HomeREADERSPHILOSOPHY & WISDOMAphorisms on Thoughts and Brain by Turkish Scholar Ismail Hakki Aydin

Aphorisms on Thoughts and Brain by Turkish Scholar Ismail Hakki Aydin

The laboratory of thought is the brain.

 

The horizon of your thought is as much as your vocabulary.

Curiosity, doubt, questioning and thinking without prejudice opens the way to understanding and believing.

 

The brain is a strategic command center that makes plans for every situation.

Since the brain is always in motion, change and transformation by learning and understanding, I am neither the same “I” nor you the same “You” at any moment.

 

Neurons are in constant competition with each other for survival.

………………………………………………………………………………

Düşüncenin laboratuarı beyindir.

Düşüncenizin ufku, kelime hazineniz kadardır.

Merak, şüphe, önyargısız sorgulamak ve düşünmek, anlamanın ve inanmanın yolunu açar.

Beyin, her duruma göre plan yapan stratejik bir kumanda merkezidir.

Beyin, öğrenmek ve anlamakla her an devinim, değişimöve dönüşüm içinde olduğundan, hiç bir anda ne ben aynı “Ben” im, ne de sen aynı “Sen”.

Nöronlar, hayatta kalabilmek için birbirleriyle devamlı rekabet halindedirler.

 

 


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular