HomeREADERSÜner Turgay

Üner Turgay

He wrote very important articles on Black Sea trade history, Ottoman-Russian relations, Caucasian migrations, and opium production. One of the pioneering studies on Ottoman Imp-America relations belongs to him. He has been working on Mehmed Akif Ersoy since the early 2000s.

By the way, not many people know: Üner Hoca is also the doctoral thesis teacher of Cemal Kafadar. He came to McGill after Niyazi Berkes and was the head of the Center for Islamic Studies for a long time. He played an important role at the head of the center during the period when the center opened to South East Asia.

While I was studying Islamic law at McGill between 1996-98, I became a student of Uner Hodja, and I received a lot of protection and help from him. In the meantime, we catalogued the Ottoman manuscripts collected by Niyazi Berkes with the funds he provided as the director of the center, with Adam Gacek, and published the catalogue.

Ali Yaycıoğlu

@ayayciog

………………………………..

Karadeniz ticaret tarihi, Osmanlı-Rus ilişkileri, Kafkasya göçleri, Afyon üretimi üzerine çok önemli makaleler yazdı. Osmanlı İmp-Amerika ilişkileri üzerine öncü çalışmalardan biri ona aittir. 2000li yılların başından beri Mehmed Akif Ersoy üzerine çalışıyordu.

Bu arada pek kimse bilmez: Üner Hoca Cemal Kafadar’ın da doktora tez hocasıdır. McGill’e Niyazi Berkes’in ardından gelmiş, uzun süre İslam Çalışmaları Merkezinin başında yer almıştır. Merkez’in Güney Doğu Asya’ya açıldığı dönemde merkezin başında önemli bir rol üstlenmiştir.
Ben 1996-98 arasında McGill’de İslam hukuku çalışırken Üner Hoca’nın da öğrencisi oldum, ondan çok himaye ve yardım gördüm. Bu arada onun merkezin yöneticisi olarak sağladığı fonla Niyazi Berkes’in topladığı Osmanlı elyazmalarını Adam Gacek’le katalokladık, kataloğu neşrettik.

Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Most Popular