HomeBEYOND TURKEYASIATurkey, Turkestan and India

Turkey, Turkestan and India

Africa’s population is 1.5 billion now, but will reach 4 billion by the end of the century. It will equalize the population with Asia. There may be nothing from Africa right now, but I am thinking of a structure we call Afrasia. I am thinking of the triangle of Turkey, Turkistan (Organization of Turkish States) and India.

What is India? India is Turkestan’s neighbor to the south. East Turkestan is bordered by Pakistan. Now, why don’t we establish this power as an equation from south to north and then west to Turkey.

We talk too much Chinese, we always look in the wrong place. $3 billion we sell to China, $35 billion we receive.

South Africa and India are important for us. The CEOs of 15 big tech companies in America are Indian. Indians are genetically very predisposed to mathematics, they are people who discovered zero.

The place where we can sell products and develop relationships is India, because Urdu is also spoken there. We are language-tied.

We should work and run the triangle of Turkey – Turkestan – India.

……………………………………………………………………

Afrika’nın nüfusu şu an 1,5 milyar ama yüzyılın sonunda 4 milyar olacak. Asya ile nüfusu eşitlemiş olacak. Afrika’dan şu an hiçbir şey olmayabilir ama Afrasya dediğimiz bir yapı düşünüyorum kafamda. Türkiye, Türkistan (Türk Devletler Teşkilatı) ve Hindistan üçgenini düşünüyorum.

Hindistan nedir? Hindistan Türkistan’ın güneydeki komşusudur. Doğu Türkistan ile Pakistan sınırdaşdır. Şimdi biz bu gücü güneyden kuzeye ve oradan da batıya Türkiye’ye doğru neden bir denklem olarak kurmuyoruz.

Çok fazla Çin konuşuyoruz, hep yanlış yere bakıyoruz. Çin’e sattığımız 3 milyar $, aldığımız 35 milyar $.

Güneyde Afrika ve Hindistan önemli bizim için. Amerika’daki 15 büyük teknoloji şirketlerinin CEO’ları Hintlidir. Hintliler genetik olarak matematiğe çok yatkınlardır, sıfırı keşfeden insanlardır.
Bizim ürün satabileceğimiz, ilişki geliştirebileceğimiz yer Hindistan’dır, çünkü orada Urdu dili de konuşulmaktadır. Dildaşız biz.

Türkiye – Türkistan – Hindistan üçgenini çalıştırmalıyız.

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular