HomeMAINNeden Gelişemiyoruz? 10 bin dolarlık duvarı aşamıyoruz?

Neden Gelişemiyoruz? 10 bin dolarlık duvarı aşamıyoruz?

Birleşmiş Milletlerin yaptığı sınıflamaya göre gelişmişlik seviyesi için temel ölçüt kişi başına düşen millî gelirdir. Buna göre kişi başına düşen millî gelirin 1.000 ile 10.000 dolar arasında olduğu ülkeler gelişmekte olan ülkeler; 10.000 doların üzerinde olduğu ülkeler ise gelişmiş ülkeler olarak belirlenmiştir.

Neden Gelişemiyoruz? 10 bin dolarlık duvarı aşamıyoruz?

Bu soruya aslında verilebilecek çok sayıda cevaplar sözkonusudur fakat bunların arasında bir tanesi vardır ki kendisini çok belirgin olarak göstermeyen bir olgudur bu. Bahsettiğimiz düşünce gücüdür. Türkler düşünce gücü ve sorgulama konusunda maalesef çok zengin tarihi ve kültürel birikimlerine karşın gerilerde yer almaktadır. Sürekli geçmişlerindeki zengin bilgelik birikimine karşın hep benci ve bencil yaklaşımlar neticesinde toplumu ve devleti kapsayıcı çözümler geliştirememektedirler.

Siyasi gücü elde edenler bunu toplum ve devlet için değil ama cemaatler tarikatlar ve yakın hısım akrabalar için bir fırsat alanı olarak değerlendirmektedirler. Bunun neticesinde de dünyadan kopuk bir manzara göstermektedirler. Türkiye aslında bir yarımadadır ve daha ötesi kıtalar arası bir yarımadadır ve burada geçiş alanları sözkonusudur fakat Türkler bu geçiş alanlarını AB ve ABD’den gelen üç kuruşluk yardımlarla  heder etmekte, göçmenleri ülkesinde tutarak gelir elde etme hevesi neticesinde çok daha fazlasını masraf olarak üstlenmektedirler.

Amerika’nın kalkınmışlığının temelinde yatan düşünce kuruluşlarıdır. Türkiye’deki düşünce kuruluşları ise maalesef düşünce üretmemektedirler. Tabii burada düşünce üretiminden bahsederken karar alıcıların önüne çok sayıda alternatif düşünceler ve çözüm önerilerinin konulması önem kazanmaktadır, fakat böyle bir durum söz konusu değildir. Proje önerilerimizde ana başlık olarak değerlendirdiğimiz düşünce konusu 10.000 dolarlık barajı aşamamızın ana sebebidir. Amerika’nın siyah elması olan Apple bir düşünce gücü ürünüdür, bir düşüncedir ve Apple iPhone telefonunun gram değeri Türkiye’nin ihracat kilogram değerinden 2,5 misli daha fazladır. Bu hazin bir tablodur, demek ki düşünce gücünü alabildiğine geliştirmemiz stratejik derecede önemlidir.

Kızıl Elma ve Siyah Elma (Apple)


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Most Popular