HomeREADERSPHILOSOPHY & WISDOMLevendname: 🍀Time 🍀 Ground 🍀 Mind

Levendname: 🍀Time 🍀 Ground 🍀 Mind

🍀 LEVENDNAME 🍀

Zeminde ve zamanda hareketli olan zihin zengindir.

The mind, which is mobile in time and in space (ground) is rich.

🍀 LEVENDNAME 🍀

Zihin, zaman ve sahadaki hareketlilikle canlanır, aktive olur.

Mind is activated with movements in time and space (ground).

🍀 LEVENDNAME 🍀

Evrende hareketsiz hiçbir nesne, hiçbir cisim bulunmamaktadır. Hareketsizlik insana da depresyon bulaştıracaktır

There is no motionless object, no object in the universe. Inactivity will also infect people with depression.

🍀 LEVENDNAME 🍀

İzafiyet Teorisi; zaman, mekân ve hareket olaylarının birbirinden bağımsız olmadıklarını söyler.

The theory of relativity states that time, space and motion events are not independent of each other.

🍀 LEVENDNAME 🍀

Zaman harcamaz iseniz;
Zeminlerde de
Zihinlerde de
Zinhar yoksunuzdur

If you don’t spend the time;
Also on the field

in minds too
You are totally missing

🍀 LEVENDNAME 🍀

Sahada yoksanız, zihinlerde de yeriniz olamaz. Sizi kim tanır?

If you are not on the field, you cannot have a place in the minds. Who knows  and awares you?

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular