HomeTURKEY TRAVELLERSANCIENT REGIONSDidyma, Apollonius Temple, 1975

Didyma, Apollonius Temple, 1975

Who knows how an attractive God, Goddess statue adorned this column reaching to the sky? Didim Temple Izmir Trip April 1975

Göğe uzanan bu sütunu nasıl da alımlı bir Tanrı, Tanrıça heykeli süslüyordu kimbilir? Didim Tapınağı İzmir Gezisi Nisan 1975

While the three fluted columns could only survive with their roots, the ring-ring column stands upright. 2700 years old open air museum. A typical Turkey landscape. The rings at the bottom of the grooved marble columns are also decorated with ornaments. One thinks, “Is the marble strong enough to withstand?” The uninterrupted struggle and determination of the people of my country for thousands of years. A jewel of marble stone, hidden behind the grass. Engraving their writings on granite stones, it is a divine sight that the Göktürks, who reached the Aegean coasts from the Silk Roads, were accustomed to and not alienated. Didim Temple Apollon Cult Izmir Trip April 1975

Üç yivli sütun ancak kökleri ile ayakta kalabilmiş iken, halka halka sütun dimdik ayakta. 2700 yıllık açık hava müzesi. Tipik bir Türkiye manzarası. Yivli mermer sütunların diplerindeki halkalar da bezemelerle işlenmiş. “Mermere kuvvet mi dayanır” diye düşünüyor insan ama dayanmış. Yurdumun insanının binlerce yıldır süregelen kesintisiz mücadele gücü ve azmi. Otların arkasına saklanmış mermerden, taştan bir mücevher. Yazılarını granit taşlara nakşede nakşede İpekyollarından Ege kıyılarına ulaşan GökTürklerin alışık oldukları, yabancılamadıkları ilahi bir manzara. Didim Apollon Tapınağı İzmir Gezisi Nisan 1975

I wonder which meanings were being carried out by herringbone decorations, huge columns, marbles. A magnificent temple from the treasury of Turkey, the land of people who have refined their souls with their beliefs. Cut stones. The troubles of the people of the time, their search for a cure, their dreams, their sorrow, their gloom, showed themselves as lines, ripples and crevices on the stones of the temple. Didim Temple Friday 25 April 1975 Izmir

Ne anlamlar taşımaktaydı acaba balıksırtı süslemeler, devasa sütunlar, mermerler. İnançları ile ruhlarını inceltmiş insanların ülkesi Türkiye hazinesinden görkemli bir tapınak. Kesme kesme taşlar. Zamane insanlarının dertleri, derman arayışları, hayalleri, gam, kasavetleri, tapınağın taşlarında çizgiler, dalgalanmalar, yarıklar olarak kendini göstermiş. Didim Tapınağı 25 Nisan 1975, Cuma. İzmir

The root bases of the huge, thick-bodied temple columns have survived to the present day. It’s like a doorway to a time tunnel. The sounds of rites, offerings and hymns remained at the entrance of the door, which is reached by marble stairs. Contrary to the stones placed on top of each other in the Egyptian pyramids, what is observed here is always a subtle aesthetic on marble. Didim Temple Izmir April 1975

Kalın gövdeli devasa tapınak sütunlarının kök dipleri ayakta kalarak günümüze kadar uzanmış. Zaman tünelinin giriş kapısıdır sanki. Ayinler, adaklar, ilahilerin sesleri hep mermer merdivenlerden çıkılan kapının girişinde kalmışlar. Mısır piramitlerinde üstüste konulan taşların aksine burada gözetilen hep mermer üzerinde ince bir estetik. Didim Tapınağı İzmir Nisan 1975

The main gathering place of the temple. The remaining main columns, column roots. Each side is full of pillars. Who knows what sacrifices were made to the Goddess Apollo. Its roof is covered with wood. There is no dome technology yet. Two master architects from the neighboring city of Miletus were going to build the Hagia Sophia Church temple in Istanbul 1200 years later, this time with a dome. Didim Temple Apollon Cult Izmir Trip April 1975

Tapınağın ana toplanma yeri. Geride kalan ana sütunlar, sütun kökleri. Her yan sütunmuş demek. Ne adaklar adandı kimbilir Tanrıça Apollon’a. Çatısı ahşap ile örtülü imiş. Henüz kubbe teknolojisi yok ortada. Komşu şehir Milet’li iki usta mimar ise 1200 yıl sonra İstanbul’da Ayasofya Kilise mabedini bu sefer kubbeli olarak inşa edeceklerdi. Didim Tapınağı Apollon Kültü İzmir Gezisi Nisan 1975

© Copyright photos by Levent Ağaoğlu

Ashtrays and salt shakers on the plain restaurant table, in front of it is the Didim Apollon Temple, a world masterpiece. 22 km away from Miletus, Capital of Philosophy of the World. The juxtaposition of philosophy and faith. Marble pillars rising to the sky by being cut into circles, twin marble pillars with grooves. Elder tourist took care of the best instance by crossing his legs with the camera team. Didim Temple Apollon Cult Izmir Trip April 1975

Sade lokanta masasında kül tablaları, tuzluklar, önünde ise bir dünya şaheseri Didim Apollon Tapınağı. 22 km ötesinde Dünya Felsefe Başkenti Milet. Felsefe ve inancın yanyanalığı. Halka halka kesilerek göğe yükselen mermer sütunlar, yivli ikiz mermer sütunlar. Turist amca kamera takımı ile bacaklarını çapraz yaparak pür dikkat kesilmiş. Didim Tapınağı Apollon Kültü İzmir Gezisi Nisan 1975

The gigantic columns of the Temple of Apollo in Didim have reached the present day from more than a thousand years. The curious eyes of the young man focused on what kind of future awaits him. Wisdom columns and stones probably have something to say about this. Shall we ask? Didim Temple Izmir Trip April 1975

Didim Apollon tapınağının devasa sütunları bini aşkın yılların ötesinden günümüze kadar uzanmış. Gencin meraklı bakışları ise nasıl bir geleceğin kendisini beklediğine yoğunlaşmış. Bilgelik sütunlarının, taşlarının da bu konudaki diyecekleri vardır herhalde. Sorsak mı acaba? Didim Tapınağı İzmir Gezisi, Nisan 1975

Young guide candidates are at the Bergama Asklepion. The joy of the discovery journey of the country’s treasures can be seen on the faces. Memories pile up frame by frame. Fertile lands where marble and stones turn into treasure. Wisdom in stone. Journey from the balbals of Asia to the curly-haired white marble statues of Asia Minor. Bergama Asklepion Saturday, April 26,1975

Genç rehber adayları Bergama Asklepionu’nda. Ülkenin hazinelerinin keşif yolculuğunun keyifi yüzlerden okunuyor. Hatıralar kare kare birikiyor. Mermer ve taşların hazineye dönüştüğü bereketli topraklar. Taşdaki bilgelikler. Asya’nın balballarından, Küçük Asya’nın kıvırcık saçlı beyaz mermer heykellerine yolculuk. Bergama Asklepion Cumartesi, 26 Nisan 1975

  • Didim Temple Apollon Cult Izmir Trip April 1975
  • Didim Temple Apollon Cult Izmir Trip April 1975
  • Didim Temple Izmir April 1975
  • Didim Temple Friday 25 April 1975 Izmir
  • Didim Temple Apollon Cult Izmir Trip April 1975
  • Didim Temple Izmir Trip April 1975

 

 

 

 

 

 


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Most Popular