HomeREADERSCIVILISATIONSByzantium articles at TDV Encyclopedia of Islam

Byzantium articles at TDV Encyclopedia of Islam

bizans için 42 madde bulundu.
BİZANS
Roma İmparatorluğu’nun devamı olarak 330-1453 yılları arasında Balkan yarımadası, Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır’da hüküm süren ve Doğu Roma diye de anılan imparatorluk.

 

AYASOFYA
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin ulucamii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed.

 

HERAKLEİOS
Bizans imparatoru (610-641).

 

SAVÂİF  الصوائف
Bizans üzerine yaz aylarında düzenlenen seferler.

 

DUKAS
Bizans tarihçisi.

 

KORKUT CAMİİ
Antalya’da Bizans kilisesinden dönüştürülen cami.

 

RUM  الروم
Roma, Bizans, Rumlar ve Anadolu’yu ifade eden bir isim.

 

YERMÜK SAVAŞI  معركة اليرموك
Suriye’de Bizans egemenliğini sona erdiren ve müslümanların bölgeye hâkim olmasını sağlayan savaş (15/636).

 

AVÂSIM  العواصم
İslâm devletleriyle Bizans İmparatorluğu arasındaki müstahkem sınır bölgelerine verilen ad.

 

BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT
Almanya’da yayımlanan Bizans araştırmaları dergisi.

 

BYZANTION
Belçika’da yayımlanan Bizans araştırmaları dergisi.

 

CHALKOKONDYLES, Laonikos
XV. yüzyıl Bizans tarihçisi.

 

BALABAN AĞA MESCİDİ
İstanbul’da eski bir Bizans yapısından çevrilmiş mescid.

 

KAYSER  قيصر
Araplar’ın Roma ve Bizans imparatorları için kullandıkları unvan.

 

MÛTE SAVAŞI  غزوة مؤتة
Müslümanların Suriyeli hıristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş (8/629).

 

PACHYMERES, Georgios
Osmanlılar hakkında bilgi veren ilk Bizans tarihçisi.

 

AMMÛRİYE
İçbatı Anadolu’da İstanbul’dan Çukurova’ya giden eski Bizans askerî yolu üzerinde bugün harabeleri bulunan eski bir şehir ve kale.

 

BOZDOĞAN KEMERİ
İstanbul’da Geç Roma – Erken Bizans dönemine ait su kemeri.

 

CERÂCİME  الجراجمة
Toros ve Amanos dağlarında yaşayan ve Bizans İmparatorluğu’na asker olarak hizmet veren hıristiyan bir topluluk.

 

İMRAHOR İLYAS BEY CAMİİ
İstanbul’da XV. yüzyıl sonlarında eski bir Bizans kilisesinden çevrilen cami.
KALENDERHÂNE CAMİİ
İstanbul’da Fâtih Sultan Mehmed tarafından eski Bizans kilisesinden çevrilmiş cami.
KÜÇÜK AYASOFYA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın ilk yıllarında bir Bizans kilisesinden dönüştürülen cami ile etrafındaki vakıf binalar.
DAGĀTIR  ضغاطر
İslâmiyet’i kabul ettiği için halk tarafından öldürülen Bizans patriği.
HALEBÎ CAMİİ

Edirne’de Ayasofya adıyla da tanınan eski bir Bizans kilisesinden dönüştürülmüş cami.bk. AYASOFYA CAMİİ
REISKE, Johann Jacob
Şarkiyatçılığın öncülerinden, İslâm nümismatiğinin kurucusu, Grek ve Bizans uzmanı.
ARSLANHANE
İstanbul’da Osmanlı devrinde bazı hizmetlerde kullanılmış eski bir Bizans kilisesi.
BABA CÂFER ZİNDANI
İstanbul’da Haliç surlarındaki bir burcun altında ve içinde Bizans ve Osmanlı dönemlerinde hapishane olarak kullanılan yer.
ESEKAPISI MESCİDİ ve MEDRESESİ
İstanbul’da Cerrahpaşa semtinde XVI. yüzyılda mescide çevrilen bir Bizans kilisesi ve yanındaki Mimar Sinan yapısı medrese.
FENÂRÎ ÎSÂ CAMİİ
İstanbul’da XV. yüzyıl sonlarında camiye çevrilen eski bir Bizans kilisesi.
FETHİYE CAMİİ
İstanbul’da XVI. yüzyıl sonlarında camiye çevrilen eski bir Bizans kilisesi.
AKMANASTIR
Konya ile Sille arasında Mevlânâ’nın ziyaret ettiği bir Ortodoks Bizans manastırı.
KUMANLAR

Bizanslılar ve Latinler tarafından Kıpçaklar’a verilen ad.bk. KIPÇAKLAR
SPHRANTZES, Georgios
Bizanslı tarihçi.
MALAZGİRT MUHAREBESİ
1071’de Bizans’la yapılan ve Türkler’e Anadolu’nun kapılarını açan meydan savaşı.
TEBÜK GAZVESİ  غزوة تبوك
Hz. Peygamber’in Bizanslılar’a karşı düzenlediği gazve (Receb 9 / Ekim 630).
ZÂTÜSSAVÂRΠ ذات الصواري
Müslüman Araplar’la Bizanslılar arasında yapılan ve müslümanların galibiyetiyle sonuçlanan ilk deniz savaşı (31/652 veya 34/655).
BATTAL GAZİ
Emevîler devrinde Anadolu’da Bizans’a karşı yapılan savaşlarda ün kazanmış, müslümanlar ve bilhassa Türkler arasında büyük bir gazi-velî hüviyetiyle yüceltilip destan kahramanı yapılmış müslüman emîr.
DÂNİŞMENDNÂME  دانشمندنامه
XI. yüzyılda İç Anadolu’da Bizans’a karşı yaptığı fetihlerle şöhret bulan ve burada kendi adıyla anılan bir devlet kuran Dânişmend Gazi’nin adı etrafında teşekkül etmiş fetih menkıbelerinden oluşan destanî roman.
ECNÂDEYN SAVAŞI  وقعة الأجنادين
Müslümanların Suriye ve Filistin’i fethi sırasında Bizanslılar’la yaptıkları ilk savaş (13/634).
MİRYOKEFALON SAVAŞI

Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıcarslan ile Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos arasında 1176’da meydana gelen ve Bizans’ın Anadolu’yu Türkler’den geri alma ümidini tamamen yok eden savaş.bk. KILICARSLAN II
MUKAVKIS  المقوقس
Mısır’ın fethi sırasındaki İskenderiye patriği ve Bizans’ın Mısır genel valisi.
KRITOVULOS, Mikhael
XV. yüzyılda Fâtih Sultan Mehmed’in hayatına ve seferlerine dair eseriyle tanınan Bizanslı tarihçi.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular