HomeBEYOND TURKEYASIATonyukuk by Nuray Bilgili

Tonyukuk by Nuray Bilgili

The Tonyukuk Monument erected in 716 and the Expression of “TURK” with Runic Letters. Danish Turcologist Vilhelm Thomsen was the first to decipher and read the Göktürk Runic Script. First, he reads the words “Turk, Tengri and Kul Tigin”. 1893. For about 1300 years, the culture codes were interrupted. TURK, TENGR, ASH TIGIN. The Tonyukuk Monument erected in 716 and the Expression of “TURK” with Runic Letters. Danish Turcologist Vilhelm Thomsen was the first to decipher and read the Göktürk Runic Script with the help of Russian Turcologist Radloff. He first reads the words “Turk, Tengri and Kul Tigin”

The Crown of Wise Kagan. We know that Bilge Kagan was a Buddhist and tried to accustom his people to settled life by having Buddhist temples built. But Tonyukuk said that this would be dangerous for the Turkish people, with the influx of other nomadic communities living in a certain place.

 

Kazakh Turkologist Prof. Gubeydulla Aydarov. In a photograph taken in the 1960s, Aydarov wrote the inscription Tonyukuk on the board. The word he points with his hand is TURK. #tonyukukaniti #gokturkyazıtları #gubeydullaaydarov

Kazakh Turks in front of the Tonyukuk Monument.

The bust thought to belong to TONYUKUK from the Göktürk period. 6th-7th century. Bilge Tonyukuk was the White Bearded Teacher of Bilgehan Kagan.

716 yılında dikilen Tonyukuk Anıtı ve Runik Harfler ile “TÜRK” İfadesi. Göktürk Runik Yazısını ilk çözen ve okuyan Danimarkalı Türkolog Vilhelm Thomsen’dir. İlk olarak “Türk, Tengri ve Kül Tigin” kelimelerini okur. 1893. Yaklaşık 1300 yıl kültür kodları kesintiye uğramış.

Bilge Kağanın Tacı.Bilge Kağanın Budist olduğunu ve Budist Tapınaklar yaptırarak halkını yerleşik hayata alıştırmaya çalıştığını biliyoruz. Fakat Tonyukuk, bunun Türk halkı için tehlikeli olacağını, belli bir yerde yerleşik yaşamanın diğer göçebe toplulukların akınıları ile yok.

Kazak Türkolog Prof. Gubeydulla Aydarov. 1960’lı yıllarda çekilen bir fotoğrafta Aydarov, tahtaya Tonyukuk yazıtını yazmış. Eliyle işaret ettiği sözcük ise, TÜRK. #tonyukukanıtı #göktürkyazıtları #gubeydullaaydarov

Tonyukuk Anıtı önünde Kazak Türkleri.

Göktürkler dönemi, TONYUKUK’a ait olduğu düşünülen büst. 6-7.yy. Bilge Tonyukuk, Bilgehan Kağanın Ak Sakallı Hocası idi.

TÜRK, TENGRİ, KÜL TİGİN. 716 yılında dikilen Tonyukuk Anıtı ve Runik Harfler ile “TÜRK” İfadesi. Göktürk Runik Yazısını, Rus Türkolog Radloff’un da yardımıyla, ilk çözen ve okuyan Danimarkalı Türkolog Vilhelm Thomsen’dir. İlk olarak “Türk, Tengri ve Kül Tigin” kelimelerini okur

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular