HomeREADERSArt & CultureAphorisms from Iranian Turkish Scholar Anooshirvan Miandji

Aphorisms from Iranian Turkish Scholar Anooshirvan Miandji

Here are the words to frame and hang:

Hang it in the corner of your room. Words that will always be needed…

???Iranian (South Azerbaijani) Turkish and still living in our country, chemist and philosopher Dr. Exemplary observations about human and life from Anooshirvan Miandji (from Anushirvan Miyancı)!
1-?Brain is a hardware, every person has it! Mind is software, not every human being.
2-?The most perfect laboratory in the universe is the human brain! They synthesize by thinking what they want.
3- ?The first condition of being a scientist is to be able to boldly say what you don’t know.
4?A society needs those who read and think, not those who read!
5?The easiest way to get stupid is to stop wondering.
6-? It is not possible to produce a principled thought in a place where you can live with full stomach.
7-?Children reason better than adults! Because they have no prejudices.
8- ?One who thinks with two hundred words will never understand someone who thinks with two thousand words.
9-?Do you want great power? Here I show you that power! Imagination.
10-?If the child in you is alive, it means you are not getting old.
11-?If your thinking is poor, your other riches will not save you.
12-?I will give you a key that opens all doors! Two things are written on this key! One is patience, the other is kindness.
13-?Silent screams are more effective than loud shouts.
14-?Remove your tongue, fix it and put it back in! Because it is the root of all problems!
15-?A person cannot wake up unless he gives up what he wants to hear.
16-?The best thing to do in the face of right words is to step aside and listen quietly.
17-?Do what suits you on the subjects you are not an expert on and sit aside and sit quietly!
18-?Only he can prevent a person and stop him.
19-?The one who chooses the most difficult from the options in front of him will be successful.
20-?If you don’t give up, the truth will find you before and in the end.
21-?A person develops and matures not at the rate he experiences problems, but at the rate he solves problems.
22-?Don’t stop working on yourself! Otherwise, you will not be able to develop and mature.
23-?The farther you get away from the book and the library, the greater the ignorance! As ignorance increases, misery and disaster increase. What misery and disaster bring is pain and tears.
24-?Presenting immoral people as moral corrupts the morality of a society.
25-?If the majority of a society is trying to appear more moral than it is, know that there is a moral problem in that society.
26-?Maybe you are the savior when you give up hope from everyone and everything! There is another way than to be offended and accept and retreat to a corner! Combat.
27-?Societies that prioritize economic development over personal and mental development cannot be civilized.
28-?The intention, speech and action of a person with a beautiful heart are beautiful.
29-⭐Not the one whose stomach is full, but the one whose eyes are full is poor.
**********************************************************************

Her biri cerçeveletip asılacak sozler:
Odanızın köşesine asın. Her zaman lazım olacak sözler…
???İranlı (Güney Azerbaycanlı) bir Türk olan ve halen Ülkemizde yaşayan kimyacı ve felsefeci Dr. Anooshirvan Miandji’den (Anuşirvan Miyancı’dan) insana ve hayata dair ibretlik tespitler!
1-?Beyin bir donanımdır, her insanda vardır! Akıl bir yazılımdır, her insanda yoktur.
2-?Evrendeki en mükemmel laboratuvar insan beynidir! İstediğini düşünerek sentezler.
3-?Bilim insanı olmanın birinci şartı, bilmediğini yüreklice söyleyebilmektir.
4?Bir toplumun okuyup geçenlere değil, okuyup düşünenlere ihtiyacı var!
5?Aptallaşmanın en kolay yolu merak etmeyi bırakmaktır.
6-?Karın tokluğuna yaşanan bir yerde ilkeli düşünce üretmek mümkün değildir.
7-?Çocuklar yetişkinlere göre daha iyi akıl yürütürler! Çünkü önyargıları yoktur.
8-?İki yüz kelimeyle düşünen biri, iki bin kelimeyle düşünen birini asla anlayamaz.
9-?Büyük bir güç mü istiyorsunuz? İşte o gücü size gösteriyorum! Hayal gücü.
10-?İçinizdeki çocuk yaşıyorsa, yaşlanmıyorsunuz demektir.
11-?Düşüncen fakir ise diğer zenginliklerin seni kurtarmaz.
12-?Size bütün kapıları açan bir anahtar vereceğim! Bu anahtarın üzerinde iki şey yazılıdır! Biri sabır, ötekisi nezaket.
13-?Sessiz çığlıklar sesli haykırışlardan daha etkilidir.
14-?Dilinizi sökün, tamir edin ve yeniden yerine takın! Çünkü bütün sorunların temelinde o var!
15-?İnsan, duymak istediklerinden vazgeçmedikçe uyanamaz.
16-?Doğru sözler karşısında yapılacak en iyi hareket, bir kenara çekilip sessizce dinlemektir.
17-?Uzmanı olmadığınız konularda kendinize yakışanı yapın ve bir kenara çekilip sessizce oturun!
18-?Bir insanı ancak kendisi engelleyip, kendisi durdurabilir.
19-?Önündeki seçeneklerden en zorunu seçen başarılı olur.
20-?Vazgeçmezsen, doğru seni önünde, sonunda bulur.
21-?İnsan, sorun yaşadığı oranda değil, sorun çözdüğü oranda gelişir ve olgunlaşır.
22-?Kendi üzerinizde çalışmaktan vazgeçmeyin! Aksi halde gelişip olgunlaşamazsınız.
23-?Kitaptan ve kütüphaneden uzaklaşıldıkça cehalet artar! Cehalet arttıkça da sefalet ve felaket artar. Sefaletin ve felaketin getirdiği ise acı ve göz yaşıdır.
24-?Ahlaksızları ahlaklı gibi göstermek bir toplumun ahlakını bozar.
25-?Bir toplumun çoğunluğu, olduğundan daha ahlaklı görünmek çaba ve gayreti içindeyse, bilin ki o toplumda ahlak sorunu vardır.
26-?Herkesten ve her şeyden umudunuzu kestiğiniz anda belki de kurtarıcı sizsinizdir! Küsmekten ve kabullenip bir köşeye çekilmekten daha başka bir yol var! Mücadele etmek.
27-?Ekonomik gelişmeyi kişisel ve zihinsel gelişmenin önünde tutan toplumlar, kesinlikle uygarlaşamazlar.
28-?Gönlü güzel olanın niyeti de, söylemi de, eylemi de güzeldir.
29-⭐Karnı doymayan değil, gözü doymayan insan fakirdir.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular