HomeREADERSBIOGRAPHIES & MEMORIESTürkiye'de beşeri bilimlerin yeniden inşası : elli portre

Türkiye’de beşeri bilimlerin yeniden inşası : elli portre

Fotoğraf: Azra Erhat

Mehmet Necati Lugal.. 16
Besim Atalay…………… 18
Mehmet Şemsettin Günaltay ….. 20
Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu….. 22
Mehmed Fuat Köprülü  24
Yusuf Hikmet Bayur … 26
Agop Dilâçar…………… 28
Nusret Hızır…………….. 30
Remzi Oğuz Arık …….. 32
Abdülbaki Gölpınarlı .. 34
Şevket Aziz Kansu …… 36
Akdes Nimet Kurat ….. 38
Suut Kemal Yetkin…… 40
Hasan Tahsin Banguoğlu.. 42
Enver Ziya Karal …….. 44
Muzaffer Şerif Başoğlu.. 46
Pertev Naili Boratav…. 48
Saadet Çağatay………… 50
Mehmet Karasan ……… 52
Afet İnan ………………… 54
Bekir Sıtkı Baykal……. 56
Niyazi Berkes………….. 58
Bedrettin Tuncel………. 60
Behice Boran…………… 62
Hamdi Ragıp Atademir.. 64
Ekrem Akurgal………… 66
Aydın Sayılı ……………. 68
Sedat Alp………………… 70
Mustafa Akdağ………… 72
Osman Turan…………… 74
Orhan Burian…………… 76
Azra Erhat ………………. 78
Muzaffer Süleyman Şenyürek… 80
Tahsin Özgüç ………….. 82
Mehmet Altay Köymen….. 84
Halil İnalcık ……………. 86
Nermin Erdentuğ……… 88
Suat Sinanoğlu ………… 90
Orhan Acıpayamlı ……. 92
Mübeccel Belik Kıray . 94
İlhan Başgöz……………. 96
Osman Ersoy …………… 98
Sevim Tekeli …………. 100
Bahaeddin Ögel……… 102
Şerafettin Turan……… 104
Mübahat Türker Küyel.. 106
Metin And …………. 108
Sedat Veyis Örnek….. 110
Doğan Aksan…………. 112
Turgut Özakman…….. 114


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular