Kazakhs

From Professor Ahmet Tasagil

I would like to share some of my thoughts about Kazakhs on the independence day of Kazakhstan.

My perspective on the Kazakhs living in different parts of Mongolia, mainly Nalayh, in the vast area stretching from the Volga river to the deserts of Kansu-Ordos and in Koşağaç and Bayan-Ölgiy is based on the history of Turkish tribes. B.C. The territory of Kazakhstan, where Ting-ling (Ogur) tribe groups lived during the Huns, became the home of the Toles first and then the On Ok (Turgis/Oghuz) during the Gok Turk period.

Kipchaks of the Irtysh tribe emerged at the end of the 9th century and dominated the area stretching from the plains of Hungary to Egypt, from India to Tatarstan. With the weakening of the Golden Horde state, the tribes that formed the eastern wing of the state began to act independently in the middle of the 15th century, and as a result, both the Kazakh Khanate and the Kazakhs emerged.

Considering the stature system of the Kazakhs, it is seen that especially the large stature comes from historical depths. In other words, when the dominance of Genghis Khan and his sons weakened, the tribes in the steppe were organized as Kazakhs. Cossacks are an alliance of tribes that do not prefer settled life. From this point of view, Kazakh = powerful man, power man, in my opinion.
Today, Kazakhs are the people who have managed to preserve the old Turkish customs and traditions. Therefore, they have a special place in the history of the Turkish World.

Being able to survive in the vast steppes of Eurasia despite hunger, thirst and Russian cruelty is a great achievement.

…………………………………….

Profesör Ahmet Taşağıl’dan

Kazakistan’ın bağımsızlık gününde Kazaklar hakkında bazı düşüncelerimi paylaşmak isterim.
Volga ırmağından Kansu-Ordos’un çöllerine kadar uzanan geniş sahada ve Koşağaç ile Bayan-Ölgiy’de Moğolistan’ başta Nalayh olmak üzere değişik yerlerinde yaşayan Kazaklara benim bakış açım Türk boyları tarihi üzerindendir. MÖ. Hunlar zamanında Ting-ling(Ogur) boy gruplarının ömür sürdüğü Kazakistan toprakları Gök Türk devrinde önce Töleslerin daha sonra On Ok (Türgiş/Oğuzların) yurdu olmuştur.

İrtiş boyundaki Kıpçaklar, 9.yüzyılın sonlarında ortaya çıkıp Macaristan ovalarından Mısır’a, Hindistan’dan Tataristan’ kadar uzanan sahada hakim olmuşlardır. Altınordu devletinin zayıflaması üzerinde devletin doğu kanadını oluşturan boylar 15.yüzyıl ortalarında bağımsız hareket etmeye başlamış, neticede hem Kazak Hanlığı hem de Kazaklar ortaya çıkmıştır.

Kazakların boy sistemine bakıldığından özellikle büyük boyların tarihi derinlerden geldiği görülür. Yani Cengiz Han ve oğullarının hakimiyeti zayıflayınca bozkırdaki boylar Kazaklar olarak teşkilatlanmıştır. Kazaklar yerleşik hayatı tercih etmeyen boyların ittifakıdır. Bu açıdan bakıldığında bana göre Kazak= Muktedir adam, erkin adam demektir.
Günümüzde eski Türk töresini ve geleneklerini korumayı başarmış halktır Kazaklar.. Bu yüzden Türk Dünyası tarihinde özel bir yere sahiptirler..

Avrasya’nın uçsuz bucaksız bozkırlarında açlığa, susuzluğa ve Rus zulmüne rağmen ayakta kalabilmek büyük başarıdır.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular