HomeMAINÖldürülen/Sürgün edilen Düşünürlerimiz Kronolojik (699-1869) (20. ve 21.yüzyıl hariç)

Öldürülen/Sürgün edilen Düşünürlerimiz Kronolojik (699-1869) (20. ve 21.yüzyıl hariç)

 

Düşünür Yıllar Doğum Yeri              Meslek     Notlar
Ebu Hanife (öldürüldü) 699-767 Küfe, Irak İmam-ı Azam Eğer Bilmediklerim Ayağımın Altında Olsaydı, Başım Göğün En Yüksek Katına Değerdi.
Hallacı Mansur (İdam) 858-922 Güney Horasan Eyaleti, İran Spiritüalist Yazar ve Mistik Şâir
İbni Sina (sıkıntılı hayat) 980-1037 Buhara, Özbekistan Tıp Tıbbın Hükümdarı
Muhammed Es-Serahsî (Zindan) 1009-1090 Serahs, Karahanlılar Devleti Fıkıh ve Hadis
Nizamülmülk ( öldürüldü) 1018-1092 Tus, İran Siyasetname Memleketin Nizamlarının Kurucusu
Şeyh Bedreddin (idam) 1357-1420 Edirne Civarı Mutasavvıf İslâm Tasavvufunun Vahdet-i Vücud Okuluna Mensup Osmanlı Mutasavvıfı, Filozofu ve Kazaskeri
İmameddin Nesimi (İdam) 1369-1417 Şamahı, Azerbaycan 14. Yüzyılda Yaşamış Hurûfi Meşrep Azeri Divan Şairi.
Uluğ Bey (öldürüldü) 1394-1449 Sultaniye, İran Astronomi Uluğ Bey “Tahtta Oturan Alim”
Molla Lütfi (İdam) ö.1494 Tokat 15. yüzyılda Yaşamış Osmanlı Türkü Matematikçi.
Pir Sultan Abdal (idam) 1480-1550 Sivas Şair Derdim Çoktur, Hangisine Yanayım
Tacizade Cafer Çelebi, Şair (İdam) 1452-1515 Amasya 15. Yüzyılın Amasyalı Divan Edebiyatı Şair Ve Yazarı, Devlet Adamı.
Piri Reis (idam) 1465-1553 Gelibolu Haritacılık “Dünya Ne Kadar Küçük…”
Kabız-ı Acemi ( İdam) (Molla Kabız) ö.1527 İstanbul Din Adamı
Hamza Bali (İdam) 16.yy Bosna Melami Din Adamı
Takiyüddin (rasathanesi topa tutuldu) 1521-1585 Şam, Suriye Hezârfen. Gök Bilimci, Mühendis ve Matematikçidir.
Nadajlı Sarı Abdurrahman Müderris (İdam) ö.1602 1602’de Düşüncelerinden Dolayı İdam Edilmiş Osmanlı İslam Alim
Şair Nefi (İdam) 1572-1635 Hasankale, Erzurum 17. Yüzyıl Türk Şâirlerinden
Hezarfen Ahmet Çelebi (sürgün) 1609-1640 İstanbul Bilgin Kendi Geliştirdiği Takma Kanatlarla Uçmayı Başaran İlk İnsan
Lagari Hasan Çelebi (İdam) 17.yy Ölümü Kırım Osmanlı Sanatkârı ve Mühendisi
Ahmet Cevdet Paşa (sürgün) 1822-1895 Bulgaristan, Lofça Devlet ve Bilim Adamı, Tarihçi, Hukukçu, Şair Şark Medreselerinin Son Güneşi: Ahmet Cevdet Paşa’dan Beri Bu Memlekette Kimse Bir Hamidullah, Bir Fazlurrahman Veya Bir İkbal Aramasın.
Ahmet Vefik Paşa (sürgün) 1823-1891 İstanbul Oyun Yazarı
Ziya Paşa  (sürgün) 1825-1880 İstanbul Devlet Adamı, Yazar
İbrahim Şinasi  (sürgün) 1826-1871 İstanbul Gazeteci, Şair ve Tiyatro Yazarı
Ali Suavi  (öldürüldü) 1838-1878 İstanbul Yazar, Düşünür
Namık Kemal (sürgün) 1840-1888 Tekirdağ Yazar, Gazeteci, Devlet Adamı ve Şair
Osman Hamdi Bey (Sürgün) 1842-1910 İstanbul Türk Arkeolog, Müzeci, Ressam ve Kadıköy’ün İlk Belediye Başkanı
Ahmet Rıza  (Sürgün) 1858-1930 İstanbul Osmanlı Siyasetçi, Eğitimci ve İdeolog.
Said Halim Paşa (Sürgün.Öldürüldü) 1864-1921 Kahire Sadrazamlık Yapmış Bir Osmanlı Devlet Adamı
Hüseyin Rahmi Gürpınar (Sürgün) 1864-1944 İstanbul Türk Romancı Ve Gazeteci.
Halit Ziya Uşaklıgil (Sürgün) 1866-1945 İstanbul Servet-İ Fünûn Ve Cumhuriyet Dönemi Türk Romancı Ve Yazar
Abdullah Cevdet (sürgün) 1869-1932 Malatya, Arapgir Siyasetçi, Düşünür, Göz Hekimi, Şair Ve Çevirmen.
Ahmet Ağaoğlu (sürgün) 1869-1939 Azerbaycan Siyaset Adamı, Hukukçu, Yazar, Gazeteci
Rıza Tevfik (sürgün) 1869-1949 Svilengrad, Bulgaristan Şâir, Filozof Ve Devlet Adamı.
Mehmet Akif Ersoy (sürgün) 1873-1936 İstanbul  Siyasetçi, Yazar, Tarihçi, Akademisyen Ve Hekim. Cumhuriyet Tarihinin İlk Bilim Tarihçisi
Hüseyin Cahit Yalçın (Malta Sürgünü) 1875-1957 Balıkesir Türk Gazeteci, Yazar, Çevirmen, Siyasetçi.
Ziya Gökalp (sürgün) 1876-1924 Diyarbakır Sosyoloji
Yusuf Akçura (sürgün) 1876-1935 Kazan Tarihçi, Düşünür
Yunus Nadi (Malta Sürgünü) 1879-1945 Fethiye Cumhuriyet Gazetesini Kuran Türk Gazeteci Ve Siyasetçi
Prens Sabahattin (sürgün) 1879-1948 İstanbul Siyasetçi, Düşünür
Sultan Galiyev (idam) 1880-1940 Elimbetova, Başkurdistan Tarihçi, Türkolog
Celal Nuri İleri (sürgün) 1881-1938 Çanakkale, Gelibolu Gazeteci, Yazar, Siyasetçi, Fikir Adamı.
Mustafa Suphi (öldürüldü) 1883-1921 Giresun Tkp Genel Başkanı
Velid Ebuzziya (Malta Sürgünü) 1884-1945 İstanbul Osmanlı-Türk Gazeteci Ve Yayımcı.
Halide Edip Adıvar (sürgün) 1884-1964 İstanbul Yazar, Düşünür
Refik Halid Karay (Sürgün) 1888-1965 İstanbul Türk Yazar
Zeki Velidi Togan (tutukluluk) 1890-1970 Sterlitamak, Başkurdistan Tarih Yazarı
Ahmet Cevad, Azerbaycanlı Şair (İdam) 1892-1937 Şemkir Rayonu, Azerbaycan Şair, Yazar, Profesör
Ali Fuat Başgil (sakıncalı) 1899-1967 Samsun Hukukçu

 

  • Sürgün 24
  • İdam 14
  • öldürüldü 6
  • topa tutuldu 1
  • sakıncalı 1
  • tutukluluk 1
  • sıkıntılı hayat 1

Toplam 48


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular