HomeTURKISH LEARNERS & STUDENTSTURKISH LANGUAGEInsight of Turkish and English Languages

Insight of Turkish and English Languages

Regarding the alphabet, the Ottomans were indeed very intelligent people. They used the Arabic alphabet as their property. They created a magnificent language once. Ottoman Turkish is a very big language. It is an expressive language that can reveal all kinds of complex subtleties with a tremendous expressive ability.

This language has a dictionary of the famous Sir James Redhouse, who made a lexicon between English and Turkish, which was published in 1890. English-English Lexicon. He says there, 1890, that there are two major languages ​​in the world, one English and one Ottoman Turkish. There are a hundred thousand words in these two languages. He says I have finished ninety thousand of them, I am publishing them as a dictionary, if my life is loyal, I will complete them.

English, which he called two great languages, you know, England was a super power in 1890. He ruled the world. His language was not yet mastered. The diplomatic language was French then it was Italian a hundred years ago, but English was also a major language. I studied French in my youth, the French pride themselves on the clarity of French. The precision of the French language is pure bullshit.

Precisely in English. The precision of the English language Now that everyone knows English, take a mediocre Anglo-American writer and read them. They censor a lot. They think that Allah created the pen and paper, not everyone can spend it like that.

You cannot remove a word, if you take a word from a sentence of an English or an American Anglophone writer, the sentence will be broken. If you take the French, one word, two words, if you take them all, it won’t change much. It’s like such an important language, said Redhouse. If you get a hundred thousand words thing in both languages ​​in 1890, you’ll see Redhouse’s dictionary.

Prof Dr Mehmet Genç (1934-2021), Ottoman Empire Conference, 13 May 2017, Ali Emiri Cultural Center, Fatih, Istanbul

……………………………………………………..

Alfabeyle ilgili Osmanlılar hakikaten çok zeki insanlardı. Arap alfabesini Arapçayı kendi malları gibi kullandılar. Muhteşem bir dil yarattılar bir kere. Osmanlı Türkçesi çok büyük bir dildir. Çok büyük muazzam ifade yeteneği olan her türlü karmaşık incelikleri ortaya koyabilen ifade edebilen bir dildir.

Bu dilin İngilizce ile Türkçe arasında Lugat yapan meşhur Sir James Redhouse’un 1890’da çıkmış lugatı vardır. Turkish-English Lexicon diye. Orada diyor ki dünyada 1890 iki büyük dil var bir İngilizce bir de Osmanlı Türkçesi diyor. Bu iki dilde yüzer bin kelime var. Ben bunların doksan binini bitirdim lugat olarak yayınlıyorum diyor ömrüm vefa ederse tamamlıyacam.

İki büyük dil dediği İngilizce 1890’da biliyorsunuz İngiltere süper güç idi. Dünyaya hakimdi. Dili henüz hakim değildi. Diplomatik dil Fransızca’ydı o zaman yüz sene önce de İtalyanca idi ama İngilizce de büyük bir dildi. Ben Fransızca okudum gençliğimde Fransızlar Fransızcanın vuzuhu diye övünürler. Fransız dilinin kesinliği tamamen laf.

Kesinlik İngilizcede. İngiliz dilinin kesinliği İngilizce şimdi herkes bildiğine göre vasat bir İngiliz-Amerikan yazarını alın okuyun vasat yani çok parlak Nobellik veya çok vasatın altında kitap da çıkarmazlar. Çok sansür ederler. Kağıdı kalemi Allah yarattı, herkes böyle harcayamaz diye düşünürler.

Kelime çıkaramazsınız bir İngiliz’in, bir Amerikalı Anglofon bir yazarın cümlesinden kelime alırsanız cümle bozulur. Fransız’ınki alsanız bir kelime iki kelime hepsini alsanız fazla değişmez. Bu kadar önemli bir dil gibidir diyordu Redhouse. 1890’da iki dilde de yüzer bin kelime şeyi alırsanız Redhouse’un lugatını görürsünüz.

Prof Dr Mehmet Genç (1934-2021) Osmanlı İmparatorluğu Konferansı, 13 Mayıs 2017, Ali Emiri Kültür Merkezi, Fatih, İstanbul


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular