HomeMAINBilgelik ve Liderlik

Bilgelik ve Liderlik

Bilgelik ve Liderlik. Göktürk Devleti’nin kurucularından ilk başbakan Bilge Tonyukuk yazıtında “İlteriş Kağanın bilgesi de başkumandanı da ben idim” ifadesini yazıya geçirmiştir.

Tarihte Türk adı ile anılan ikinci Türk devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de, ilk Başbakan Bilge Tonyukuk’un bu sözlerini bizzat hayata geçiren kurucu siyasi kişiliktir.
Tonyukuk Yazıtı
Bilgelik ve Liderlik. Ardından gelen siyasi liderler ise bu sözlerin gereğini yerine getirememişler, bilgelik vasıflarını haiz olmadıkları için icraatları ve dolayısıyla isimleri de geleceğe bir iz bırakamamıştır.
2018 yılı itibariyle Bilge Tonyukuk’un Başbakanlık makamı da artık söz konusu değildir.
Mustafa Kemal Atatürk ise kişiliği ve getirdiği kurumlar itibari ile ortadan kaldırılmaya çalışılan bir siyasi liderdir
Umulur ki Cumhuriyetin 100.yılı ile birlikte açılan ikinci dönem içerisinde Türk halkı, bilge liderlerin önünü açacaktır.
Neden diyecek olursanız toplam 103 adedi bulan Türk Yazıtları’nda en çok kullanılan kavram budun yani halk kavramıdır.
 • Bodun (Halk) 307
 • Kagan 206
 • İL (Devlet) 131
 • Türk 112
 • Ban/bin/man (Ben) 107
 • Sü (Ordu) 71
 • Tanri 62
 • Ar (asker) 62
 • Tabgaç (Çin) 59
 • Yaş 58
 • Bilge 57
 • Ogul 55
 • Kül 53
 • Tigin (Prens) 51
 • Yagı (düşman) 50
 • Yıl 45
 • Öz 39
 • Tiyin/Teyin (diye) 38
 • Yer/Yir 35
 • Ay 34
 • Kazgan (kazanmak) 34
 • Yış (orman) 33
 • TÖRÜ (Töre) 26
 • Erdem 25
Yazıtlara yansıyan halktaki deha, Atatürk’ün cumhuriyet idaresi ile açtığı yenilik yolunda bilge liderlerin teminatıdır.
Büyük Millet Meclisi En büyük hakikattir. Mustafa Kemal Atatürk
23 Nisan kutlu olsun!
Türk Budun güçlü olsun! egemen olsun!
O zaman işgalci Farslar, Ruslar, Çinliler, Amerikalılar mesajımızı alırlar.
103 adet Türk yazıtında en çok kullanılan kelime budun kelimesidir. Bunun üzerinde de derinliğine düşünmek gerekir. Türk Budun. Türk kendisini budun olarak tanımlamıştır siyasi olarak halk diyebileceğimiz bir kavram, o zaman burada bir ırk kavramı yok, ama çok geniş anlamda insanları kapsayıcılık sözkonusu.
Budun kelimesinin neden terk edildiğini bir türlü anlayamadım, bu kelime tekrar kullanıma alınmalıdır. Düşünün, yazıtlarda en çok geçen bir kelime ve halen kullanılmıyor.

Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular