HomeMAINMatematik ve Türkçe

Matematik ve Türkçe

TESPİT: Türk dilinin matematiksel bir sistematiği vardır ve neticede Türkçe zengin bir dil haline gelmiştir ve bu potansiyeli nedeniyle her geçen gün daha da zenginleşmektedir. Dilde matematik çok önemlidir ve insan davranışlarına da temel sağlamaktadır. Neden diyecekseniz matematikte fazlalık veya eksiklik eksiklik söz konusu değildir, sayıların birbirleriyle girdiği ilişkiler net sonuçlar ortaya koymaktadır.

SORU: Zihne de yansıyan dildeki matematik sistematiğine rağmen Türkler neden ezberci ve test şıklarına dayanan bir eğitim sisteminde ısrarcıdırlar?

İhtiyaçların karşılanması

Artış eksiliş bölünüş çarpım işlemleri hepsi sayıların birbirleriyle girdikleri ilişkilerin bu dört işlem neticesinde verebileceği neticeleri net olarak ortaya koymaktadır. Dilden Türklerin insan davranışlarına yansıyan bir diğer nokta da ihtiyaç kavramına verilen önem. Kaynakları kıt olan bozkır coğrafyalarında yaşadıkları için Türkler tarihleri boyunca ihtiyaçlarının karşılanması konusunu merkeze almışlar ve hayatları boyunca lükse kaçmamışlardı. İhtiyaçları neyse onun giderilmesini önemsemişlerdi.
Bulundukları koşulların gerektirdiği ihtiyaçların karşılanması konusunda sorular ve çözümler üretme yoluna gitmişler bunun dışına pek çıkmamışlardı. Sayılar ile harflerin ayrıca toplumsal anlamları ve sonuçları da bulunmaktadır birbirleriyle etkileşim halindedirler. Türkler, matematiksel dillerinin zorunlu kıldığı düşünüş biçimi neticesinde ihtiyaçlarına uygun ürünleri icat yoluna gitmişlerdir. Türkçe de bu nedenle sade ve net bir dildir. Önemli olan ihtiyacın israfa yol açmayacak biçimde karşılanmasıdır. Matematik ve Türkçe etkileşimi neticesinde pastırma, pestil, dolmuş, minibüs, metrobüs akla ilk gelen ürünlerdir.

Sıfır Sayısı

Dillerindeki matematik yapı içeriği neticesinde insanlığa sıfır sayısını armağan eden Türkler olmuştur. Özbek Türkü Harezmi matematik işlemlerinde ilk kez sıfır kavramını kullanan insandır.
Harezmi
Harezmi

Evrenin Sistematiği ve Türkçe

Matematik, evrenin sistematiği ve işletim mekanizmasıdır. Bu sistematiğin Türklerin dillerinde de mevcudiyeti, bu sayede Türklerin evreni algılamalarının, evrensel kavramlarla düşünüş biçimlerini ve yolunu açmıştır. Dildeki ve harflerdeki sesleri ve kelimeleri cümlelere bu şekilde yansıtan harfler ve sayıların dilsel sistematiği, Türklerin zihinlerinde yer bulan bir işletim sistematiği olarak bulundukları yeryüzü coğrafyalarındaki yerleşim biçimleri, yeradları, kültür eserleri ve mimari olarak da karşımıza çıkmaktadır. Matematik ve Türkçe etkileşimi Türklerin düşünce üretimleri konusundaki en mühim hazineleridir.

Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular