HomeREADERSLEADERSHIPAtatürk Referansları 2023

Atatürk Referansları 2023

 

1.   ATATÜRK ENDEKSİ (10 KASIM)

2.  ATATÜRK ve İNSAN BİLGELİK (23 NİSAN)

3.   ATATÜRK ve İNOVASYON DIŞ DÜNYA (29 EKİM)

4.   BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK’ÜN YENİLİKÇİLİK REFERANSLARI DIŞ DÜNYA (29 EKİM)

5.   ATATÜRK ve SUN TZU: KARŞILAŞTIRMALI SAVAŞ SANATI ANALİZİ LİDERLİK (26 AĞUSTOS)

6.  ATATÜRK ve SAVAŞ SANATI LİDERLİK (30 AĞUSTOS)

7.   ATATÜRK TEMATİK PANOLARI 

 

Atatürk Referansları düşüncesi sizde ne zaman ve nasıl oluştu?

Klişeleri aşan Kurucu Referanslar, Cumhuriyetin 100.yılına girdiğimiz 2023 yılında dahi zihnimizde kök salamamıştır. Bu kısırlığı aşma yönünde İnsan Değeri, Yenilikçilik, Savaş Sanatı, Küresel Liderlik temalarından başlamak üzere Atatürk Referansları serimizi başlatıyoruz. Ardından Bilge Tonyukuk serimizi başlatacağız.

Tarihte Türk adı ile anılan her iki devletin (Göktürk Kağanlığı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti) arasında 1200 yılı aşkın bir zaman aralığı söz konusudur. Aradaki yıllarda kurulan/yıkılan Hanedan devletlerinin aksine hem kaleme hem kılıca efendi kurucu liderlerin devletleri ise halk ile bütünleşen yapılardır. Çünkü Türklerde Hakan ile Halk ayrılmaz ikilidir.

Tonyukuk’un 62 satırlık Yazıt’ı ile günümüzü ve geleceğimizi aydınlatan deha, Atatürk’ün NUTUK ve Gençliğe Hitabesi’nin satırlarında, satır aralarında da kendini göstermektedir.

Atatürk Referansları serisine başlarken başlıklar Kurucumuz hakkında şimdiye değin öne çıkmayan konular olacaktır.

300’ü aşan sayıda liderler, Türk devletlerine başkanlık etmiştir. İçlerinde şairler dışında yazılı miras bırakanlar bir elin beş parmağıdır. Oğuz Kağan efsaneleşirken, Bilge Tonyukuk ve Bilge Kağan’ın yazıtları, Babür ve Ekber Şahların yazmaları, Atatürk’ün ise yazdığı kitaplar zamanlar ötesine yollanan çoban ateşleridir; hedeflerimizin sırlarıdır.

Karahanlı, Altınorda hanları, Gazneli, Memluk, Selçuklu, Timurlular, Osmanlı sultanları, Safevi şahları şiirler yazarken Hun, Göktürk, Babür ve Türkiye devlet başkanları ise düzyazılı eserleri ile Moğolistan, Çin, Hindistan ve Türkiye’de tarihi hem yapmış hem de yazarak en değerli bir miras bırakmışlardır.

Atatürk Endeksi’ni ne şekilde oluşturdunuz?

30 ciltlik Kaynak Yayınlarının Atatürk’ün Bütün Eserleri kitaplarının eklerindeki endeksleri bir araya getirdim ve bunları toplu halde sitemde yayınladım, bu araştırmacılar açısından büyük bir kaynaktır. Kelime ve anahtar kelime bazında internet üzerinden aradıklarında buna ulaşabilirler. Bu arada Kaynak Yayınlarına da bu 30 ciltlik devasa eser için minnet duygularımı dile getiririm.

Atatürk’ün ağzından ve kaleminden çıkanlardan oluşan (yazı ve konuşmalar, belgeler, telgraflar, tamimler, beyannameler, hatıralar, söylev ve demeçler, kararlar, mektuplar, röportajlar, söyleşiler, yazışmalar, demeç, tutanak, görüşmeler, kitaplar) 12 bin sayfalık eseri, bizlere bıraktığı ve gençlik üzerinden geleceğe emanet ettiği, tüm Türk devletlerinde birikmiş binlerce yıllık insan değerinin dile gelişidir.

1903-1938 yılları arasındaki 35 yıl boyunca Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün aralarında;

  • imza attıklarının,
  • yazdıklarının,
  • söylediklerinin,
  • kişisel notlarının,
  • savaş alanlarında verdiği emirlerin,
  • basına verdiği demeçlerin,
  • özel konuşmalarının,
  • kişisel hatıralarının,
  • savaşları yönettiği dönemdeki demeçlerinin

taranarak bir araya getirildiği 30 ciltlik Atatürk’ün Bütün Eserlerinde yeralan indeksler biraraya getirilerek anahtar kelimelerden meydana gelen sistematik bir veritabanı oluşturulmuştur.

Sitenin arama büyütecine Türkçe bir kelime yazıldığında ilk önce Atatürk Eserleri linkleri geliyor. Bu da hoş bir sürpriz oldu. 25 cildin indeksleri içinde binlerce kelimeler hemen aramaya takılıyor.

Ata’mız ileyiz hep….“Önce Atatürk”…

Atatürk ve İnsan Değeri

Atatürk’e göre İnsan Kişilikleri

Atatürk ve Savaş Sanatı

 


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Most Popular