HomeMAINTürklere karşı işlenen katliamları inceleyen Batılı bilim adamları

Türklere karşı işlenen katliamları inceleyen Batılı bilim adamları

Batı dünyasında Türklere karşı işlenen katliamları inceleyen birçok bilim insanı var. Bunlardan birkaçı şunlardır:

Tarihçiler:

 • Stanford Shaw: Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye üzerine uzmanlaşmış bir Amerikalı tarihçidir. “Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye” adlı kitabı, Türk tarihinin geniş bir kapsamlı incelemesini sunar ve Ermeni Soykırımı da dahil olmak üzere Türklere karşı işlenen katliamlara da değinir.
 • Justin McCarthy: Ermeni Soykırımı ve diğer Türk katliamları üzerine uzmanlaşmış bir İrlandalı tarihçidir. “Death in the Ditches: The Armenian Genocide in Anatolia” adlı kitabı, Ermeni Soykırımı’nın ayrıntılı bir incelemesidir.

Psikologlar:

 • Vamik Volkan: Soykırım ve travma üzerine uzmanlaşmış bir Türk psikiyatrist ve psikanalisttir. “Blood and Memory: The Making of the Turkish Nation” adlı kitabı, Türk milliyetçiliğinin oluşumunda Ermeni Soykırımı’nın rolünü inceliyor.

firingthemind.com
Vamik Volkan psychologist

Bu, batı dünyasında Türklere karşı işlenen katliamları inceleyen bilim insanlarının sadece küçük bir örneğidir. Bu konuda çalışan birçok başka araştırmacı ve akademisyen var.

Balkanlar’da Türklere Karşı İşlenen Katliamları İnceleyen Bazı Bilim İnsanları:

Tarihçiler:

 • Nora Berend: Osmanlı İmparatorluğu ve Balkanlar üzerine uzmanlaşmış bir İngiliz tarihçidir. “At Empire’s End: The Ottoman Empire and Its Successor States” adlı eseri, Balkanlar’daki Osmanlı mirasını ve 20. yüzyılda bölgedeki Türk topluluklarının yaşadığı zorlukları incelemektedir.
 • www.caths.cam.ac.uk
  Nora Berend historian
 • Mark Levene:Balkanlar ve Osmanlı İmparatorluğu tarihi üzerine uzmanlaşmış bir İngiliz tarihçidir. “End of the Ottoman Empire” adlı eseri, 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü ve Balkanlar’daki Türklerin bu süreçten nasıl etkilendiğini incelemektedir.
 • www.southampton.ac.uk
  Mark Levene historian
 • Jelka Calic: Yugoslavya ve Balkanlar tarihi üzerine uzmanlaşmış bir Sırp tarihçidir. “The Balkan Wars” adlı eseri, 1912-1913 Balkan Savaşları’nı ve bu savaşlar sırasında Türklere karşı işlenen katliamları incelemektedir.
 • Dimitrije Djordjevic: Sırp ve Yugoslav tarihçisi. “Tito and the Rise and Fall of Yugoslavia” adlı eseri, Josip Broz Tito’nun Yugoslavya’yı yönettiği dönemdeki siyasi atmosferi ve bu dönemde Türklere karşı uygulanan politikaları incelemektedir.
 • www.balkaninstitut.com
  Dimitrije Djordjevic historian
 • Hristo Hristov: Bulgar tarihçisi. “The Bulgarian National Question in the 19th and 20th Centuries” adlı eseri, 19. ve 20. yüzyıllarda Bulgar milliyetçiliğinin gelişmesini ve bu süreçte Türklere karşı uygulanan politikaları incelemektedir.

Sosyologlar:

 • Ivo Brajkovic: Yugoslavya ve Balkanlar sosyolojisi üzerine uzmanlaşmış bir Hırvat sosyolog. “Nationalism and Violence in the Balkans” adlı eseri, Balkanlar’daki milliyetçiliklerin tarihini ve bu milliyetçiliklerin etnik şiddete yol açmasını incelemektedir.
 • Olga P. Popovic: Yugoslavya ve Balkanlar sosyolojisi üzerine uzmanlaşmış bir Sırp sosyolog. “The Road to War in Serbia: Trauma and Collective Memory” adlı eseri, Sırbistan’daki kolektif travmayı ve bu travmanın etnik çatışmalara yol açmasını incelemektedir.
 • Gary Doron: Balkanlar ve Orta Doğu sosyolojisi üzerine uzmanlaşmış bir Amerikalı sosyolog. “The Failure of Intercommunal Reconciliation: The Case of the Balkans” adlı eseri, Balkanlar’daki etnik gruplar arasında uzlaşmanın zorluklarını ve bu zorlukların nedenlerini incelemektedir.

Bu listede yer alan isimler, Balkanlar’da Türklere karşı işlenen katliamları inceleyen tüm bilim insanlarını kapsamamaktadır. Bu alanda çalışan birçok başka akademisyen ve araştırmacı da bulunmaktadır.

Sovyetler Birliği ve Rusya’da Türklere Karşı İşlenen Katliamları İnceleyen Bazı Bilim İnsanları:

Tarihçiler:

 • Edward J. Erickson:Sovyet tarihi ve Rusya üzerine uzmanlaşmış bir Amerikalı tarihçidir. “The Soviet Storm: A Social History of the Soviet Union 1917-1991” adlı eseri, Sovyet döneminde Türklere karşı uygulanan baskıcı politikaları ve bu politikaların sonuçlarını incelemektedir.
 • www.amazon.de
  Edward J. Erickson historian
 • Allen F. Roberts:Sovyet tarihi ve etnik azınlıklar üzerine uzmanlaşmış bir Amerikalı tarihçidir. “From Maelstrom to Slow Burn: The Dynamics of Change in the Mountain Republics of Central Asia” adlı eseri, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Orta Asya’daki Türk cumhuriyetlerinde yaşanan etnik çatışmaları incelemektedir.
 • saint-martin-bookshop.com
  Allen F. Roberts historian
 • Bessarion Nicolaevich Mirzakhanov: Çeçen tarihi ve Sovyet rejimi altında Çeçenlere uygulanan baskılar üzerine uzmanlaşmış bir Çeçen tarihçidir. “The Tragedy of the Chechen People” adlı eseri, Sovyetler Birliği tarafından Çeçenlere karşı işlenen katliamları ve sürgünleri belgelendirir.
 • Tatiana Popova:Sovyet tarihi ve etnik azınlıklar üzerine uzmanlaşmış bir Rus tarihçidir. “Gulag: A History” adlı eseri, Sovyet Gulag sisteminde yaşanan vahşetleri ve bu sistemin Türk halkları üzerindeki etkisini incelemektedir.
 • www.pinterest.com
 • Tatiana Popova historian
 • Audrey L. Alstadt:Sovyet tarihi ve etnik azınlıklar üzerine uzmanlaşmış bir Amerikalı tarihçidir. “The Crimean Tatars: Dispossession and Deportation” adlı eseri, Kırım Tatarlarına uygulanan sürgünleri ve Sovyet rejimi tarafından Kırım Tatar kimliğinin yok edilmesine yönelik girişimleri incelemektedir.

Audrey L. Alstadt historian

Sosyologlar:

 • Victor Zaslavsky: Sovyet ve Rus toplumu üzerine uzmanlaşmış bir Amerikalı sosyologdur. “Unofficial Politics in the Soviet Union” adlı eseri, Sovyet rejiminde etnik azınlıkların maruz kaldığı ayrımcılığı ve bu ayrımcılığa karşı gelişen gayri resmi direniş biçimlerini incelemektedir.

Victor Zaslavsky sociologist

 • Gail W. Lapidus: Sovyet ve Rus toplumu üzerine uzmanlaşmış bir Amerikalı sosyologdur. “The New Russia: Disorder or Democracy?” adlı eseri, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya’da etnik azınlıkların statüsünü ve bu statünün değişen siyasi atmosferde nasıl etkilendiğini incelemektedir.

Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Most Popular