HomeMAINKültür Sanat Sözleri

Kültür Sanat Sözleri

 KÜLTÜR

“Seyyah olup dünya âlemi gezinmek”, değişik Kültürler ve insanlarla tanışmak ise kişideki düşünce, tefekkür, tasavvur ve tahayyül gücü üzerinde yarattığı çağrışım ve etkilerle sorular ve özlü düşüncelerin peşinde koşarak bilgeliklerin oluşmasını, düşüncelerin mayalanarak özlenmesini, özdeyişlere dönüşümünü hızlandırmaktadır.

40bin kilometrelik dünya çevresinin 36bin kilometresini Türk Kuşağı ile dolaşmışız.  Kültür Envanteri sitesinin http://kulturenvanteri.com verilerinden yararlanarak, dünyadaki Kültür mirasımızı kıtalar/ülkeler bazında BooksonTurkey sitemde çeşitlendirdim. Kaynak: https://booksonturkey.com

Batı kendini Avrupa ve Amerika şeklinde soyutlamış ve Akdeniz’in insanlığı birleştirici değerlerinden ve Kültürel etkileşimlerinden uzaklaşarak, bir hegemonyaya dönüşmüş, adını da Atlantik Dünyası olarak değiştirmiştir.

BM5 güçleri hepsi emperyal güçlerdir ve kendilerine ait olmayan Kültür sahalarında kendi Kültürünü empoze etmek peşindedirler. Bunlar eski sömürgeci güçler, ya da Çin gibi yeni hegemon güçlerdir.

Britanya, ticaret imparatorluğunu farklı bir Kültürel yapı üzerinden dünyaya yayabildi, oğlu gelini ile olmuyor. Toprak ağalarına da (Lordlar) dünya üzerinde fonksiyonlar yükledi.

Burada konuşulan dil ve nüfuz edilen Kültürün Türk olması veya bizimle akraba olması esas değildir, önemli olan örneğin kuzey Afrika’da, güney Afrika’dakiler bizimle akraba mıdır değil midir, Türk müdür değil midir konuları değil, ama dilimiz orada var mıdır, yer adlarımız orada var mıdır, soru ve konularına, bütün ülkelere bu gözle bakmamız lazımdır.

Büyük Türkiye’den kastımız yıllarca içerisinde bulunduğumuz Kültür coğrafyalarımızdır. Merkezinde de Türkiye Cumhuriyeti yer almaktadır. Büyük Türkiye, Avrupa Asya Birliği’nin kurucu unsuru olacaktır Avrasya kıtasındaki barış, kurucumuzun idealleri çerçevesinde, “yurtta barış dünyada barış“ felsefesi çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Çin, doğu Kültürüdür; evrensel olduğunu iddia etse de (Zhong Gou: Merkezi Ülke) değildir, tek bacaklıdır. Türkiye, Asya, Avrupa, Afrika’da, 3 ana kıtada uygarlık üretmiştir. Doğu ile Batı’yı sentezlemiştir.

Çin’in dili ve Kültürü sadece kendisine özgüdür ve dünyada bir yaygınlık meydana getirecek kapasitede değildir. Rusya gibi Amerika gibi aynı hegemon yaklaşım sahibidir.

Çinli, köyde muhtar bile seçemez, bizde ise 1840’dan beri mahalli idareler mevcuttur. O manada, Batı da Çin de birbirlerine uzaktır. Türkler ise hem Batı ve hem Çin ile hemhal olmuştur; hem savaşmış, hem de Kültürel alışverişte bulunmuştur; yegânedir.

Dehanın, Kültür ve Sanatın kaynağı halktadır

DİL bilinçten çıkıyor, dili değişik stratejilerle bozmaya çalışmak bozmak halkın bilincini bulandırma, uyuşturma, eski ile bağını koparma çabaları…

Dil halkın malıdır; O halde hep halkla birlikte olmalı tahmin ediyorum. Özellikle şiir için oyle olmalı diye düşünüyorum ilham geldiğinde.

Dünyada kendi ülkesinin dışında en fazla kendi dilinde yer adına sahip olan ülke Türkiye’dir. Türkçe yer adları 100 ülkede 7500 tane yer adıdır, gerçektir. Bu Türk Kültürünün dünyada ne kadar yaygın, Türk dilinin de ne denli zengin ve gezgin olduğunun bir göstergesidir

Dünyada Neolitik dönemi yaşayan ilk iki ülke Türkiye ve Çin’dir. Çin medeniyeti, Kuzey Çin’deki Sarı Nehir boylarında gelişmiş ve bu coğrafyada Türkler ve Çinliler birlikte yaşamışlar, Çin’in ilk başkenti olan Xian kenti ve civarında zengin Kültürel ilişkiler geliştirmişlerdir.

Envanterimizin geniş coğrafyalardaki kalıcı izlerini görünür kılıyorsunuz. Moğolistan, Çin, Türk Cumh. Rusya, Kuzey Afrika’daki Kültür varlıklarımızı da sitenizden izlemek, Mançurya-Moğolistan’dan Mağripe sınırları pek geniş Kültür coğrafyalarımızı haritada görmek muhteşem. Kültür Envanteri Envanter Atlasi

Farklı 4×4 Tek’ler. Türkiye Siyaseti: Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Devlet. Küreselci Siyaset: Tek Devlet, Tek Din, Tek Dil, Tek Kültür.

Halka dalkavuk olunmaz. Olunması samimilik değildir.Ama; Halk baş tacıdır. Kaynaktır
Halkın enerjisi müthiştir
Halkın içinde yazmak güç veriyor
Halkın kesintisiz gücü DİL’de birikir.Özellikle Türklerde, çünkü söz dilidir.
Her yerde yazarım. Sokak Otobüs Minibüs.

Rumeli ve İdil Kültür Havzaları’mıza da erişeceğiz; inşallah. http://leventagaoglu.blogspot.com.tr/2014/08/entelektuel-sglkkulturel-derinlik.html

http://kulturenvanteri.com sitesinin verilerinden yararlanarak, dünyadaki Kültür mirasımızı kıtalar/ülkeler bazında https://booksonturkey.com sitemde çeşitlendirdim. 40bin kilometrelik dünya çevresinin 36bin kilometresini TÜRK KUŞAĞI ile dolaşmışız.

İlhamın kaynağı Hak ve Halk

İngiliz aklı, dilini Kültür ve ticaret dili olarak dünyada hâkim kılmak için çaba gösterirken, düşünceleri kitaplar vasıtasıyla yaymayı da esas almıştır.

İskit, Hun, Uygur ve Osmanlı atalarından miras kendir, kendimiz olma sürecinin mihenk taşıdır da. Mirasın gereği ise, binlerce yılın baştacı Kültürümüzün yeniden değerlendirilerek daha da güçlendirilerek yaşatılmasını sağlamaktır.

Kendimize yol almaya başladık. Çok sevindirici bir gelişme. Atlaslarımıza kavuşuyoruz. Mitoloji, Sanat, Düşünce, Kültür.

Kültür Ataşeleri ne işler yapıyorlar?

Kültür&Tarih Sohbetleri  https://youtube.com/c/K%C3%BClt%C3%BCrTarihi/videos

Mao’nun Kültür Devrimi’nin (1966) uzantısıdır; 1968.

Medeniyet Okumaları’nın Kapanış Dersinde “Çin-İslâm Kültür Havzası: Kişiler ve Eserler” konu edildi.

MÖ 4500 den itibaren İlk Türk Kültür Grupları: Afan, Afanesyevo, Andronovo, Karasuk, Tagar

Nehir Söyleşilerinizdir, söyleştiklerinizdir Kültürel miras. Halil İnalcık. Oktay Sinanoğlu. Muhibbe Darga. Miras da değil; Hazine. Yazıdır, Kültürel miras. İlkyazıdır; Bilge Tonyukuk.

Siyasi Kültürümüz de bilge güç olmayı içselleştirememiş. Hâlbuki Britanya, gücü paylaşarak, toprak ağalarından (LandLord) sömürge valilerini devşirdi, Lordlar Kamarasını kurdu.

Söz dili özelliği o çabaları boşa çıkartır

Tebriz-Tiflis-Trabzon T3 Kültür hattı ne değerler yetiştirdi geçmişte. Ama hepsi geçmişte kaldı. Yenilenme üzerinde düşünmeliyiz.

Türk kahvesi ve çayı da iletişimi çoğaltan Kültürel öğelerdir ve uluslararası ünlenmişlerdir.

Türkçe bize büyük imkânlar tanımaktadır, çünkü Türkçe konuşulduğu gibi yazılan bir dildir, yegânedir bu konuda. Türkçe dünyanın en zengin ve gezgin bir dilidir, gezginlik zenginliği de getirmiştir. Gezginlik, diğer Kültürlerle, diğer insanlarla konuşmayı, alışverişte bulunmayı da getirmiştir.

Türkçe en büyük Kültür varlığımız.

Türkiye Halkının Kültür Kökenleri 8 CİLT kitapların içeriğinde kelime araması yapabilirsiniz.

Türkiye’de olan ise “BM5-Birleşmiş Milletler Beş” güçlerinin hiç birisinde olmayan bir güç olan Kültürdür.

Türkiye’nin Kültürel birikimi 100 ülkede konuşulan dilimiz ve yer adları ile canlı, yaşayan bir yapı. Kültür Tarih Sohbetlerinin yegâneliği ve sürekliliği ile ne kadar gururlansanız azdır. İlk sizler başardınız.  https://agaoglulevent.com/turkce-konusulan-turkce-yeradlari-bulunan-ulkeler-100/

Türkler dünya çapı olan 40.000 km’nin 35.000 kilometresini, kuzeyde İsveç’ten güneyde güney Afrika’ya, batıda Meksika’dan doğuda Çin’e kadar Kültür eserleri ile donatmıştır. 100’ü aşkın ülkede 7500 Türkçe yer adı da yine Türk kuşağının bir göstergesidir. Türkçe, 58 ülkede konuşulmaktadır. O halde Türk Kültürü, Türk varlığı küresel bir boyutta oluşmuştur.

Türklerin seyahat etmek istedikleri ülkeler, kendi Kültür coğrafyaları değil fakat tropikal, egzotik ve benzeri yabancı coğrafyalar da kendilerine yabancı coğrafyalardır.

TV ve gazetelerde az rastlanan, KültürSanat-Bilim söyleşilerinin internet kanalları ( youtube, zoom vb. ) üzerinde yoğunluk kazanması sevindirici. Müthiş canlandırıcı bir etki ve kısa zamanda olumlu sonuçları görülecektir.

Yer adları ve konuşulan dil üzerinden tüm kıtalarda, 100 ülkede sağlanan bu Kültürel birikim ve yayılmışlık Türkiye’nin en büyük bilge gücüdür.

 

 

 

SANAT

Batı, 250 yıldır ACENTALIK AĞLARI ile medya, reklamcılık, Sanat, yayıncılık, mütercimlik, akademya, üniversiteler, turizm vb hizmet sisteminin ACENTALARIDIR. Hizmetlerinin karşılığını acentalık ve centilmenlik anlaşmaları ile sürekli edinmektedirler.

Bilim ve Sanat. Bilim adamını özgün ve farklı kılandır; Sanat.

Kamunun yönetim işlerini üstlenmiş kağan, hakan, beyler ve Sanat insanları âşıklar, ozanlar, biliciler, kamlar, bilge kişilerdir. Toplumsal birlik ve birlikteliği bir arada tutmak devlet bünyesindeki kişilerin barış içerisinde bir arada yaşamalarını sağlamak, bilgeliğin en önemli fonksiyonudur.

Kutsal Bilgi, Doğu Roma dünyasında İstanbul’da bir Kilise’nin adı iken (Hagia Sophia-Aya Sofya); Türklerde Devlet Yönetme Sanatı’dır (Kutadgu Bilig). Adlandırma aynı ama içerikler metafizik/nesnellik zıtlığınca ayrışık.

Ne güzel isimlendirmişsiniz. Evet, İstanbul bir senfonidir. Hep Sanat ve Sanatçı ile..

Osmanlı sultanlarının her biri devlet yöneten insanlar ve aynı zamanda şairdiler. Sultanların kendi şiir divanları vardı. Burada sormamız gereken soru “Sultanlar acaba neden şiir yazma eylemine girişmişlerdir” sorusudur. Bunun cevabını ise bilgelik geleneğinde bulmaktayız. Sanat yani şiir yazmak, saz ile çalıp söylemek, bilgilerin, bilgeliklerin topluma yayılması anlamında değerli kılınmıştır. Bilgeler gönüllere girmek için şiir dili ile hitap etmektedirler. Gönül ise bendeki bizin mekân ve makamıdır.

Sanat Dede. 17’ime götürdü beni.

Şair Sadrazamlarımız, Sultanlarımız vardı da, Şair Başbakan galiba sadece Ecevit. Siyaseti Sanat ile harmanlamak tabii ki harika bir sentez. Artık Başbakanımız da yok. Bakalım zaman daha neler gösterecek. Ecevit, Sanat için Sanat, toplum için Sanat tezlerine de açılım getirmiş.

Şiir ulusal dilde yazılıp söylenir ama evrenseldir ve başka dillere çevrildiğinde özgünlüğünü kaybeder. Ulusal diller şiir dilinde evrenseldir. Şiir evrenselliği, ulusal dil ile yakalamış bir Sanat dalıdır.

Türk Ortaçağı’nın (Sanat, tarih, edebiyat, müzik, felsefe, bilim ve teknik) yerli telif eserlerimizi bekliyoruz.


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular