HomeREADERSPHILOSOPHY & WISDOMKurucu 20 Düşünürümüz

Kurucu 20 Düşünürümüz

TESPİT: Kurucu 20 Düşünürümüz

SORU: Kurucu 20 Düşünürümüz

Türkiye Düşünürler Coğrafyası 

Kurucu Düşünürlerimizi Kurumsallaştıralım.

20 Kurucu Referans 

Kurucu Düşünürler

1: Oğuz Kağan
2: Tonyukuk
3: Bilge Kağan
4: Kül Tigin
5: Ebu Hanife
6: Harezmi
7: Maturidi
8: Farabi
9: Biruni
10: Harakani
11: İbni Sina
13: Yusuf H Hacip
14: NizamülMülk
15: Gazali
16: Ahmed Yesevi
17: Şeyh Edebali
18: Mevlana C Rumi
19: Hacı Bektaşı Veli
20: Yunus Emre

20lik Liste kapsamındaki aşağıdaki Türkçe eserler Yazıtlar ve ardından sözlük ile devam ederek, dilimizi Bilgeliğe taşımıştır

YAZITLAR 

•Oğuz Kağan

•Tonyukuk

•Bilge Kağan

•Kül Tigin

SÖZLÜK

•Kaşgarlı Mahmut

BİLGELİK

•Yusuf Has Hacip

•Ahmed Yesevi

•Yunus Emre

Yabancılaşma

Kurucu Referanslarımız konusunda ilk yabancılaşma, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sonrası Mısır üzerinden ithal edilen Eşarilik düşüncesidir ve akabinde Kadızadeler Hareketi olarak Osmanlı Devleti’ni tehdit etmiştir.

Sosyolojik bünyemize yabancı fikirlere açıklık konusunda Yavuz Selim, Bilge Kağan’ın yolundan gitmiş ve fakat karşı gelecek bir Tonyukuk çıkamadığından devamı olan yabancılaşma bu sefer de Batılılaşma akımı olarak önce II.Selim ve ardından Yeni Osmanlılar, Jön Türkler kanalıyla Devletin sonunu getirmiştir.

Önce Güney (Mısır) ardından Batı (Fransa) üzerinden gelen sosyolojik ve fikri yabancılaşma ardından Leninizm ve Stalincilik, en nihayetinde Doğu’dan Maoculuk olarak bu sefer de Batı’nın istihbarat servisleri üzerinden  bünyemize sokulmuştur.

Türkiye’nin kurucu referansları Türkistan menşelidir ve referanslar hızla yeniden canlandırılmalı, diğer yönlerden gelen yabancılaşmalara son verilmelidir.

Referanslarımız 2000 Düşünürü aşkın Fikriyat hazinelerimizdir.

Hedef; 2000’li yılların ilk çeyreği bitmeden, Fikriyat hazinelerimiz ile canlanmak, eserlerini unutulmuşluktan çıkartarak, vefakar olmak; derviş dedelerimiz, fikir adamlarımız misali geceli gündüzlü çalışarak, kadim düşünürlerimizin fikirlerini ortaya çıkarmak; fikrin aydınlığında dün ile bugünü hemhal etmektir.

“Dün ile bugün arasında bir kavga çıkarsa yarını kaybederiz” Winston Churchill (1874-1965)

İlk yazarımız Bilge Tonyukuk 646 yılında doğmuştu. Tonyukuk Yazıtı’ndaki 62 satır günümüze değin toplu halde yorumlanmamıştır; hakkında bir doktora tezi hazırlanmamıştır.

Biruni (973-1048)’yi okuyup anlasaydık; uzayda idik.

Biruni’nin 1030’da yayınladığı kitap Türkçe’de daha yeni 2015 yılında yayınlandı.

Oysa ki; 20 Kurucu Düşünür’ün mayasını kardığı Düşünce Dağarcığımız, 2000 Düşünür’e yol vermişti.


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Most Popular