HomeBEYOND TURKEYBalkans & Eastern EuropeCultural Heritage of Turks in Greece

Cultural Heritage of Turks in Greece

 

Monuments

Map

Ottoman Turkish Heritage in Greece

 • Attika (7)[+]
 • Batı Makedonya (15)[+]
 • Batı Yunanistan (11)[+]
 • Doğu Makedonya ve Trakya (64)[+]
 • Epir (81)[+]
 • Güney Ege (157)[+]
 • İyonya Adaları (1)[+]
 • Kuzey Ege (60)[+]
 • Meis (Kastellorizo) (5)
 • Mora (20)[+]
 • Orta Makedonya (52)[+]
 • Orta Yunanistan (5)[+]
 • Sisam Adası (1)
 • Teselya (16)[+]
 

 

 • Attica (7)[+]
 • Western Macedonia (15)[+]
 • Western Greece (11)[+]
 • Eastern Macedonia and Thrace (64)[+]
 • Epirus (81)[+]
 • South Aegean (157)[+]
 • Ionian Islands (1)[+]
 • North Aegean (60)[+]
 • Meis (Kastellorizo) (5)
 • Mora (20)[+]
 • Central Macedonia (52)[+]
 • Central Greece (5)[+]
 • Samos (1)
 • Thessaly (16)[+]

 

Attika (3)[-]

 • Atina (3)

Batı Makedonya (4)[+]

 • Florina (4)
 • Grebene (4)[+]
 • Kesriye (4)
 • Kozani (2)
 • Trikomo (1)

Batı Yunanistan (4)[+]

 • Aktio-Voniçe (1)
 • İnebahtı (4)
 • Margliç (2)
 • Parga (3)

 

 

 

Doğu Makedonya ve Trakya (35)[+]

 • Dedeağaç (1)
 • Drama (3)
 • Evros (4)[+]
 • Ferecik (1)
 • Gümülcine (20)
 • İskeçe (11)
 • Kastro (2)
 • Kavala (15)
 • Nusratlı (1)
 • Yanniça (6)

Epir (28)[+]

 • Arta (6)
 • Koniçe (Yunanistan) (8)
 • Maçova (1)
 • Preveze (1)
 • Suli (1)
 • Yanya (64)

Güney Ege (157) 

 • Girit(80)[+]
 • Gramvusa (1)
 • İstanköy (21)
 • Rodos (55)

İyonya Adaları (1)[-]

 • Ayamavra (1)

Kuzey Ege (60)[-]

 • Eğriboz (3)
 • Limni Adası (3)
 • Midilli (40)
 • Sakız Adası (13)
 • Semadirek (1)

Meis (Kastellorizo) (5)

 

Mora (20)[-]

 • Anabolu (9)
 • Argos (2)
 • Gördüs (5)
 • Modon (2)
 • Navarin (1)

Orta Makedonya (52)[-]

 • Apollonia (1)
 • Aristotelis (3)
 • Galatista (1)
 • Karaferye (11)
 • Katrin (1)
 • Kılkış (1)
 • Selanik (25)
 • Serez (6)
 • Vasilika (2)
 • Vodina (1)

Orta Yunanistan (5)[-]

 • Halkis (1)
 • Livadya (1)
 • Sedes (1)
 • Tırnova (1)

Sisam Adası (1)

Teselya (16)[-]

 • Alasonya (3)
 • Tırhala (5)
 • Yenişehir (Yunanistan) (8)

 

 

 

 

 

 

Attica (3)[-]

 • Athens (3)

Western Macedonia (4)[+]

 • Florina (4)
 • Grebene (4)[+]
 • Kastoria (4)
 • Kozani (2)
 • Knitwear (1)

Western Greece (4)[+]

 • Aktio-Vonice (1)
 • Lepanto (4)
 • Marglic (2)
 • Parga (3)

 

 

 

 

 

Eastern Macedonia and Thrace (35)

 • Alexandroupoli (1)
 • drama (3)
 • Evros (4)[+]
 • Ferecik (1)
 • Komotini (20)
 • Xanthi (11)
 • Castro (2)
 • Kavala (15)
 • Nusratli (1)
 • Yannicha (6)

Epirus (28)[+]

 • Arta (6)
 • Konice (Greece) (8)
 • Macova (1)
 • Preveza (1)
 • suli (1)
 • Ioannina (64)

South Aegean (157)

 • Crete(80)[+]
 • gramvusa (1)
 • Kos (21)
 • Rhodes (55)

 

Ionian Islands (1)[-]

 • Ayamavra (1)

North Aegean (60)[-]

 • Euboean (3)
 • Lemnos (3)
 • Pony (40)
 • Chios (13)
 • Samothrace (1)

Meis (Kastellorizo) (5)

Mora (20)[-]

 • Anabolu (9)
 • Argos (2)
 • Gordus (5)
 • modon (2)
 • Navarino (1)

Central Macedonia (52)[-]

 • Apollonia (1)
 • Aristotle (3)
 • Galatia (1)
 • Karaferye (11)
 • Katrin (1)
 • Kilkis (1)
 • Thessaloniki (25)
 • Ceres (6)
 • Vasilika (2)
 • vodina (1)

Central Greece (5)[-]

 • Halkis (1)
 • Livadia (1)
 • sedes (1)
 • Tarnova (1)

 

 

Samos (1)

 

 

Thessaly (16)[-]

 • Alaska (3)
 • Scratch (5)
 • Yenisehir (Greece) (8)
Tür

 • Anıt Yapı (1)
 • Antik Yapı (3)
 • Askeri Yapı (72)
 • Dini Yapı (194)
 • Doğal Varlık (0)
 • Eğitim Yapısı (23)
 • Endüstri Yapısı (0)
 • İdari Yapı (6)
 • Sağlık Yapısı (4)
 • Sivil Yapı (6)
 • Sosyal Yapı (150)
 • Su Yapısı (4)
 • Ticari Yapı (9)
 • Ulaşım Yapısı (20)
 • Yerleşim (2)
Type

 • Memorial Building (1)
 • Ancient Building (3)
 • Military Building (72)
 • Religious Building (194)
 • Natural Property (0)
 • Education Structure (23)
 • Industry Structure (0)
 • Administrative Structure (6)
 • Health Structure (4)
 • Civil Building (6)
 • Social Structure (150)
 • Water Structure (4)
 • Commercial Building (9)
 • Transportation Structure (20)
 • Location (2)

 

 

Source: http://kulturenvanteri.com


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular