HomeMAINTarihsel süreklilik neden kesintiye uğratılmaktadır?

Tarihsel süreklilik neden kesintiye uğratılmaktadır?

Türklerin tarihindeki sürekliliğin özellikle zaman boyutunda izlenmesi ve konunun netleşmesi konusunda önümüzdeki bariz örnek Balıkesir mekanıdır. Türklerin tarihi yazılırken zamanın akışı hep hanedanlarla kesilmiştir. Halbuki aslolan hanedanlar değil Türk halkı, Türk bodundur.
Filmi geriye sardığımızda ilk yazılı belge olan Tonyukuk yazıtında tarih boyunca süreklilik arz eden çok önemli iki husus vardır.
Bir. Deniz seferi fikri ilk olarak 720 yılında Tonyukuk Yazıtında dile getirilmiş daha sonra 1300 lü yıllarda Karesi Beyliği döneminde Karesi Bey, Rumeli’ye, Marmara denizi ve Akdeniz’e deniz seferlerinde bulunmuştur.
İki. Bağımsızlık konusu ilk kez yazılı olarak Tonyukuk Yazıtında dile getirilmiş ve daha sonra yine Balıkesir toprağında Mehmet Akif Zağanos Camiinde verdiği hitabe ile istiklal fikrine değinmiş, ardından savaşın kazanılması ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk tekrar Zağanos Paşa Camiinde verdiği hutbe ile aynı fikriyatı işlemiştir.
Üçüncü olarak ise Kuvvacılık hareketi ilk kez Tonyukuk tarafından yazıtında dile getirilmiş 1200 yıl ardından Balıkesir toprağında kuvayi milliyenin 41 kişi ile toplanarak düşmanı bir yıl boyunca oyalamasının neticesinde düşman zayıflatılmış ve bağımsızlık kazanılmıştır.
Görüldüğü gibi zaman, zemin ve zihinde süreklilik sözkonusudur. Buna karşın, Türk tarihi bu süreklilik kesintiye uğratılarak anlatılmakta ve bu kopukluk bir türlü aşılamamaktadır.
Kesintisiz süreklilik, Tonyukuk ile başlayan ardından Karesi Bey, Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Kemal Atatürk ile katlanarak devam eden, dört liderin zihninde canlanan bu fikirleri nasıl kesintiye uğratabiliriz.
Önemli bir sorudur ve yüzleşmemiz elzemdir.

Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular