HomeREADERSCIVILISATIONSByzantine and Rome/Bizans ve Roma

Byzantine and Rome/Bizans ve Roma

Hello dear friends.

Today I want to talk to you briefly on the concept of Byzantium. Today is December 4, 2021 Istanbul. A cloudy, partly rainy Saturday.

Now, I took the book promotion supplement of a newspaper in front of me. Here is the Intellectual History of Byzantium, published by Yapı Kredi Publications, a newly released book, 448 pages. Then I saw the names of Byzantine History, Byzantium Dream Tabernacles, Women of Byzantium, again under the title of a selection from the books in the history series.

Now the question here is, Byzantium is a concept developed by Germany in the 1700s. The aim here is Rome, which is now the Eastern Rome, and after the collapse of the Western Rome, it is the Turks, the Ottoman Empire, who inherited it. The question is, then, the Ottoman Empire Khans never used the concept of Byzantium and they always used the term Ruler of Rum. Rome, which he called Rum. The term Rumelia came from here. My destination is Erzurum. It means the entrance gate of the Rome. The Rome land, the Roman climate, these are concepts that are always in our minds.

Now I personally say, where did this Byzantine term come from, books and titles about the Byzantine term. The aim here is to make the Turks remove the fact that they are the continuation of Rome, to reveal a completely different concept and to open up the Turks’ relationship with Rome and Eastern Rome.

When we look at our history today, since Fatih Sultan Mehmet, all the intellectuals of Rome were incorporated by the Ottomans. Murat Pasha Mosque in Aksaray, Istanbul, and then Grand Vizier Messiah Pasha, these were both the heirs of the last deceased emperor of Eastern Rome. Because the last deceased emperor, Constantine the Eleventh, had no sons. If he had died, these people would have replaced him. These are intellectuals who were later recruited by the Ottoman Empire.

Why don’t they write about these issues, there are hundreds of examples like this, why they tell us a history that has alienated us as the Intellectual History of Byzantium.

It is a question, of course we will start everything with questions. See you again my friends, goodbye.

…………………………………………………………………………

Sevgili dostlar merhaba. Bugün sizinle kısaca Bizans kavramı üzerinde konuşmak istiyorum. Bugün 4 Aralık 2021 İstanbul. Kapalı bir hava kısmen yağışlı bir cumartesi.

Şimdi önüme bir gazetenin kitap tanıtım ekini aldım. Burada Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkmış Bizans’ın Entelektüel Tarihi, yeni çıkmış bir kitap, 448 sayfa. Ardından da yine tarih dizisindeki kitaplardan bir seçki başlığı altında, Bizans Tarihi, Bizans’ta Rüya Tabirnameleri, Bizans’ın Kadınları kitaplarının isimlerini gördüm.

Şimdi burada soru şudur, Bizans, Almanya tarafından 1700’lerde geliştirilmiş bir kavramdır. Burada maksat Roma’yı, ki Doğu Roma Roma’dır artık, Batı Roma yıkıldıktan sonra onu mirasını devir alan da Türklerdir, Osmanlı İmparatorluğudur. Soru şu, o zaman Osmanlı İmparatorluğu Hakanları hiçbir zaman Bizans kavramını kullanmadılar ve onlar hep Rum’un Hükümdarı tabirini kullandılar. Rum dediği Roma. Rumeli  tabiri buradan çıktı. Arzırum, Erzurum’dur. Rum’un giriş kapısı anlamında. Rum diyarı, Rum iklimi bunlar hep bizim zihnimizde olan kavramlar.

Şimdi ben de şahsen diyorum ki nereden çıktı bu Bizans tabiri, Bizans tabiri ile ilgili kitaplar, başlıklar. Maksat burada Türklere Roma’nın devamı olduğu gerçeğini ortadan kaldırtmak, bambaşka bir kavram ortaya çıkartıp Türklerin de Roma ile olan Doğu Roma ile olan arasını açmak.

Biz bugün tarihimize baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren bütün Roma’nın entelektüelleri Osmanlı tarafından kendi bünyesine katılmıştır. İstanbul Aksaray’da Murat Paşa Camisi, ondan sonra Sadrazam Mesih Paşa bunlar hepsi Doğu Roma’nın ikisi de en son ölen imparatorun varisleri idiler. Çünkü son ölen imparator Onbirinci Konstantin’in erkek evladı yoktu. Eğer ölseydi onun yerine bu kişiler geçecekti bunlar daha sonra Osmanlı İmparatorluğu tarafından bünyelerine alınmış entelektüeller.

Neden bu konuları yazmazlar, bunun gibi yüzlerce örnek var, niçin Bizans’ın Entelektüel Tarihi diye sanki bize yabancılaştırmış bir tarihi anlatırlar. Sorudur, her şeye sorularla başlayacağız tabii ki. Tekrar görüşmek üzere dostlarım, hoşçakalın.

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular