HomeMAINBilgelik Levendname

Bilgelik Levendname

Zindan Han (Inn) Main Gate Eminönü Saturday, January 4, 1975

© Copyright photo by Levent Ağaoğlu

At the door of the Zindan Inn, rosary in hand, sitting in his saddlebag and resting, dreaming of the future, a porter with his eyes on the horizon, his son next to him with a timid look. Zindan Han (Inn) Main Gate Eminönü Saturday, January 4, 1975
Zindan Hanın kapısında elde tespih, heybesinde oturarak dinlenen geleceği hayal eden, gözleri ufuklarda hamal, yanında ürkek bakışlar içinde oğlu. Zindan Han Ana Kapısı. Eminönü. 4 Ocak 1975 Cumartesi.

Bilgelik Levendname Bilgelik Levendname Bilgelik Levendname Bilgelik Levendname

 

Afro-AvrAsya ana kıtasının en ücra köşelerinde bile oğulları (Tolun, Kul) Bilgeleri (Tonyukuk, Kağan) ile varolan Türklerin düşünürleri neden sadece 1000 yıllık bir zaman dilimini esas alıp, aysbergin su altında kalan kısımlarını görmezler?
Ayarının ayırdında olandır Bilge..
Ayasofya ( kutsal bilgelik)  ve filosofya ( bilgelik sevgisi) çelişkisi
Batı’nın bilgelik’ten anladığı: Lawrence.
Bilge kavramı 103 Türk yazıtında en çok kullanılan 11.kavramdır. 57 kez kullanılmıştır.
Bilge Tonyukuk Yazıtı’nı, (0 Taşı) Bilgelik Evi’nin Harezmi Algoritmasını ve (0 Sayısı) Ayasofya Camii’nin Sofyalarını Sırlayan (0 Meridyeni) İstanbul alındığında 3.0 olmuştuk. Şimdi 2.1 imişiz. 4.0 ama nasıl?
Bilge:[Orhun Y,735] bilge kişig edgü alp kişig yorıtmaz ermiş [bilge kişiyi, iyi alp kişiyi yürütmezdi]
Bilgelik&Bilgiçlik farkı. Bilgelik, bilginin de üzerine çıkarken, bilgiçlik ise bilgiden de bihaber.
Bilgelik, Soru Sormaktır..
Bilgelikleri; Yazıtlara (Tonyukuk Yazıtı), Yazmalara (Kutadgu Bilig), Yapılara (Aya Sofya) nakşeden Medeniyetimiz; Yabancılaşmadan kurtarılmalıdır.
Bilgi insanı Bilgiç de Bilge de eder.
Bilgiç:[Ahmed Vefik P.Lehce-ı Osmani,876] Mütefazıl, danişfüruş.(Nişanyan S)
Bilgiçlikte ısrarlıyız, Bilge olabilecek miyiz?
Bilgiçseniz softasınızdır. Ama bilgeseniz sofyasınızdır.
Bir Bilge Tonyukuk daha olsaydı, matrix’e alınmazdık.
Bizde aslolan Bilgelik. Filozof ise Bilgeleri seven kişi. 14 şubat 2016
Cevap vermediklerimizi, duyup da duymazlığa geldiklerimizi, görmek istemediklerimizi, kaale almadıklarımızı, hep hatırlansın diye taşa yazılmış olduğu halde hatırlamak dahi istemediğimiz bilgelik yazıtlarımızı sıralamaya kalksak upuzun bir liste çıkar.
Çizgimiz Tonyukuk’un doğduğu YunZhong ile İstanbul ve Roma arasındaki 41.Paralel’dir.
Bilge Güç Hattı, Sıfır Taşlarını birbirine bağlamaktadır.
41.enlem aynı zamanda gez-göz-arpacık çizgimizdir; batı-doğu arasındaki gidiş gelişlerimiz, Doğu’nun bilgelik sırları:  Bilge Kağan….Bilge Tonyukuk….Aya Sofya (Kutsal Bilgi) Camii….Kutadgu Bilig..; Bilge Aliya
En değerli yeraltı kaynağımız, Türkistan coğrafyasının bağrında yatan; Aziz Bilgelerimize
Farabi, Türk Bilgeliğini ve devlet geleneğini esas almıştır.
Felsefe = (philo.sophy) = “bilgelik sevgisi” para ile alınıp satılabilir mi? Bilgi, sevgi ve para?!
Gönül kavramı batıya, felsefe kavramı da dilimize tercüme edilemiyor?
İlk yazar Bilge Tonyukuk ile başlayan yazı, yayın ve eleştiri geleneği…
İlteriş Kağan’ın bilgesi, çavuşu ben kendim idim. Bilge Tonyukuk Yazıtı.1B7
İstanbul-Semerkant-Turfan-Orhun; Bilgelik hattı, medeniyetler ittifakıdır. Asya ile aydınlanalım. 13 ara 2016
Mıyır mıyır küçük hesaplar ile strateji oluşamıyor. Dilimiz de o ayırımı ne de güzel yapmış. bilgiç ve bilge.
Oğuz Kağan destanının Bilgesi Uluğ Türük’ün, yazıtların Bilgelerinin; Bilge Tonyukuk’un ve Bilge Kağan’ın, Kutadgu Bilig (kutsal Bilgelik) yazarı Yusuf Has Hacip’in davranış kalıplarına yabancılaştıkça Bilgelik bize çok uzak; bizi ancak bilgiç’lik paklar.
Suskunluk ve olgunluktur bilgelik, sessizliğin gür sesidir; pişkinlik değil, iyi pişmişliktir acılarla kavrulan.
Şeyh Edebali’ye kadar gelen Bilge Kayınpeder geleneği Bilge Kağan’ın kayınpederi Tonyukuk ile başlamadı mı? Uzak Asya bağları? 1 Temmuz 2017
Türk’ün şifresi 3.0’dır; Bilge Tonyukuk Yazıtı’nı (0 taşı), Bilgelik Evi’nin Harezmî algoritmasını (0 sayısı) ve Ayasofya Camii’nin sofyalarını sırlayan (0 meridyeni) İstanbul alındığında 3.0 olmuştuk. Şimdi 2.1 imişiz. 4.0 ama nasıl? 15 kasım 2017
Türkistan sufi geleneği ile Bilge Tonyukuk’dan başlayan bilgelik geleneği ilişkisi?

Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular