HomeMAINTurkish States in Ukraine

Turkish States in Ukraine

The first use of the Turkish name, accepted by the scientific community, was recorded in the 1st century AD by Roman historians named Pomponius Mela and Plinius. The people living in the east of Azov were recorded as Turcae/Tyrcae.

5 TURKISH STATES IN UKRAINE

  1. European Hun Empire; Balamir 375-469: 94 years
  2. Khazar Khaganate; Böri Şad 651-983: 332 years
  3. Golden Horde State; Batu Khan 1236-1502: 266 years
  4. Crimean Khanate; 1441-1783: 342 years
  5. Ottoman Empire; Osman Ghazi 1299-1922: 623 years

Five of the 16 Turkish states had sovereignty on the territory in Ukraine.

Two Turkish states are mentioned in Byzantine sources, the first is western Turkey, which is the territory of today’s Hungary.

The other is Eastern Turkey and the territory of today’s Ukraine. These states are named as Turkey. It is the Khazar (Caspian) state, which is referred to as Eastern Turkey, between the years 651-983 it provided sovereignty in these lands.

………………………………………….

Türk adının bilim çevrelerince kabul edilen ilk kullanımı MS 1. yüzyılda Pomponius Mela ve Plinius adlı Romalı tarihçilerce kaydedilmiştir. Azak’ın doğusunda yaşayan insanlar Turcae/Tyrcae adı ile kayda geçmiştir. 

UKRAYNA’da 5 TÜRK DEVLETİ
  • Avrupa Hun İmparatorluğu Balamir 375-469: 94 yıl
  • Hazar Kağanlığı Böri Şad 651-983: 332 yıl
  • Altın Orda Devleti Batu Han 1236-1502: 266 yıl
  • Kırım Hanlığı 1441-1783: 342 yıl
  • Osmanlı İmparatorluğu Osman Gazi 1299-1922: 623 yıl
16 Türk devletinden beş tanesi Ukrayna topraklarında egemenlik sağlamışlardı. Bizans kaynaklarında iki tane Türk devletinden bahsedilmektedir birincisi batı Türkiye ki bugünkü Macaristan topraklarıdır.
Diğeri ise Doğu Türkiye ve bugünkü Ukrayna topraklarıdır. Bu  devletler Türkiye olarak adlandırılmıştır. Doğu Türkiye olarak bahsedilen Hazar devletidir, 651-983 yılları arasında  bu topraklarda egemenlik sağlamıştır.

Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular