For Turkey Travellers

Türk İnsanı’nın Ruhu

Kadim zamanlardan başlayarak Yunus Emre döneminin sonuna kadar olan dönemdeki kültür eserlerimizden Destanlar, Yazıtlar ve Yazmalardaki kavramların kullanımında aşağıda sıralanan belirgin sıklıklar gözlenmiştir. Kişi:...

For Readers

Levent Ağaoğlu

Fatih, Mutemet Sokak, 1961 LEVENT AĞAOĞLU                                          İnceleme/Araştırma   .  Seyahatname               Dış Dünya     .      Bilgelik      .     Liderlik      ...

DÜŞÜNENLERİN FORUMU BİBLİYOGRAFYASI 1969-1980

 1969 Asistanlar Ne İstiyor? Altan Bilgin /Yusuf Dönmez /Oya İmregün /Turhan İstanbullu / Mehmetcan Köksal /Nazif Kuyucuklu / Berke Vardar 9 Şubat 1969Tekel Zammı ve Vergiler Zeyyat Hatiboğlu...

HOUSE DESIGN

Tech and Gadgets

Şiir ve Kendilik, İhsan Fazlıoğlu

https://www.youtube.com/watch?v=VOO-AHfPVsI Şiirin gücü Türkleri kurtarabilir mi? "Şiir yalnızca söylemez, ifade etmez, dile getirmez; ama aynı zamanda resmeder, heykel yapar ve şarkı söyler; o hem mimaridir, hem...

Trends:

Buy:

Şiir ve Kendilik, İhsan Fazlıoğlu

https://www.youtube.com/watch?v=VOO-AHfPVsI Şiirin gücü Türkleri kurtarabilir mi? "Şiir yalnızca söylemez, ifade etmez, dile getirmez; ama aynı zamanda resmeder, heykel yapar ve şarkı söyler; o hem mimaridir, hem...

Levent Ağaoğlu

For Buyers

Şiir ve Kendilik, İhsan Fazlıoğlu

https://www.youtube.com/watch?v=VOO-AHfPVsI Şiirin gücü Türkleri kurtarabilir mi? "Şiir yalnızca söylemez, ifade etmez, dile getirmez; ama aynı zamanda resmeder, heykel yapar ve şarkı söyler; o hem mimaridir, hem...

Levend’name Şiirler’de Z Evrensel Kavramları

https://www.aktifyayinlari.com/39-levend-name.html Levend’name, ilk Türkçe eserimiz Kutadgu Bilig’e binyılı aşan bir zaman ötesinden kısa bir zeyilname. Böylece de Z Kuşağını dillerine dolamış günümüz küresel hegemonyasına da Z evrensel kavramları (Zihin,...

Şiirler

https://www.booksonturkey.com/levendname-siirler-2/   https://www.youtube.com/watch?v=ACXE3hdi5IE https://www.youtube.com/watch?v=JR5fLUEIaM4&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=-4ooCt9u3fM&t=42s https://www.youtube.com/watch?v=Rw53UOwMSzY    

Levend’name Şiirler…

Hem Fatih hem de Kosova’dan hemşehrim Mehmet Akif’in Safahat’ından aldığım ilham ile..  - Yollarda - Yerlerde - Yıllarda - Yazılarda - Yüreklerde - Yitiklerde - Yırlarda İçinde safha safha üç kitap...

Anadolu Ozanlarının İzinde

https://www.youtube.com/watch?v=NiOMIlIrE0Y  

HOLIDAY RECIPES

https://www.youtube.com/watch?v=VOO-AHfPVsI Şiirin gücü Türkleri kurtarabilir mi? "Şiir yalnızca söylemez, ifade etmez, dile getirmez; ama aynı zamanda resmeder, heykel yapar ve şarkı söyler; o hem mimaridir, hem...

FOR TURKISH MEDICAL

FOR BEYOND TURKEY

FOR TURCOPHILES

LATEST ARTICLES:

Most Popular