HomeMAINAtatürk ve İnsan Değeri

Atatürk ve İnsan Değeri

1.       Atatürk ve İnsan Değeri: “Fertlerin kendilerini kıymet ve kuvvet saymaları”

 • Misyon & Vizyon: “Fikirlerim, Hint’ten, Mısır’dan döner dolaşır gene gelir”
 • İnsan Değeri: Hâlbuki bana adamdan söz etmelisiniz!”
 • Kuvvetli Yönler: “Ben yalnız liyakat âşığıyım”
  • Bilgi yönetimi: Ulusun geleceğini yoğuran bilgi ordusu”                              
  • Empati: Varlığımızı bu milletin bağrına sokarak”            
  • Etik: “Ahlâkta, fazilette ağır, ağırbaşlı”
  • Liderlik: Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum”
  • Sistematik Araştırma: Teknik ve metodik çalışmak”
  • Stratejiler & Taktikler: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır”               
  • Zekâ: “En kuvvetli sermaye” 
 • Zayıf Yönler: Karakterleri ve düşünce yapıları bu kertede zayıf olan kişiler”
  • Zaaf:Gafletinde, cüretinde, sahtekârlığında bulunanlar”
  • Davranış Bozuklukları:Haşmet ve gösteriş içinde vakit geçirmeye alışan”
  • Yetersizlik: ”Hep cahil ve zavallı kimseler”
  • Çıkarcılık: ”Düşmanın boğaz tokluğuna casusluğunu, uşaklığını yapacak kadar alçak”
  • Zorbalık: “Zalim ve mağrur bir ordunun asıl muharebe birliklerini…”
 • Fırsatlar:Taşa toprağa değil, insana değer verin!”

2.       Atatürk ve İnsanlık:İnsanlığa yönelmiş fikir hareketi, ergeç muvaffak olacaktır.”

3.      İnsan Atatürk:Hayatımda işittiğim en büyük kompliman”

Veritabanından 1905 yılına kadar uzanan 700 civarında referanslar derlenerek, İnsan Değeri – Kişilik Özellikleri analizlerinde, genel olarak belirlenmiş basamaklara göre;

 Misyon
 Vizyon
 İnsan Değeri
 Kuvvetli Yönler
 Zayıf Yönler

ara başlıkları altında sınıflandırılması yapıldı.

 Kişilik Özellikleri Endeksini içeren Dizin oluşturuldu.

SWOT Analizi. Durum değerlendirmesi.

Beklenen Fayda:

 İnsan Değeri
 Kuvvetli Kişilik özellikleri,
 Zayıf Kişilik özellikleri
 Strateji ve saptamalarla

işlevsel bir kaynağın ortaya çıkması, dehası düşünüldüğünde Büyük Atatürk için şaşırtıcı
olmamıştır.

İnsan Değeri ve Kişilikleri kriteri açısından incelendiğinde karşımızda devasa bir karakterler
envanteri ve kişilikler galerisi çıkmaktadır. 300 adet kişilik özelliklerine Atatürk tarafından
değinilmiş, inceleme konusu olmuş, İnsan Değeri, Karakter ve Kişilikleri ile İnsanlık kavramlarını içeren zengin bir sözlük ve literatür ortaya çıkmıştır.

Atatürk’ün İnsan kişilik ve karakterleri ile ilgili sözlüğü son derece geniştir. Temel eseri olan
NUTUK kişiler ve kişilikler üzerinden ilerlemektedir. Kişilerle ilgili değerlendirmelerinde sözünü sakınmamaktadır.

 


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Most Popular