HomeMAINTaşlıcalı Yahya Efendi

Taşlıcalı Yahya Efendi

Taşlıcalı Yahya Efendi Taşlıcalı Yahya Efendi Taşlıcalı Yahya Efendi Taşlıcalı Yahya Efendi

Taşlıcalı Yahya Efendi Taşlıcalı Yahya Efendi Taşlıcalı Yahya Efendi Taşlıcalı Yahya Efendi Taşlıcalı Yahya Efendi

Good friends of history. Welcome to historical minibiographies. In this video
I want to talk to you about a great friend of the prince mustafá, son of suleimán el magnifico and A recognized poet of the ottoman empire, and what is said, although very few historians They believe it happened, that he married a sister of mustafá after her death.

I mean taslicali yahya efendi. This video is on request from murad sehzade.
Yahya was born between 1498 and 1499 in taslica, currently the city of pljevlja, montenegro, That is why it is also known as taslicali. Being small he was recruited as a devsirme, A practice by which the ottoman empire i recruited children from christian families to Train them as jenician soldiers, being converted to islam.

So with the years he became jenízaro, but i would also frequently circle people
Intellectuals where he met kadri de pérgamo, first language publisher on grammar
From the ottoman language, ibn kemal, history, nisanci cafer celebi, poet and ottoman stadist, The future grand visir pargali ibrahim pasha and others.

Being a teenager even though i hated him devsirme, realized that this would be your
Opportunity to ascend if you involved with the right people. How jenízaro participated in several battles, like chaldiran in 1514, the ottoman war-Mameluca from 1517, the baghdad expedition in 1535 and the ottoman- safávida war that Lasted until 1555, while going to the battles it was also dedicated to writing poetry, Which would gain you the respect of very people important, even same sultan.

Taslicali yahya had a poem enemy called khayali mehmed bey. Taslicali written a
Poetry against khayali and showed it to the sultan suleimán and the grand visir, rustem
Pasha, during the otoman-safávida campaign. And that just rustem pasha didn’t fall him
For nothing well khayali that in a little time he was declared enemy of the poets. Rustem
Pasha given taslicali as a gift the administration of several foundations in
Bursa and constantinopla. Taslicali met prince mustafá and As many thought it would be a great sultan, but the good luck of taslicali would change

In 1553, when the prince mustafá is strangulated by order of the sultan, since he believed that I was going to betray him. Taslicali written a poetry about the murder
That for the poet’s unfortunity had a great acceptance in the population. The assumption
Intellectual author of this murder, the great visir rustem pasha, didn’t like it for anything
That poem, seeking and trying to convince the sultan to be executed for talking
About a decision made by same sultan, but suleimán prohibited its execution, but
The administration of the foundations did take it out of him. Something that is not verified, if then Of the execution of mustafá married the prince’s sister called raziye, with
The intention to care for it. But as i say not verified and many historians They don’t believe it happened.

Yes it is known that married and that had at least 1 son called Adem celebi. The sultan expelled him to the balkans, Where he continued writing poesies against of rustem pasha, even after dead This. While by order of the sultan should participate in military campaigns, It is known that in 1566 he participated in the siege from szigetvar, with almost 64 years.

You don’t know what year he died, but he believes between 1575 and 1582. Also, that
The place and burial. Some say that he died and was buried in loznica, serbia and others
Which was buried in constantinople. Taslicali yahya is one of the ottoman poets
Most famous of the xvi and military century, which he was not afraid to write what he thought, Although i would lose favors from the sultan. Maybe he married one of his daughters or maybe not.

………………………………………………………………..

İyi tarih dostları. Tarihsel minibiyografilere hoş geldiniz. Bu videoda
Size şehzade mustafanın büyük bir dostu olan suleimán el magnıfico’nun oğlu hakkında konuşmak istiyorum ve Osmanlı İmparatorluğu’nun tanınmış bir şairi ve çok az tarihçi olmasına rağmen söylenenler Mustafa’nın bir ablasıyla onun ölümünden sonra evlendiğine inanıyorlar.

Yani taşlıcalı yahya efendi. Bu video murad sehzade’den istek üzerine yapılmıştır.
Yahya, 1498-1499 yılları arasında Karadağ’ın şimdiki pljevlja şehri olan Taşlıca’da doğdu.
Bu nedenle taşlıcalı olarak da bilinir. küçükken devşirme olarak alındı,
osmanlı imparatorluğunun hıristiyan ailelerin çocuklarını askere aldığı bir uygulama.
Onları jenician askerleri olarak eğiterek İslam’a dönüştürüyorlar.
Yani yıllar geçtikçe jenízaro oldu ama ben de insanları sık sık daire içine alırdım.
Dilbilgisi üzerine ilk dil yayıncısı olan kadrı de pérgamo ile tanıştığı aydınlar
Osmanlı dilinden ibn kemal, tarih, nısancı cafer çelebi, şair ve osmanlı devletçisi,
Müstakbel sadrazam Pargalı İbrahim Paşa ve diğerleri.

Ergenlik çağındayken devşirmesinden nefret etsem de bunun senin olacağını anladım.
Doğru kişilerle birlikte olursanız yükselme fırsatı.

Jenízaro’nun 1514’teki Osmanlı savaşı Çaldıran gibi çeşitli savaşlara nasıl katıldığı-
1517’den Memluka, 1535’teki Bağdat Seferi ve Osmanlı-Safávıda Savaşı
1555 yılına kadar süren savaşlara giderken şiir yazmaya da ayrılmış,
Bu size çok önemli kişilerin, hatta aynı padişahın saygısını kazandırır.
Taşlıcalı yahya’nın khayalı mehmed bey diye bir şiir düşmanı vardı. Taşlıcalı yazdı
Khayalı’ya karşı şiir ve onu Sultan Süleyman’a ve sadrazam Rüstem’e gösterdi.
Paşa, Osmanlı-safávıda seferi sırasında. Ve o sadece Rüstem Paşa düşmedi ona
Kısa bir süre sonra şairlerin düşmanı ilan edilen khayalı boşuna. Rüstem
Paşa, taşlıcalı’ya hediye olarak çeşitli vakıfların idaresini vermiştir.
Bursa ve Constantinopla. Taşlıcalı, şehzade Mustafa ile görüştü ve
Çoğu kişinin sandığı gibi büyük bir padişah olurmuş ama Taşlıcalı’nın bahtı değişecekmiş.
1553’te şehzade mustafa padişahın emriyle boğulduğu zaman, buna inandığı için
Ona ihanet edecektim. Taşlıcalı cinayetle ilgili şiir yazdı
Şairin talihsizliği halk arasında büyük kabul görmüştür. varsayım
Bu cinayetin müellifi büyük vezir Rüstem Paşa’nın hoşuna gitmedi.
Padişahı konuştuğu için idam edilmeye ikna etmeye çalışan o şiir
Aynı padişahın verdiği bir karar hakkında, ancak Süleyman bunun uygulanmasını yasakladı, ancak Vakıfların idaresi onu elinden aldı. Doğrulanmamış bir şey, eğer o zaman
Mustafa’nın idamına şehzadenin ablası denilen razıyeyle evlendi, Bakım niyeti. Ama dediğim gibi doğrulanmadı ve birçok tarihçi Bunun olduğuna inanmıyorlar. Evet evli olduğu ve en az 1 oğlu olduğu biliniyor. Adem çelebi. Padişah onu balkanlara sürdü, Öldükten sonra bile Rüstem Paşa aleyhine şiirler yazmaya devam ettiği yer.

Bu. Padişahın emriyle seferlere katılmak gerekirken, 1566’da Zigetvar’dan kuşatmaya yaklaşık 64 yaşında katıldığı bilinmektedir. Hangi yılda öldüğünü bilmiyorsunuz ama 1575 ile 1582 arasında olduğuna inanıyor. Yer ve gömü. Bazıları onun loznica, sırbistan’da öldüğünü ve gömüldüğünü söylüyor ve diğerleri Konstantinopolis’te gömüldü.

Taşlıcalı yahya osmanlı şairlerinden biridir. Düşündüğünü yazmaktan çekinmediği 17. ve askeri yüzyılın en ünlüsü, Padişahın iyiliğini kaybedecek olsam da. Belki kızlarından biriyle evlendi, belki de evlenmedi.


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular