)

Deposit (17)

Yatır (17)

Highland (462)

Yayla (462)

Inscription (57)

Yazıt (57)

Windmill (87)

Yel Değirmeni (87)

Underground City (25)

Yeraltı Şehri (25)

Campus (28)

Yerleşke (28)

Zawiya (22)

Zaviye (22)

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular