HomeMAINDünya yuvarlak ve sürekli dönen bir bütündür; bölünemez

Dünya yuvarlak ve sürekli dönen bir bütündür; bölünemez

Sürekli kendi etrafında dönen bir bütünsel yapının, özellikle enlem boyutunda doğu batı ve daha nadir de olsa kuzey güney tarzında bölünmesi, kendisini Avrupa olarak sözde kıtalaştırmış hegemon bir anlayışın ürünüdür.

Yönleri tespit etmemiz için dünyayı durdurmamız gerektir ki bu mümkün değildir. O halde yönler ancak bulunduğunuz noktaya göre değişkendir. Atlantik Okyanusunda ve Pasifik Okyanusunda yönlerin gösterdiği yerler farklılık göstermektedir. Önemli olan bu noktanın nerede olduğunun tespitidir. Avrupa, Atlantik Okyanusu açısından bakıldığında doğu, Pasifik Okyanusu açısından bakıldığında ise batıdır.
Sözde batı, öylesine hegemon ve sübjektif bir anlayıştır ki, bölünemez bir bütünlük gösteren dünyayı bölmekle yetinmemekte, ülkeleri de bölüp parçalamaktadır, bu sonu gelmeyen bir şizofrenidir.
Kendisine göre batı olan ardından doğuyu uzak, orta, yakın olarak gene kendisine göre bölüp ardından büyük orta doğu tarzında gruplayıp ardından parçalama yoluna gitmektedir. Genel tanımı ile doğu ise batıya göre tüm olumsuzlukların kaynağıdır.
Örneğin, 19.yüzyılda uluslararası bir anlaşma ile Avrupa siyasi coğrafyasında konumlandırılan Türkiye, 2.dünya savaşının bitimi ile birlikte ABD tarafından Büyük Orta Doğu ülkesi olarak tanımlanmıştır. Maksat Avrupa’nın güçlü bir birlik oluşumuna engel olmaktır.
Batı-Doğu yönlerinde konumlanmış yegane bir yarımada ülkesi olarak Türkiye’nin ufku ise tüm yönleri bağrında taşımaktadır. Yönleri renklerle anlamlandırmak Türk kültürünün özgün bir özelliğidir. Örneğin, Türkiye civarındaki denizlere bakalım. Akdeniz batıdadır, Karadeniz (Black Sea) kuzeydedir, Kızıldeniz (Red Sea) güneydedir.
Türklerin dünyası renklilik ve çeşitlilik göstermektedir, Bölmenin, bölünmenin aksine, çeşitlendirmekte, harmonize etmektedir. Yönlerle sınıf ve sınırlanamayan Türkiye aksine yönlendirmektedir.
Türkiye, ortadoğu, büyük ortadoğu şeklinde yönlerle tayin edilemez, o yönden buyana savrulamaz ama sadece tarih boyunca bulunduğu yer itibariyle yönleri tayin etmiştir.
Tarihte tüm yönlerde 11 tane Türkiye devleti vardır. Macaristan, Ukrayna, Mısır, Göktürk Kağanlığı ilk akla gelen örneklerdir.
Dünya sürekli döndüğünden yönler de yer değiştirmektedir. Avrupa merkezli bir dünyada batı, Avrupa iken, içinde yeraldığımız Asya-Pasifik çağında, Pasifik Okyanusu merkezli bir haritada batı artık Çin’dir, ortabatı Türkistan, uzakbatı ise Türkiye ve Avrupa iken doğu ise Amerika kıtalarıdır.
Zamanlar, zeminlere yön verirken zihinleri de dönüştürmektedir elbet.

Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular