HomeREADERSPHILOSOPHY & WISDOMTurkey and Intellectual Diversity

Turkey and Intellectual Diversity

by Ömer Özkaya, Turkish writer

Junes 16 and 22, 2016

Is there a conflict between protecting the diversity of ideas and public order and national security?

Intellectual diversity has an important place in the future of people and societies. It is important for national security to grasp the value of our country’s intellectual richness, to protect these riches and to protect them in the long term. Because the national security of the country, sooner or later, is based on human potential.

One of the important factors in Anatolia being one of the oldest civilization centers in the world is that ideas suitable for producing civilization are naturally found here in terms of type and diversity. In other words, the role of intellectual diversity in this geography is high in the emergence of Anatolian civilizations. Westerners used the diversity of ideas compiled from this geography in their intellectual improvement and construction studies. Because the genes for the new high-skilled ideas that are tried to be produced by breeding or construction work come from the roots or relatives of these ideas in their homeland.

In this respect, Anatolia, the cradle of ideas, is the long-term assurance of the world.

In general, all types of ideas in a country are considered to be the wealth of both that country and the world. Also important are the variants and “wild” relatives of these ideas. Because local varieties and “wild” species are gene reserves of ideas with strategic value. Therefore, the protection of intellectual diversity is a kind of insurance. The greatest importance of this geography for the world is the intellectual wealth it hides, and its most important natural resource is not its mines and petroleum, but the genes carried by these ideas.

Perhaps the most important aspect of intellectual wealth is the long-term value of preserving diversity and their habitats. It is difficult to protect intellectual genres and varieties only with museums, folk dance teams and personal efforts. It is necessary to protect and maintain the environments in which they emerged and developed as a whole.

States need a constant diversity of ideas in order to continue their intellectual breeding work. Local ideas and even their deformed forms are the raw material for the diversity required for breeding programs. This resource, whose importance is not appreciated except by sociologists, is slowly drying up, and local intellectual varieties are decreasing and disappearing from year to year.

Intellectual varieties that have survived and adapted to the conditions of the environment in which they emerged and developed for thousands of years are very important. However, most of the time the yield levels are not as high as the breeding and engineered varieties. Varieties that are generally bred by foreigners, which provide what is desired in the short term, quickly replace local and national varieties of ideas, and local varieties that are not utilized disappear over time. However, in order to sustain intellectual breeding programs and develop new ideas that are resistant to changing world conditions and emerging problems such as terrorism, it is necessary to protect the raw material resources of local diversity.

Developed countries maintain their rule by using people against people and ideas against ideas in critical regions, especially in this geography.

 

 

 

 

 

 

 

Fikir çeşitliliğini korumakla asayiş ve milli güvenlik arasında bir çelişki var mıdır?  Fikirsel çeşitlilik, insan ve toplumların geleceğinde önemli bir yer tutar. Ülkemizin fikirsel zenginliklerinin değerini iyi kavramak, bu zenginliklere sahip çıkmak ve bunları uzun süreçte korumak, milli güvenlik açısından önemlidir. Çünkü ülke milli güvenliği, er geç beşeri potansiyele dayalıdır.

Anadolu’nun dünyanın en eski uygarlık merkezlerinden biri olmasında önemli etkenlerden biri, medeniyet üretmeye uygun fikirlerin tür ve çeşitlilik bakımından burada doğal olarak bulunmasıdır. Yani Anadolu medeniyetlerinin ortaya çıkmasında bu coğrafyadaki fikirsel çeşitliliğin rolü yüksektir. Batılılar, fikir ıslah ve inşaa çalışmalarında bu coğrafyadan derlenen fikirsel çeşitlilikleri kullanmışlardır? Çünkü ıslah ya da inşaa çalışmalarıyla üretilmeye çalışılan yeni yüksek vasıflı fikirler için gerekli genler, bu fikirlerin anayurtlarındaki köklerinden ya da akrabalarından gelir. Bu bakımdan fikir beşiği Anadolu, dünyanın uzun vadedeki güvencesidir.

Genel olarak bir ülkedeki tüm fikir türleri, hem o ülkenin, hem de dünyanın zenginliklerinden sayılır. Ayrıca bu fikirlerin değişik çeşitleri ve “yabani” akrabaları da önemlidir. Çünkü yerel çeşitler ve “yabani” türler, stratejik değeri olan fikirlerin gen rezervi durumundadır. Dolayısıyla fikirsel çeşitliliğin korunması bir nevi sigortadır. Bu coğrafyanın dünya açısından en büyük önemi, sakladığı fikirsel zenginlikleridir, en önemli doğal kaynağı da, madenleri ve petrolleri değil, bu fikirlerin taşıdığı genlerdir.   Kaynak: Ömer Özkaya. Fikirsel Çeşitlilik. 16 Haziran 2016. Güneş gazetesi.

Fikirsel zenginlikler konusunda belki de en önemli husus, çeşitliliklerin ve bunların yaşam alanlarının korunmasının uzun vadede olan değeridir. Fikirsel tür ve çeşitlerin, sadece müzelerle, halk oyunları ekipleriyle ve şahsi çabalarla korunması zordur. Bunların ortaya çıkıp geliştikleri ortamları bir bütün olarak korumak ve devam ettirmek gerekir.

Devletlerin fikir ıslah çalışmalarını sürdürebilmeleri için sürekli olarak fikir çeşitliliklerine ihtiyaçları vardır. Yerel fikirler ile bunların deforme olmuş halleri dahi, ıslah proğramları için gerekli çeşitliliğin hammadde kaynağıdır. Toplumbilimciler dışında önemi pek takdir edilmeyen bu kaynak, yavaş yavaş kurumakta, yerel fikri çeşitler yıldan yıla azalıp ortadan kalkmaktadır.

Ortaya çıkıp geliştikleri çevrenin koşullarına binlerce yıl boyunca dayanıp uyum sağlamış fikirsel çeşitler, oldukça önemlidir. Ancak çoğu zaman verim düzeyleri, ıslah ve dizayn edilmiş çeşitler kadar yüksek değildir. Kısa vadede arzulananın alınmasını sağlayan ve genellikle yabancılarca ıslah edilmiş çeşitler, hızla yerel ve milli fikir çeşitlerinin yerini almakta, faydalanılmayan yerel çeşitler ise zamanla kaybolmaktadır. Oysa fikri ıslah programlarının sürdürülebilmesi, değişen dünya şartlarına ve terör gibi ortaya çıkan sorunlara karşı dirençli yeni fikirlerin geliştirilebilmesi için, yerel çeşitliliğin hammadde kaynaklarının korunması gereklidir.

Gelişmiş ülkeler, başta bu coğrafya olmak üzere, kritik bölgelerde, insanları insanlara karşı, fikirleri fikirlere karşı kullanarak hükümlerini sürdürüyorlar.

 

 


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Most Popular