HomeMAIN82. Vilayetimiz “Kıbrıs ve Adalar Denizi Vilayeti” olmalıdır

82. Vilayetimiz “Kıbrıs ve Adalar Denizi Vilayeti” olmalıdır

Harita: Osmanlı Vilayetleri 1899 ve Adalar Denizi Vilayeti
Haritada Kıbrıs’ın üzerinde Archipelago Vilayet yazıyor. Tüm turuncular bu Adalar Denizi Vilayeti. Çanakkale (Biga) Midilli Adalar Rodos Girit Kıbrıs.
Demek Osmanlı, Akdeniz’e bir bütün olarak, Adalar Denizi olarak bakmış. Adaları da Çanakkale vilayeti ile irtibatlandırmış. Stratejik bir bakış. ÖNEMLİ.

 

Gelibolu yarımadası, Edirne vilayetine ait.

82. Vilayetimiz “Kıbrıs ve Adalar Denizi Vilayeti” olmalıdır tezimi youtube videosunda dile getirdim. (tıklayın)

Hatay Cumhuriyeti’nin 1939 yılında ana vatan topraklarına katılmasının ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de aynı süreci yaşaması beklenmektedir. 50 yıllık tecrübenin gösterdiği yegane ve apaçık gerçek bu şekildedir.

Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu ile Kıbrıs adasının, bir süre sınırlaması olmaksızın kendi şahsi ikbal ve saltanatı için Abdülhamid tarafından İngiltere’ye kiralamasının bedelini İmparatorluk Birinci Dünya Savaşı ile birlikte 1914 yılında ödemiş ve Kıbrıs adası İngiltere tarafından işgal edilmiştir.

Yüzyıl  süreli bir kira sözleşmesi ile Hong Kong’un sınırlı bir toprak parçasını kiralayan İngiltere 1997 yılında sürenin tamamlanmasını takiben Hong Kong’un tamamını, kendisine ait olan kısımlarını da Çin’e devretmek zorunda kalmıştı.

En güneyimizdeki bir vilayet konumu ile Kıbrıs hem Afrin hattına doğru olan konumu ile birlikte Suriye sınırındaki tehditlerin bertaraf edilmesinde ve hem de Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu ve Adalar Denizi’ndeki adalarımızı ve Yunanistan tarafından işgal edilmiş ve anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmış adaları vilayet bünyesinde dahil ediyor olması ile birlikte denizdeki bir savunma hattı özelliğini öne çıkartacaktır. 

Bu durumda Saros Körfezi’nden İskenderun Körfezi’ne kadar olan hat boyunca ülkemizin denizlerdeki haklarının müdafaa edilmesi ve Libya ile olan münhasır ekonomik bölgenin hayatiyetinin sağlanması anlamında emperyalizmin karakol devletleri olan Yunanistan ve İsrail’e denizlerden set çekilmesi anlamında stratejik bir görev ifa edecektir. Kıbrıs Harekatımızın 50.yılının bize gösterdiği net mesaj bu şekilde algılanmalıdır.

Kıbrıs barış harekatımızın ardından bir sene sonra 1975, 20 Temmuz’unda Ege Ordusu kurulmuş olması rağmen ki bu Ordu NATO dışındadır, Yunanistan’ın Adalar Denizi’ndeki sinsi sinsi kazanımlarına, siyaset adamlarımızın aymazlıkları neticesinde, karşı konulamamıştır.

Bu durumda 82. vilayetin Adalar Denizi’ndeki ve Doğu Akdeniz’deki haklarımızın savunulması açısından caydırıcılığı önem kazanmaktadır. 

Emperyalizmin karakol devleti Yunanistan’ın işlevi, AB ve ABD’yi yani batıyı temsilen Türkiye’nin haklarına adım adım el konulmasıdır, bu sebeple ABD harekatın ardından Türkiye’ye ambargo uygulamış, 12 Eylül darbe rejimine Yunanistan’ın NATO üyeliğini dikte ettirmiş ve kendi kurguladığı bir yapı olan Avrupa Birliği ise Kıbrıs Rum kesimini bünyesine alarak birliğin doğu Akdeniz’e doğru genişlemesi sağlanmıştır.

Türkiye ise göçmenlerin Avrupa’ya intikalinin engellendiği bir tampon devlet konumuna düşürülmüştür. Çünkü tampon olarak kullanarak göçmenlerin Avrupa’ya erişimini engelleyen Avrupa Birliği diğer yandan Kıbrıs adasının güneyini kullanarak kendisine doğu Akdeniz’de zamanında Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan bir toprak parçası edinmiş ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girişine bu şekilde de “gözünün üstünde kaşın var” tarzında suni bir engelleme icat etmiştir.

Buradan çıkarılacak stratejik ders ise Türkiye’nin Akdeniz havzasında kendi birliğini oluşturacak adımları bir an evvel ivedilikle atmasının gerekliliğidir. 

Bu anlamda da bir savunma hattı teşkil edecek olan 82. vilayetin Kıbrıs merkezli olarak tesis edilmesi, bir zamanlar teröre karşı yapılandırılan olağanüstü hal bölge Valiliği’nin bu kez de 82. vilayet nezdinde oluşturulması neticesinde hayati önem kazanmaktadır.

 

İlave Kaynaklar: 


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Most Popular