HomeREADERSLEADERSHIPAtatürk'e göre İnsan Kişilikleri

Atatürk’e göre İnsan Kişilikleri

  Taşa, toprağa değil, İnsan’a değer verin!”                                     (1933)

 

 

ATATÜRK VE İNSAN
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VERİTABANI – K300
KUVVETLİ YÖNLER. ZAYIF YÖNLER

 

KUVVETLİ YÖNLER

 • Empati 67
 • Liderlik 54
 • Strateji&Taktik 29
 • Etik 20
 • İnsan Değeri 8
 • Zeka 7
 • Sistematik Araştırma 4
 • Bilgi yönetimi 1

Toplam 190

ZAYIF YÖNLER

 • Çıkarcılık 39
 • Davranış bozuklukları 22
 • Yetersizlik 20
 • Zaaf 15
 • Zorbalık 14

Toplam 110

Genel Toplam 300

 

İNSAN DEĞERİ

İnsan Değeri

1 bireyler

2 fonksiyon
3 gençliğe verilen önem
4 insan değeri
5 Egemenlik
6 kendilik
7 kıdem
8 maneviyat

……………………………………

KUVVETLİ YÖNLER

Bilgi yönetimi

1 bilgi

Empati

1 acıma
2 açıklık, açık sözlülük
3 ağırlama
4 aile
5 alçakgönüllülük
6 analık
7 bağlılık
8 barışseverlik
9 başarı, başarılı
10 birliktelik / birlik
11 büyüklük
12 candanlık
13 cömertlik
14 demokratlık
15 dengelilik
16 dert ortaklığı
17 dinleme
18 diyalog
19 doğallık
20 dostluk
21 duygululuk
22 efendilik
23 espri
24 farkındalık
25 güven
26 güzellik
27 halkçılık
28 hatırlamak
29 hoşgörü
30 içtenlik
31 ihtiras
32 insan sevgisi
33 iş memnuniyeti
34 iyilik/kötülük
35 iyimserlik
36 iyi niyet
37 kadın erkek eşitliği
38 kahramanlık
39 karakter
40 kardeşlik
41 kendine güven
42 liyakat
43 mizaç
44 motivasyon
45 mutluluk
46 nazik
47 nefs
48 neşelilik
49 objektiflik
50 olgunluk
51 öğüt
52 ölçülülük
53 özgünlük
54 özgürlük
55 sabır
56 sağduyu
57 sanatseverlik
58 siyasi terbiye
59 tevazu
60 uyum
61 ümit
62 vefakarlık
63 vicdan
64 yaşam beraberliği
65 yaşama sevinci
66 yiğitlik
67 yüksek kalplilik

Etik

1 adamlık
2 ahlaklılık
3 asalet
4 çalışkanlık
5 değer vermemek (tenezzül etmemek)
6 değerler
7 erdemlilik
8 eşitlik
9 gurur
10 inançlılık
11 intikam duygusu
12 kabiliyet, yetenek
13 kendi kendine yeterlilik
14 korunma ve şefaat
15 namus
16 onur
17 sahiplik
18 tam bağımsızlık
19 terbiye
20 vatanseverlik

Liderlik

1 adanmışlık
2 başkanlık
3 bilgelik
4 bütünü görebilmek
5 cesaret
6 çevre bilincine sahip olma
7 dayanıklılık
8 deha
9 denetim
10 devamlılık
11 disiplin
12 dürüstlük
13 düşünüp taşınma, danışma
14 eğitimcilik
15 espri anlayışı
16 etkileyicilik, tesir
17 fedakarlık
18 fırsatlar
19 geliştirmecilik
20 gerçekçilik
21 görev
22 gözlemcilik
23 hedef odaklılık
24 hız
25 hikmet
26 idealistlik, ülkü
27 ilericilik
28 ileriyi görmek
29 ilerlemecilik
30 iletişim
31 ilkecilik
32 inisiyatif
33 irade
34 kamuoyu
35 karar alma süreci
36 kararlılık
37 karizma
38 kuvvetli, kuvvetlilik
39 liderlik
40 liyakat
41 mükemmeliyetçilik, yetkinlik
42 otoritecilik
43 öngörü
44 prensip
45 programlılık
46 sezgi
47 soğukkanlılık
48 sorumluluk
49 tarih bilinci
50 tecrübe
51 yaratıcılık
52 yenilikçilik
53 yüksek vasıflar
54 zaman

Sistematik Araştırma

1 analitik
2 araştırmacılık
3 bilimsellik
4 durum tespiti

Strateji&Taktik

1 akılcılık
2 bilinçlilik
3 çalışma yöntemi
4 devrimcilik
5 dışa açıklık
6 ekip çalışması
7 gayret, çaba
8 gözleri açıklık
9 ihtiyatlılık
10 iktisadilik
11 iyileştirme
12 kurumsallık
13 kültür
14 mücadele
15 rekabetçilik
16 savunmacılık
17 strateji
18 tedbircilik (önlemler)
19 tereddütsüzlük
20 teşebbüs
21 teşkilatçılık
22 tutumluluk
23 uyanıklık
24 uygulama
25 üreticilik, üretkenlik
26 verimlilik
27 yetki
28 yılmazlık
29 zamanlama

1 Zeka

2 düşünce gücü, dimağ
3 İdrak
4 iş bölümü
5 pratiklik
6 soyutlama…
7 zeka

ZAYIF YÖNLER

Zaaf

1 acizlik
2 açgözlülük
3 gösteriş
4 güvensizlik
5 himaye
6 insaf ve merhamet dilenmek
7 küçüklük
8 mağrurluk
9 nüfuz sahibi olmak
10 tabi olma
11 taviz, ödün
12 tedbirsizlik
13 tereddüt edenler
14 yalanlamak
15 zayıf kişilik

Davranış bozuklukları

1 bencillik
2 bozguncu
3 çekememezlik
4 disiplinsizlik
5 gizlilik
6 güçsüzlük
7 hayalperestlik
8 haysiyetsizlik
9 ırz düşmanlığı
10 intihar
11 kıskanç
12 kibir
13 korkaklık
14 kuruntu
15 küçük görme
16 laubalilik
17 nefret ve kin
18 saldırganlık, (tahkir)
19 tembellik
20 utanç
21 vefasızlık
22 yalancılık

Yetersizlik

1 ahmaklık
2 akıldışılık
3 aymazlık
4 beceriksizlik
5 cehalet
6 düşüncesizlik
7 gaflet, bilgisizlik
8 hata
9 kanaatkarlık (miskinlik)
10 karamsarlık
11 kararsızlık
12 kendini aldatmak
13 kendini bilmezlik
14 kölelik
15 mandacılık
16 müflislik
17 önyargı
18 siyaset dışılık
19 uysallık
20 yeteneksizlik

Çıkarcılık

1 ajan
2 alçaklık
3 ayrılıkçılık
4 bozgunculuk
5 casus
6 çıkarcılar
7 dalkavuk
8 dalkavukluk
9 dedikoduculuk
10 entrikacılık
11 fesat
12 fitne
13 hainlik, İhanet, Hıyanet
14 hasislik
15 hırs
16 hilekarlık, aldatma
17 idare etmek, idare-i maslahatçılar
18 ikiyüzlülük
19 inkarcılar
20 işbirlikçiler
21 kalp bozukluğu
22 kaypaklık
23 komploculuk
24 küstahlık
25 namussuz
26 nankörlük
27 propaganda
28 sahtekarlık
29 samimiyetsizlik
30 sefiller
31 şahsi menfaat
32 şirretlik
33 şöhret ve mevki düşkünlüğü
34 taraftarlık, yanlılık
35 teslimiyetçilik
36 tutsaklık
37 vicdansızlık
38 yenilik karşıtlığı
39 yoldan çıkanlar, dalalet

Zorbalık

1 asilik
2 aşağılamak
3 baskıcılık
4 canilik
5 diktatörlük
6 doktrin
7 gasp
8 haydutluk
9 hırsızlık
10 imhacılık (yok edicilik)
11 işgalcilik
12 katil
13 zorbalık
14 zulüm zalim

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular