HomeMAINAltay Dilleri Hattı ve Dildaşlık

Altay Dilleri Hattı ve Dildaşlık

Altay Dilleri Haritası

20 (D3) (kalabalık Kırgız), güçlü kağan düşmanımız) oldu. Bu üç kağan birbirine akıl danışıp “Altay dağları üzerinde buluşalım!” demişler. Şöyle akıl danışmışlar: “Doğu Türk kağanına doğru ordu sevk edelim!” demişler

31 (K 7) Hatun yok olmuş idi. “Onun cenaze törenini yaptırayım” dedi. “Ordu, (siz) gidin,” dedi, “Altay dağlarında oturun,” dedi. “Kumandan (olarak) İnel Kağan ile Tarduş’ların[1] Şadı görev yapsınlar!” dedi.

32 (K 8) “Bu orduyu sevk et,” dedi, “(suç işleyenlerin) cezalarını dilediğin gibi ver. Ben sana (daha) ne diyeyim?” dedi, “(Düşman) gelir ise görülüp gelir; gelmez ise haberlerini alarak oturun!” dedi. Altay dağlarında oturduk.

35 (K 11) Orduyu sevk edelim, diyecektir. Kabul etmeyin!” Bu haberi duyunca orduyu sevk ettim. Altay dağlarını yolsuzun aştık, İrtiş ırmağını geçitsizin geçtik. Geceleri akın ettik. Bolçu’ya[2] tan atarken vardık.

37 (B 2) “Dönelim; temizin (yani “savaşıp yenilmemişin”) utancı (savaşıp yenileninkinden) daha iyidir!” dediler. (Ben de şöyle dedim:) “Ben şöyle diyorum, ben Bilge Tunyukuk: Altay dağlarını aşarak geldik, İrtiş ırmağını

38 (B 3) geçerek geldik. (Buralara kadar) gelenler “Geliş zordu!” dediler, (ama pek de zorluk) hissetmediler. Galiba, Tanrı Umay, kutsal Yer ve Su (ruhları bize) yardımcı oluverdiler. Niye kaçıyoruz?

41 (B 6) korkmadık. Savaştık. Tarduş Şad’a doğru kovalayarak bozguna uğrattık. Kağanlarını tuttuk.

44 (B 9) Biz de sefere çıktık. Onları geçtik. İnci ırmağını geçerek, “Tanrı oğlu” denilen (dorukları ak) benekli (yani “karla kaplı”) Ek dağını[3] aşarak 

45 (G 1) Demir Kapı’ya kadar vardık. Oradan (ordumuzu) geri döndürdük. İnel Kağan’a, [öylece Mançud’lar, Saka’lar], Tacik’ler, Tohar’lar. 

46 (G 2) ve onların berisindeki Aşok başlı Soğdak halkı hep geldiler, boyun eğdiler ve (kağanı övdüler?). Türk halkının) Demir Kapı ‘ya, “Tanrı Oğlu” 

47 (G 3) “Tanrı Oğlu” denilen dağlara (kadar) vardığı hiç yok imiş. O topraklara (Türk halkını) ben Bilge Tunyukuk götürdüğüm için 

Tonyukuk Yazıtı, 720

Düşüncenin gücü kadim bilgenin (Tonyukuk) gizemlerini ortaya çıkarır. Tonyukuk Yazıtı Altay dil ailesinden Türkçe’nin ilk yazılı örneğidir. Doğudaki Tonyukuk Yazıtı’ndan İstanbul’a 6400 km, Arktik Okyanusu kıyısındaki Kaldoavin’e ise 9600 km mesafe vardır. Düşüncenin gücü kadim bilgenin (Tonyukuk) gizemlerini ortaya çıkarıyor.  Tonyukuk Yazıtı Altay dil ailesinden Türkçe’nin ilk yazılı metnidir. Yazıtta yeralan kelime ve kavramlar, kültürel kodlarımızdır; üzerinde derinlemesine çalışmalar yapılmalıdır. Tonyukuk Yazıtı Altay dil ailesinden Türkçe’nin ilk yazılı örneğidir. Günümüz itibariyle Altay dilleri’nin dağılımı yukarıdaki haritada yeralıyor. Akdeniz, Arktik Kuzey Buz Denizi, Pasifik kıyılarına kadar uzanmış Altay Dilleri, 455 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır.

Altay dilli şehirleri incelediğimizde, Pasifik Okyanusundaki Tokyo ile İstanbul arasındaki mesafe 9600 km iken, Kuzey Buz Denizindeki (Arktik Okyanusu) Kaldoaivin (Finlandiya’nın en kuzeyi) ile İstanbul arasındaki mesafe de aynıdır.

 • Orhun- Tokyo mesafesi 3200 km
 • Semerkand-Orhun mesafesi 3200 km
 • Semerkand-İstanbul mesafesi 3200 km
 • İstanbul-Kaldoaivin mesafesi 3200 km

 Harita 5: Altay Dilleri Haritası[4]

Günümüz itibariyle Altay dilleri’nin dağılımı yukarıdaki haritada yeralıyor. Akdeniz, Arktik Kuzey Buz Denizi, Pasifik kıyılarına kadar uzanmış Altay Dilleri 455 milyon kişi tarafından konuşuluyor.

 Altay Dilleri [5]

Türk dilleri
Moğol dilleri
Tunguz dilleri
Japonca
Korece
Ainu dillleri

Akdeniz, Arktik Kuzey Buz Denizi, Pasifik kıyılarına kadar uzanmış Altay Dilleri 455 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Orhun-Tokyo mesafesi 3200 km’dir. İstanbul-Kaldoaivin mesafesi de 3200 km’dir. Kaldoaivin, Finlandiya’nın en kuzeyindeki kenttir. 10 bin km’lik yayın (Kaldoaivin-İstanbul-Semerkand-Orhun) hareketlenmesi lazımdır. Tonyukuk Yazıtı, Sıfır Taşı olarak ölçü alındığında, tüm bu mesafeler anlam kazanmaktadır.

Kültürel Kodlar:  Altay Dillerindeki kodlar bu Medeniyetin insanları için aynı anlamları ifade etmektedir. Bu kodlar üzerinden bir işbirliği çok daha verimli ve üretken olmak durumundadır. Amerikalı yazar  Boyé Lafayette De Mente, Çin, Japonya ve Meksika’nın kültürel kod sözlüğünü, yayınladığı kitaplarla ortaya çıkarmıştır. [6] Benzer bir çalışma, Türklerin kültürel kod sözlüğü olarak da yayınlanabilir.

Altay Dilli Ülkeler Ailesi Nüfus (Milyon) ve Nüfuzu

 • Kuzey Doğu Asya Nüfusu 230 milyon
 1. Güney Kore….. 50
 2. Kuzey Kore……24
 3. Japonya……….127
 4. Moğolistan………3
 5. İç Moğolistan….26

Altay dilleri ailesinden oldukları için bu ülkelerle yakın düşünsel iletişimde olmamız lazım.

 Türkistan  Türk Nüfus 140 milyon

 1. Kazakistan ……….18
 2. Özbekistan ……….32
 3. Kırgızistan …………6
 4. Türkmenistan……..5
 5. Azerbaycan ………10
 6. İran………………..30
 7. Rusya……………. 25
 8. Çin……………….. 10
 9. Diğer (X)…………..4
 1. Türkiye (xx)……85 milyon 

Toplam…………225 milyon

(xx) Almanya, Fransa, İngiltere’deki Türkler dahil

En nüfuslu ülke Japonya, Türkiye ve Güney Kore’dir.

Altay Dil Ailesi   ……………….. 455 Milyon

 • Kuzey Doğu Asya ……230 milyon
 • Türk Dünyası………… 225 milyon

 Avrupa Birliği Nüfusu ………..445 Milyon

  (X) Diğer (Afganistan. Tacikistan. Pakistan. Hindistan vb.)

Soru: Nüfuslu Olanın Nüfuzu da artmakta mıdır? 

 • AB  : Avrupa Birliği
 • ADB: Altay Dil Birliği

Dildaşlar Birliği

 • Kuzey: Fin, Eston
 • Batı: Estonya- Bosna çizgisi, Macar, Muhacir Türkler, Rumeli Türklüğü, Avrupa Birliği
 • Güney: Pakistan, Afganistan, Hindistan(Urdu, Dravit, Tamil)
 • Doğu: Kore, Japon, Moğol, Türkistan
 • Kuzey Denizi, Adriyatik, Pasifik, Hint Okyanusu
 • Çin Seddi’ne tabiri yerine Pasifik’e tabiri kullanılarak dildaşlarımız Koreli ve Japonlarla kucaklaşılmalıdır. Seddin ötesine geçilmelidir.
 • Batı’da Arnavut, Boşnaklar, Makedonlar  gibi, Doğu’da Pasifik’de Koreli, Japon ve Moğollar ile dil ortaklığı bazında işbirliği yapılmalıdır.
 • Değerlerimiz Avrupa köleliği ile yabancılaşmıştır. Latin dilleri tabanlı İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ortak kültürüne benzer tarzda Türk dilleri, Japonca, Korece, Balkan dilleri, Macarca, Estonca, Fince, Urduca, Tamilce, Dravit dilleri filolojik çalışmalarla desteklenerek, dil temelli kültürel işbirliği geliştirilmeli, KÜLTÜR BİRLİĞİ’nin önü açılmalıdır.
 • Asya kavramını gündeme almamız lazım.
 • Kıta olan Asya’dır. Asya Vizyonuna ihtiyacımız var. Avrupa kıta değildir.
 • Asya’da DİLDAŞ’larımız da var: Türkistan. Doğu Asya (Japonya, Kore, Moğolistan)
 • 2 Kore: Güney Kore, Kuzey Kore
 • 2 Moğolistan: Moğolistan, İç Moğolistan
 • Dildaş’lar gönülden ırak olmaz.
 • Dil’de olan gönülden gelir.
 • Dil paydasında birleşen 15 Devletin aralarında işbirliği.
 • Altay Dillerindeki kodlar bu Medeniyetin insanları için aynı anlamları ifade etmektedir. Bu kodlar üzerinden bir işbirliği çok daha verimli ve üretken olmak durumundadır.

[1] Altayların batısında yurt tutan ve Tölis kavmine mensup olan bir Türk boyu

[2] Bolçu (Çin, Altay İli)

[3] ek tag Altay Dağlarının batı bölümünde bir silsile, Tinsi Oglı Dağı(Tanrı Oğlu Dağı)

[4] https://tr.wikipedia.org/wiki/Altay_dilleri#/media/File:Lenguas_altaicas.png

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Altaic_languages

 • [6]Japan’s Cultural Code Words: 233 Key Terms That Explain the Attitudes and Behavior of the Japanese 2004 Tuttle Publishing ISBN 0-8048-3574-8
 • NTC’s Dictionary of China’s Cultural Code Words, NTC publishing group, 1996, 506 sayfa
 • NTC’s Dictionary of Mexican Cultural Code Words : NTC publishing group, 1996, 368 pages

 


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Most Popular