HomeTURKISH LEARNERS & STUDENTSTURKISH LANGUAGENon Turkish Scholars devoted to Turkish Language

Non Turkish Scholars devoted to Turkish Language

Dear Readers,

We have reserved this issue of our magazine for foreigners who have devoted their lives to our Turkish language. They say that they are foreigners who are interested in studies on Turkish language and dialects and our Turkishness and astonish us with what they have revealed. These studies of foreigners date back to the centuries before Christ. The tendency of us, that is, the Turks, to scientific studies about themselves begins with Mahmud of Kashgar in the eleventh century.

Eight centuries later it gains momentum. Domestic or foreign; Of course, it is what we do that paves the way for scientists to serve our language and culture. In short, it is our handcrafted items, our epics that tell our world ordeal, our destination with embroideries, our eternal stones that embody time, and our social and political relations.

These are the secrets of our mirror.

Also, “Even a person speaks a word / A word to say / This
Those of us who say the hell of the world / Eight flights are a word.

The editor of this issue, esteemed Turcologist Prof. Dr. Ahmed Buran. We would like to thank him, the faculty members and staff of Fırat University who contributed, and the friends who were guests of our issue from afar. However, it is not possible to fit those who dedicate their years to our Turkish language and bring our works to light between two covers of a magazine. We hope they turn it into a book volume from them.

3 Ahmet Buran Fransa’da Türklük bilimi…
7 Osman F. Sertkaya Annemarie Von Gabain…
11 Yahya Akengin Mavi mezar
14 Mahmut Bahar Halam ve kumrular
15 Dylan Thomas çev. Birdal Akar O güzelim geceye
16 İsmail Aykanat Orda konuştuklarımız
17 Vahit Türk Willy Bang Kaup
20 Bilgehan Atsız Gökdağ Andreas Tietze
24 Ahat Üstüner Türkçeye ve Türkiye’ye gönülden bağlı Macar Türkolog
29 Nurettin Demir Lars Johanson
33 Nevzat Özkan Az bilinen konuların bilgesi: Aleksandr Garkavets
37 Çimen Özçam Nicholas Poppe
40 Ahmet Turan Sinan Ettore Rossi’nin Türklük bilgisine katkıları
42 Afak Şıhlı çev. İmdat Avşar Bir ömrün son gecesi
45Rıfat Araz Bu Tevhîd”Gül”ünün…
46 Mehmet Baş Azdan bile çokmuşlar
47 H.Samet Koparan İki feryat arasında küheylan
48 Erhan Aydın Takashi Ōsawa
51 Ercan Alkaya Friedrich Wilhelm Radloff
58 Gürer Gülsevin Gerhard Doerfer
61 Birol İpek Güney Koreli bir Türkolog
64 Erdoğan Erbay röp.: Emine Koca
68 Mustafa Sever Sarayova’da bir Türkolog…
74 Cengiz Alyılmaz Çinli bilim adamı…
76 Ahmet Günşen Köklerini Türk dili ve tarihinde arayan bir Macar…
84 Serdar Yavuz Bernt Brendemoen
87 Mehmet Özeren Nikolay Aleksandroviç Baskakov
91 Bekir Oğuzbaşaran Rubaiyyât-ı Oğuz’dan
92 Mihriban Tursun Aydın Zhang Dingjing
94 Yelda Yeşildal Eraydın Polonya Türklük bilimi çalışmaları…
96 Süleyman Kaan Yalçın Andrey Nikolayeviç Kononov
99 Galip Şefahet çev. Abdulkadir Özkan Merdiven
100 Kübra Gök Üşümüş dağlar

101 Ahmet Doğru Su yatağı
102 Ferhat Nitin Aralamak doğan güneşi
103 Murat Aka Arvo Martti Oktavianus Räsänen
107 Veysel Karaca Vilhelm Ludwig Peter Thomsen
109 Bilgit Sağlam Sir Gerard Clauson
112 Osman Suroğlu / Çizgi

Muhterem Okurlar,

Dergimizin bu sayısını ömürlerini Türkçemize adamış yabancılara ayırdık. Derler ki Türk dili ve lehçeleriyle, Türklüğümüzle ilgili çalışmalara eğilen ve ortaya çıkardıklarıyla bizleri hayrette bırakan yabancılardır. Yabancıların bu çalışmaları milattan önce bilmem kaçıncı yüzyıllara kadar uzanır. Bizim, yani Türklerin kendilerine dair bilimsel çalışmalara yönelmesi ise on birinci yüzyılda Kaşgarlı Mahmud ile başlar. Sekiz asır sonra hız kazanır. Yerli veya yabancı; bilim adamlarının dil ve kültürümüze hizmette bulunmalarının yolunu açan elbette yapıp ettiklerimizdir. Kısaca söylersek, el emeği göz nuru eşyalarımız, dünya çilemizi, menzilimizi nakışlı bezekli anlatan destanlarımız, zamanı somutlaştıran bengi taşlarımız ve sosyal ve siyasi ilişkilerimizdir.
Aynamızın sırı bunlardır.

Bir de “Kişi bile söz demini / Demeye sözün kemini / Bu
cihan cehennemini / Sekiz uçmağ ede bir söz” diyenlerimiz.

Bu sayımızın editörü değerli Türkolog Prof. Dr. Ahmet Buran. Kendisine, emeği geçen Fırat Üniversitesi öğretim üye ve elemanlarıyla uzaktan yakından sayımıza konuk olan dostlara teşekkür ediyoruz. Ancak Türkçemize yıllarını adayarak eserlerimizi gün yüzüne çıkaranları hepten bir derginin iki kapağı arasına sığdırmak mümkün değil. Kendilerinden bir kitap hacmine dönüştürmelerini umuyoruz. 73. sayımızın dosya konusu “Edebiyat ve Düş”. Yeniden buluşmak ümit ve dileğiyle Allah’a emanet olunuz.
Bizim Külliye

https://www.academia.edu/40359816/%C3%96MR%C3%9CN%C3%9C_T%C3%9CRK%C3%87EM%C4%B0ZE_ADAMI%C5%9E_YABANCILAR

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular