HomeBEYOND TURKEYBalkans & Eastern Europe30 Legionary Bases of Roman Empire. The Genius of ROME

30 Legionary Bases of Roman Empire. The Genius of ROME

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Roman_Empire_125.png

10 of the 30 Roman legionnaire bases are along the Danube river. When the Ottomans lost the Danube, the empire was gone.

Legionary Bases in Turkey. All bases are around Euphrates (Firat) river.

20 Satala
21 Melitone
22 Samosata
23 Zeugma

Why are there none of bases in Western Anatolia? Is Western Anatolia an untenable area?

Marine conception of “Mare Nostrum”.

The Mediterranean is already the inland sea of Rome. It has 7 bases located on the Eastern Mediterranean and North African coasts with the number 24.25.26.27.28.29.30 on the outer periphery of the Mediterranean.

THE GENIUS OF ROME

On the Roman Empire map dated 125, there are 10 legionnaires bases on the Black Sea-Eastern Mediterranean line, starting from the ancient city of Satala around Trabzon and extending to Alexandria.

If we include the 10 bases along the Danube, 20 of the 30 bases in the Empire are on the Danube-Euphrates-Nile line.

While connecting the Danube and Euphrates lines over the Black Sea, ROME also interlocked the Euphrates and Nile lines over the Eastern Mediterranean. And named the Mediterranean as the inland sea (Mare Internum).

In the western Mediterranean, there is only one base in Algeria.

What an important strategic initiative of ROME with Eastern Mediterranean focus.

……………………………………………………..

ROMA’nın DEHASI

Roma İmparatorluğu lejyoner üsler haritası.

Yıl 125

Çok enteresan bir stratejik harita

Aynı stratejiyi İngilizler uyguladı.

Evet, dünyanın tamamına yaydılar

Malatya da Roma üssü

Sarı renkliler: Üsler

30 adet roma lejyoner üslerinden 10 tanesi tuna nehri boylarında. osmanlı ise tunayı kaybedince imparatorluk gitmişti.

Roma İmparatorluğu’nun Tuna ve Fırat ile oluşturduğu Lejyoner Üsler stratejisi.

ROMA’nın DEHASI

KISSA: 125 tarihli Roma İmparatorluğu haritasında Trabzon civarındaki Satala antik kentinden başlayarak İskenderiye’ye kadar Karadeniz-Doğu Akdeniz hattında 10 adet lejyoner üs var. 10 tane de Tuna boyundaki üssü katarsak İmparatorlukdaki 30 üssün 20 tanesi Tuna-Fırat-Nil hattında.

Roma; Tuna ve Fırat hatlarını Karadeniz üzerinden birleştirirken, Fırat ve Nil hatlarını da Doğu Akdeniz üzerinden birbirine kenetlemiş. Akdenizi de iç deniz (Mare İnternum) olarak adlandırmış.

Batı Akdeniz’de ise Cezayir’de sadece bir üs var.

HİSSE: Doğu Akdeniz tezinin ne denli önemli bir stratejik inisiyatif olduğudur.

Sarı kutucuklar: Üsler

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular